Linuxspalten nr 10 2008

Inga pingviner!

På Nya Zeeland gäller det att vara på sin vakt så att man inte av misstag råkar köra på en Tux. Många arter är fridlysta och jag var säker på att jag skulle hitta inte en utan många pingviner på Sydöns kustvägar.

Fel fel fel, som Brasse brukade säga i barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter, de enda pingviner jag såg fanns i en djurpark. Stor besvikelse, men jag blev lite gladare när jag passerade varningsskylten. Hoppet står till att skylten kommer att göras om med Tux på bilden och att jag besökte landet fel tid på året. Pingvinerna var helt enkelt inte på plats.

På en liten men starkt expanderande IT-marknad är Linux en viktig del i utvecklingen. Flera av de företag som presenterade sina produkter på CeBIT i Sidney var från Nya Zeeland, kiwis, som de själva uttryckte det. Det som ska till är en bättre utbyggnad av infrastrukturen. Grannen Australien säger samma sak.

Inledningstalare på Ausinnovate, konferensen i samband med CeBIT Australia 2008, var Australiens minister för bredband och digital ekonomi Stephen Conroy. Han fokuserade hela sitt tal på hur landet nu satsar på den digitala ekonomin och hur viktig bredbandssatsningen är. Australien med sin nya regering investerar nära 30 miljarder kronor på att få ut bredband till sin befolkning. 98 procent av alla medborgare skall ha möjlighet till bredband säger ministern. Det är en ordentlig utmaning för ett land som är så stort till ytan. Bredband via satellit kanske inte är så dumt i alla fall.

Att Linux ofta blir valet för många små företag i embeddedvärlden är inte konstigt. När ekonomin är en trång sektor är det ofta enklare att investera i gör-det-själv-lösningar även om det kostar många sena utvecklingstimmar. Vi har sett utvecklingen i Sverige och den ser inte annorlunda ut här downunder på andra sidan jordklotet. Det vi har i Sverige är fördelen av att ha hunnit längre i vår utbyggnad av Internet. Något som direkt ger effekt när man ska använda Linux. Att arbeta med Linux kräver en bra uppkoppling. Söka på forum, läsa inlägg och följa utvecklingen i användargrupper gör arbetet med Linux så mycket enklare.

Bredbandsministern Conroy talar om hur viktigt bredband är för utvecklingen av ekonomin. Han exemplifierar med VOIP för att reducera telefonkostnaderna, videokonferenser för att minska resandet eller förenklad logistik med trådlös spårning av gods för stora organisationer.

Att vara på resande fot i Nya Zeeland och Australien ger perspektiv hur uppkopplat mitt eget liv har blivit. På gott eller på ont? Ute på landsbygden är inte bredband via ADSL legio. Mobiltäckningen är inte 100 procent och utbudet av lokala AM-stationer på bilradion är förvånande stort.

Men Linux dyker upp både här och där. Jag hittar en Internetkiosk i den lokala mataffären som har Linux som plattform.

Det är en spännande tid vi har framför oss. Utbredningen av Linux är nu en självuppfyllande profetia.

Kör nu försiktigt i sommar och se upp för Tux.

Leave a Reply