EU-kommissionen fast besluten att minska energislösande standby i nätverk

I april skrev jag om Ecodesign-direktivets möte i Bryssel för intressenter inom “nätverkad standby” (post 26), som är inriktat på den energi som slösas av produkter som kan kan kopplas samman i nätverk. (se: Can One Size Fit All With Networked Standby Power Regulation?). Post 26 är mycket intressant eftersom: (1) den energi som förbrukas av dessa produkter medan de är inaktiva kommer att öka snabbt om inget görs; (2) en resulterande standard skulle troligen bli horisontell och påverka en rad olika produkter; och (3) Ecodesign-direktivet är det enda programmet i världen som tagit itu med problemet. EU menar uppenbarligen allvar med att tackla frågan; ett arbetsförslag cirkulerades nyligen som förberedelse inför ett konsultmöte i september, som är nästa steg mot publiceringen av en standard.

Ett problem vid utvecklingen av denna horisontella specifikation är att olika produkter kan kräva olika reaktiveringstider (d v s den tid som krävs för produkten att återuppta sin huvudfunktion efter att ha fjärr-triggats ut ur standby-läge). Ju snabbare reaktiveringstid desto fler komponenter kan behöva kraftmatas; och därmed skulle produkten kräva högre effektförbrukning. För att lösa detta definierar förslaget två nivåer av nätverkstillgänglighet:

* Hög nätverkstillgänglighet (HiNA) med en snabb reaktiveringstid på <1 sekund
* Låg nätverkstillgänglighet (LoNA) med en långsam reaktiveringstid på ≥1 sekund

När en produkt inte tillhandahåller sin huvudfunktion måste den inta ett standby-läge med lägre effekt. Den funktionen måste vara standardinställningen vid leverans. Tabellen nedan visar den föreslagna maximalt tillåtna effektförbrukningen för vardera nivå av nätverkstillgänglighet.

Tabell 1. Föreslagna gränsvärden för standby-effektnivåer för steg 1 och steg 2

Planen är att ändra de nuvarande horisontella reglerna för standby-effekt, EC 1275/2008, till att inkludera nya standby-krav för nätverk. Nätverkade produkter kommer att behöva uppfylla både de nuvarande och de nya kraven. Den förbättrade standarden förväntas godkännas i mitten av 2012.

Håll ukik på min blogg för mer information alltsom godkännandeprocessen fortsätter. För en kopia av arbetsförslaget till förändring av EC 1275/2008, gå till: http://www.powerint.com/green-room/agencies/ec-eup-eco-directive

Leave a Reply