Linuxspalten nr 10 2008

Inga pingviner! På Nya Zeeland gäller det att vara på sin vakt så att man inte av misstag råkar köra på en Tux. Många arter är fridlysta och jag var säker på att jag skulle hitta inte en utan många pingviner på Sydöns kustvägar. Fel fel fel, som Brasse brukade säga i barnprogrammet Fem myror […]