Belysning av den nya ENERGY STAR-specifikationen (v1.0) för ljusarmaturer

Den nyligen publicerade ENERGY STAR-specifikationen för ljusarmaturer träder i kraft den 1 oktober 2011.  Här följer några av de slutliga förändringarna:

* Den nya specifikationen begränsar de lämpliga typerna av ljusarmaturer till sådana som drar mindre än 250 W. Specifikationen exkluderar ”Ljusarmaturer som utnyttjar lamphållare med skruvbas (d v s ANSI E26, E26d E12, E17, E39, E39d) utan dedicerade ballaster”.

* Nytt är också en uppdelning av riktade och icke-riktade ljusarmaturer, där en riktad ljusarmatur definieras som en som fördelar 90 till 100 procent av sitt ljus i riktning mot den yta som ska belysas.

* För fixturer kommer att gälla att deras verkningsgrad måste öka med cirka 30 procent jämfört med nuvarande gällande verkningsgrader. 2013 kommer kraven att skärpas ytterligare, till 40 procent högre verkningsgrad.

Med den uppmärksamhet som nyligen riktats på utfasningen av glödlampor (se min blogg om ”Lightbulb Law”) kommer denna nya specifikation att bidra till mer energieffektiv belysning

Leave a Reply