Mobiltele i omvandling

Vad är egentligen en mobiltelefon? Det är säkert en av de frågor som både mobiltelefontillverkare, operatörer och plattformstillverkare frågar sig varje dag. Och det jobbiga för dem alla är att de så ofta har fel. Satsningar som verkade självklara misslyckas helt, medan annat som ingen förutsåg slår stenhårt.
Övergången från en teknik- och telefonorienterad industri till en ren konsumentindustri har i alla fall lett till en rad stora förändringar. Dagens nyhet om att Sony har funderingar på att dra sig ur samarbetet med Ericsson har sannolikt sin bakgrund i den snabbt föränderliga konsumentmarknaden. För Sony är det viktigaste just nu att snabbt hitta lösningar när det gäller att koppla telefonerna till de egna musik- och videotjänsterna. Allt som bromsar upp en sådan utveckling är negativt och Sony-chefens fokus på snabba beslut är lätt att förstå. Det duger inte att låta Apple få ett alltför stort försprång.
Nya telefoner lanseras i en förbluffande takt och det är förmodligen en av anledningarna till uppdelningen i plattformsföretag och mobiltelefontillverkare. Ingen har tid att ta fram egna komponenter för en ny telefon. I stället görs all differentiering i mjukvara och fysisk design. Att i det läget ha egen hårdvaruutveckling kan bli ett problem, snarare än en fördel. Att det här gäller också de största spelarna är vid det här laget uppenbart.
Men att differentieringen sker i mjukvara är heller inte riktigt sant. Vi ser nu tre huvudgrupperingar: Open Symbian, Linux och Windows Mobile, som försöker standardisera på mjukvarusidan. Det innebär att mobiltelefontillverkarna i någon mån ”tappar kontrollen” över en stor del av mjukvaran också. Fortfarande baseras huvuddelen av telefonerna på RTOS som Enea OSE, men också här ser vi hur mjukvaruutvecklingen i allt högra grad hamnar i plattformsföretag.
Så det skall bli ytterst intressant att se var mobiltelefontillverkare och mobiloperatörer befinner sig om några år. Den stora frågan är väl om satsningen på musik och video blir framgångsrik. I så fall finns det gott om utrymme att växa och bli ekonomiskt ännu mera framgångsrika.
Men risken finns också att man misslyckas med de nya intäktsströmmarna, samtidigt som plattformsföretagen ”äter sig in” underifrån. Mobiltelefontillverkarna riskerar då att bli mera av marknadsföringsföretag och betydligt mindre av teknikföretag. Och framför allt betydligt mindre totalt sett än i dag.
Mycket beror förstås på vad som händer på Internet. Om ”gratismodellen” från Internet fortsätter att dominera blir det svårt att få acceptans för nya betaltjänster. Då kan det bli svårt att hitta nya intäktsströmmar för operatörer och mobiltelefontillverkare.
Däremot kan vi nog vara helt klara över att telefoner, handdatorer och små laptop-datorer med Internet-access kommer att fortsätta att sälja i stadigt ökande volymer. Om de sedan är ARM-baserade eller x86-baserade spelar mindre roll. Så de plattformstillverkare som spelar korten rätt lär nog ha en god framtid.

Leave a Reply