Inte bara elände

Finanskrisen har orsakat en dramatisk konjunkturnedgång och media skriker efter politiska insatser för att rädda jobben. Vänsterpolitiker talar om kapitalismens kris och de flesta verkar överens om krisen bara kommer att leda till elände.
Men är det verkligen så?
Den som har studerat marknadsekonomi vet att lågkonjunkturer också är den period då företagen effektiviseras. De som inte klarar att hänga med slås ut och de som har nya idéer blir kvar. Konjunktursvängningarna är helt enkelt marknadsekonomins sätt att vitaliseras. Den här konjunkturnedgången drogs visserligen igång i förtid av finansmarknadens dumhet, men  förr eller senare hade den ändå tvingats fram. Och det kommer att leda till förbättringar.
Och vad har då detta med elektronikindustrin att göra?
Jo, vår bransch är van vid den här typen av svängningar på ett helt annat sätt än andra. Vi är vana vid att företag som inte kan hävda sig går omkull. Vi är vana vid att priserna faller och vi är vana vid kriser. Det innebär att vi också har lättare att tackla problemen på rätt sätt. Vi är helt enkelt vana vid marknadsekonomi.
I den pågående konjunkturnedgången kommer många branscher att tvingas till stora förändringar för att kunna effektivisera och sänka priserna. Konkurrensen blir hårdare och marginalerna minskar. Men det är i sanning inga nyheter för elektronikbranschen. Vi vet att priserna måste ner och vi har anpassat oss efter det i många år.
Det kommer också att bli svårt för många att släppa sina nuvarande kassakor och satsa på nya och bättre produkter med lägre priser. Men återigen – det är precis vad vi har gjort i åratal. Det elektronikföretag som inte vågar konkurrera ut sina egna produkter blir utkonkurrerat av andra.
Vi ser framför oss en period där effektivisering och prissänkning blir honnörsorden. Biltillverkarna måste tillverka billigare och effektivare bilar. Vitvaruföretagen måste tillverka billigare och effektivare hushållsapparater. Banker och finansföretag måste ta fram billigare och effektivare produkter.
Och elektronikföretagen måste ta fram billigare och effektivare elektronik och apparater. Men för oss är det inget nytt och kräver egentligen inga andra omställningar än de vi brukar göra. Vi är vana.
Nej, nu är det dags att ta en kopp kaffe. Jag läste i morse att ett idogt kaffedrickande skyddar mot demens och det låter ju bra. Tar man sedan ett glas rödvin framåt kvällen så lär man slippa hjärt- och kärlsjukdomar också. Alla nyheter är inte negativa.

Leave a Reply