Linuxspalten nr 17 2008

Inbäddad i embedded

Högtalarna dånar ut Troggs gamla låt ”Love is all around”, från 1967. Den är min ZonePlayer, en typisk Embedded Linuxprodukt som sprider musiken. Jag vet att Rag Presely, som skrev sången, inte tänkte på Embedded när han skrev den. Men det gör jag. Överallt runt mig ser jag mikroprocessorer inbyggda och gömda i olika vardagsprylar.

Vägen är utstakad och förutsägelsen självuppfyllande. De inbyggda, inbäddade kontrollkretsarna är här. De sprider sig som en löpeld. Hade utvecklingen varit oönskad hade vi sagt att embedded systems sprider sig som en farsot. Nu är det en på många sätt önskad utveckling. Intelligenta mätare för blodtryck. Energibesparande styrsystem för värme och elkraft. Ett arbetsbesparande system för att styra ditt akvarium, som EnEye Systems i Västerås presenterade som sitt bidrag till Swedish Embedded Award, eller det vinnande bidraget i kategorin Enterprise, Twistlock, som är ett fjärrstyrt containerlås för containrar ombord på fartyg.

Min egen embedded-terminologi är att en applikation ska ses som en embeddedprodukt om den är programstyrd med egen inbyggd fast programvara. Den ska vara tänkt för en specifik uppgift och inte ses som en generell dator. Ofta men inte alltid har en typisk embeddedprodukt också realtisdsfunktioner. Den kan kommunicera och reagera på saker vi gör.

Jag gör ett försök att räkna hur många mikroprocessorstyrda prylar jag har i mitt rum. Väggklockan, temperaturövervakningen, hårddiskar, grafikkort, ljudsystemet, switchar, bildskärmar, ljusstyrningen, telefonen ja ni har redan tappat intresset av att höra hela listan men jag hittade mer än 25 olika controllerapplikationer i rummet. För mindre än 10 år sedan vet jag att prestigemärken i bilbranschen, Volvo låg i framkant, räknade upp ett femtiotal olika processorstyrda block på sina plattformar. Det ansågs då aggressivt.

Idag är läget ett annat. Kontrollkretsar räknas nu i hundratal i många bilar. Linux kommer att bidra till utvecklingen genom att vara del i det öppna ekosystem av programvara som tränger allt djupare in i våra liv. Programvara som är det kitt som binder samman de alltmer avancerade styrkretsar halvledarindustrin utvecklar.

Ubiquitous, allomfattande, överallt närvarande är vad den inbäddade tekniken nu blivit för oss.

Embedded hittar nu vägen till allmänhetens begreppsvärld. Inte bara insiktsfulla ofta Cola-drickande programmerare tar till sig betydelsen. De som anser att ordet ”embedded” är en styggelse i svenskt språkbruk och säger att ”inbäddad” passar bättre missar att vi nu behöver ett begrepp som inte omedelbart för tankarna till kuddar och duntäcken.

Embedded systems ger omkring 6 miljoner träffar på Google. Lustigt nog är det 24 miljoner träffar på Yahoos söktjänst. Kanske Yahoo inte filtrerar reklam lika hårt som Google gör.

Tanken och Troggs-låten kommer tillbaka ”Embedded all around”. Containerlåsen från TwistLock, som sitter ett i varje hörn, kan fjärrstyras. Dagens hörnlås måste öppnas manuellt – ett både tidsödande och riskabelt arbete i hamnarna.

Vilken lysande embeddedidé!

Leave a Reply