Välkommen tillbaka

Nej, sommaren är inte slut ännu. Solen lyser här i Blekinge och jag sitter i en hammock under vårt stora kastanjeträd. Men det är väl hög tid att sätta fart igen, både på nätupplagan och pappersupplagan av Elektronik i Norden. Som tur är fungerar de mobila Internetuppkopplingarna, så det går alldeles utmärkt att jobba varifrån som helst.
Hittills har i alla fall sommaren varit fantastisk och det har funnits tid till en hel del. Ett nytt barnbarn (det tredje) har sett dagens ljus och det andra i ordningen har redan börjat gå. Kajakerna har legat i blöt både här och där, även om vi inte gjort några långturer. Och motorsågen har varit i flitig användning, så en del av de mest igenväxta ställena på lantstället börjar kännas öppnare och ljusare.
Och vad kan vi då förvänta oss av elektronikmarknaden under sensommaren och hösten? En hel del faktiskt. En av de viktigaste händelserna är förstås Electronica-mässan i München. Den brukar sätta fart på branschen och framför allt fungera som en mätare av hur bra det går och vad som är på gång. Inte minst skall det bli intressant att se vilken inverkan de ekonomiska kriserna i södra Europa (och Storbritannien) får på lång sikt. Just nu står det och väger mellan en allmän konjunkturuppgång och nedgångar beroende på mer eller mindre vansinniga politiska åtgärder i länder som Grekland.
I Sverige har vi hittills klarat ekonomin förvånansvärt bra och till stor del får vi väl tacka våra styrande politiker för det. Kanske inte så mycket för att de har gjort massor av bra politiska insatser, utan mera för att de har undvikit att göra de negativa och kontraproduktiva insatser som annars är så vanliga både här och i övriga Europa. Politik är viktigt, men det är också viktigt att ha politiker som har vett att hålla fingrarna borta när politiska insatser gör mer skada än nytta. Under lång tid har vi sett alldeles för många politiska åtgärder som möjligen har sett bra ut i det korta perspektivet (om ens det), men som resulterat i försämrad tillväxt och försämrad internationell konkurrenskraft.
Vi får väl hoppas att väljarna i höstens val inte bara tittar på vem som kan lova de flesta och mest långtgående politiska åtgärderna. Min röst går i alla fall till politiker som kan skilja mellan vad som bör hanteras politiskt och vad som fungerar bäst utan politiska ingripanden (och framför allt konkurrensbegränsning).
Nej, det är alldeles för vackert för gnäll. Låt oss i stället utnyttja den halva av sommaren som är kvar maximalt. Den svenska sommaren är ju fantastisk och vintern kommer snart nog. Med lite tur skall det väl bli ordentlig fart på elektronikmarknaden också. Och vem vet – kanske Nokia lyckas konkurrera ut iPhone med sina kommande Symbian-baserade mobiltelefoner. Men det återkommer vi till.

Leave a Reply