Lägesrapport för EuP-ekodesign-direktiven

För inte så länge sedan bloggade jag om vad som skett på senaste tiden hos EU-kommissionen beträffande de olika deldirektiven inom ekodesign-direktivet (se: What’s New with EuP Ecodesign Directive Lots). För den som inte är insatt definierar dessa deldirektiv specifika energianvändande produkter (Energy using Products), EuPer, och de obligatoriska föreskrifter rörande energieffektivitet som gäller för dem när de saluförs inom EU. Sedan jag skrev den bloggen har det hänt några saker som är värda att observera.

Deldirektiv 14, som gäller diskmaskiner och tvättmaskiner, samt deldirektiv 11, som gäller ventilationsfläktar, har båda genomgått stadiet hos föreskriftskommittén och synas nu av EU-parlamentet. Det innebär att en slutlig version av föreskrifterna har skrivits och att allt som återstår är att EU-parlamentet ger sitt slutgodkännande.

Deldirektiv för andra produkter väntas godkännas under de kommande 12 månaderna. Dessa inkluderar föreskrifter för bildvisningsutrustning, komplicerade digitalboxar, datorer/monitorer, värmepannor, varmvattenberedare och elektriska pumpar.

För att hitta de senaste standarderna för samtliga EuPer som för närvarande täcks av EuP-ekodesign-direktivet, se EuP Ecodesign Standards Finder.

Det är också värt att notera ett par nya produktkategorier som flyttas framåt i processen.

1. Avbrottsfria strömförsörjningssystem, UPSer (uninterruptible power supplies), för hushåll har lagts till listan för förstudie.

2. Tertiär luftkonditionering har övergått till fasen för förberedande studie.

Det kommande året lär bli hektiskt för ekodesign-direktivet. Var beredd på mer nyheter.

Leave a Reply