Mer om ENERGY STAR-spec V2 för servrar

Förra hösten i min blogg ”New ENERGY STAR Computer Server Spec Revision Activity Started!” beskrev jag hur version 2 (V2) av ENERGY STAR-specifikationen för servrar var på väg att ta form innan bläcket ens hunnit torka i version 1. Och minsann, den amerikanska miljömyndigheten EPA (Environmental Protection Agency) publicerade nyligen sitt första utkast av V2-specifikationen, som man nu vill ha återkoppling på senast 21 maj 2010.

De krav på verkningsgrad och effektfaktor som V2 ställer är desamma som de som föreslogs i höstas (se tabellerna i bloggen 13 november) men vissa saker har förändrats. Det nyligen publicerade förslaget omfattar nu tidigare utelämnade bladservrar, som ställs inför samma kriterier som servrar monterade på sockel eller ställ. Servrar som är bestående eller elastiska (resilient) och servrar med flera noder har nu också inkluderats. V2 är dock fortfarande begränsad till servrar med uttag för fyra eller färre processorer.

Andra förändringar inkluderar:

* Reviderade definitioner för olika typer av servrar
* Kravet att inkludera energieffektiv Ethernet (EEE) har tagits bort
* Kraven för rapportering av standardinformation har klargjorts

För att läsa hela utkastet och få information om hur man gör för att ge återkoppling, besök hemsidan ENERGY STAR Computer Servers.

Leave a Reply