Linuxspalten nr 1 2011

Tablet’missbruk

Med en rasande fart sprids nu läsplattor, eller ska det heta surfplattor, över jorden. Alla tillverkare av datorliknande produkter eller telefoner ska presentera en iPad-dödare. En tablet. Android heter vapnet som spås att likt en hydra föda nya produkter, ska vi kalla dem ”tabletter” på svenska, i en allt snabbare takt.

Så spås det och så ser det ut på elektronikbloggar världen över. Det är en utveckling som gör att vi i år ändå får se en fungerande produkt för kaffe­bordet. Jag vill ha en tunn läs­platta som kan fungera som fjärrkontroll till tv:n, som ger tillgång till internet, som kan förströ och roa mig och som inte behöver begränsas av mas­sa sladdar. Induktiv laddning, kanske man nu också kan göra ordentligt slag i tankarna om ”energy harvesting” att sörpla i sig den gratisenergi som omger oss. Hemma i mitt hus har en­erginivåerna från alla som skaffat fjärrstyrda omkopplare för lampor, eget trådlöst nät­verk nu nått nivåer som gör att jag inte längre alltid lyckas sty­ra mina egna problemfritt från mina ”sändare. Jag har inte satt upp en signalanalysator och tittat men är ändå övertygad om att det brusar mer idag än för tio år sedan.

Men om vi nu alla ska ha en läsplatta, uppskattningen är att det kommer att säljas 60 miljoner läsplattor i år, kom­mer då inte iPad fortfarande att dominera. Är detta den ul­timata utmaningen för öppen källkod? Det som kommer att hända är att många av upp­stickarna kommer att använda sig av Android eftersom det öppna källkodsalternativet gör att den finansiella insatsen blir lägre. Ett eventuellt misslyck­ande behöver inte dras med stora mjukvaruinvesteringar. Än viktigare är att en framgång för produkten inte behöver tumma på marginalerna som många proprietära lösningar tvingas till. Många av affärs­modellerna för proprietär kod bygger ju på låga kostnader initialt men när produkten rampas upp i volym så kom­mer också licenskostnaden per enhet att öka.

Det är nu inte billigt att starta ett Androidprojekt hel­ler. Även om kärnan är Linux och verktygen öppen källkod. Det behövs fortfarande inves­teringar i mjukvarukompetens men de kostnaderna är ju jäm­förbara oavsett lösning. Det är vad som händer med den läs­platta som blir en framgångs­saga som är intressant.

Vi kommer alla ha råd med en läsplatta. Med över 50 läs­plattor presenterade på CES International Consumer Elec­tronics Show i Las Vegas kom­mer det bli ett blodbad i höst. En intressant test för att se vad öppen källkod kan skapa när den är som bäst. Kommer vi se standardisering av läsplattans gränssnitt. Kommer vi att uppleva ett begynnande ”moln” av datatjänster. Med begränsade datorresurser kom­mer säkert läsplattornas fram­tid att vara beroende av ”cloud computing”. Får vi se avance­rad bildbehandling i molnet. Läsplattan blir till vad den är, en presentatör. Kanske vi då kan se hur läsplattans energi­behov kan minimeras. Lite ny batteriteknik skulle ge förde­lar. Skörda energi, måhända får vi hjälpa till och ha en vär­mefilt i soffan som kan få stråla lite extra. Så som vädret artat sig denna vinter är tanken inte helt orimlig.

Det är häftigt att betala skatt, sa en nu avgående parti­ledare för snart 15 år sedan. Undrar om det är lika häftigt att betala överpris på en tablet’ med proprietär profil. Min tro är att den öppna källkoden nu kan lyckas med det som ännu inte hänt på skrivbordet. Do­minera stort. Kan Android vara en katalysator för standar­disering?

Går det år rätt håll vet vi det redan om ett år.

One Response to “Linuxspalten nr 1 2011”

  1. Haha läste visst lite fel. Trodde det var tablettmissbruk 🙂

Leave a Reply