Linuxspalten nr 7 2010

Öppet, öppnare, öppnast!

För Linuxspalten har det varit en behaglig, varm och löftesrik sommar. Vår svenska öppenhet till skogar och sjöar har gett mig härliga minnen inför höst och vinterrusk. Det har varit ont om svamp där jag befunnit mig, men det har ju å andra sidan inte regnat heller. För mig som semesterfirare är sol något minst lika värdefullt.


Visste jag att jag använde en helt ny bootladdare, GRUB2, för datorn i vardagsrummet? Nej, den kom som en överraskning när jag läste en artikel av Kyle Rankin i septemberutgåvan av Linux Journal. Han jämförde med sina utnötta skor som när han skulle köpa nya visade sig gått ur produktion. Att gå in de nya var oönskat, GRUB1 och GRUB2 visade sig också ha skillnader som är väl värda att känna till. GRUB2 är standardladdare i exempelvis den senaste Ubuntu 10.10
Men nu över till öppenheten. Känslan av att den öppna källkoden, Linux som plattform för nya projekt och det riktiga att bygga för och med öppna standarder vinner terräng för varje dag. Kod och ”mekanik” för Linuxkärnan uppdateras och fler och fler hål i funktionalitet täpps till. Tusentals utvecklare och hundratals organisationer arbetar dagligen på att forma Linuxkärnan. Än fler använder dagligen, utan att de vet om det, funktioner som byggts på Linuxkärnan. En sökning med ”linux” på Google gav mig just nu 160 miljoner träffar.
Låt mig slå in en öppen dörr – öppen källkod och Linux är här för att stanna!
Visst finns det motkrafter, allt ifrån Oracles stämning av Google över användandet av Java i Androidplattformen till Microsofts senaste utspel, ”Vi älskar öppen källkod”. Ett uttalande som Jean Paoli, ansvarig för Microsofts ”Interoperability strategy team”, gjort i en intervju med ”Network World”.

– Misstaget att blanda samman öppen källkodsteknologi med ”Linux” gjordes i början, påpekar Paoli och säger att Microsoft nu har förstått och rättat till sitt misstag.
Det är sannerligen en spännande höst vi har framför oss. Microsoft säger att Linux inte längre är en cancer som hotar företagets intellektuella rättigheter, något som Steve Ballmer menade för mindre än tio år sedan. Sedan säger företaget att man ”älskar öppen källkod”.

Var går gränsen mellan öppen källkod och Linux? Kärnan i Linux är byggd på och med öppen källkod.
Är det så att vad Microsoft nu försöker göra är att ta initiativet från den öppna källkodsrörelsen. Motivet skulle då vara att om Microsoft kunde definiera vad som är ”öppen källkod” skulle de ju potentiellt vara mycket öppnare än vad andra, som också vill vara öppna, skulle vara. Debatten kring vad som är riktigt öppen ”öppen källkod” måste stramas upp. För alla dem som arbetar med fri programvara blir öppenheten en grundbult. Öppna standarder skall vara fritt tillgängliga och kunna implementeras fritt utan restriktioner.
European Interoperability Framework, EUs arbete med att skapa rekommendationer och interoperabilitet inom offentlig verksamhet, ska tala om vad som är en öppen standard. Men förhandlingarna om den nya andra versionen, där Microsoft varit aktiva, försöker tolka det som skall vara öppna standarder till att vara något som är öppet med ”rimliga villkor som inte utesluter någon”. RAND kallar man det i Bryssel ”Reasonable And Non-Discriminatory terms”. Men förkortningen måste ses som ett allvarligt hot mot sann öppenhet.
Jag anser att det inte går att tävla i öppenhet, men en öppen öl är ju ändå alltid en öppen öl.

Leave a Reply