Linuxspalten nr 2 2011

MaGoo Så heter det inte, det heter MeeGo. Jag frågar mig varthän Nokia är på väg. Som ivrig anhängare av det öppna vet jag idag inte om jag ska sörja det faktum att MeeGo kommer att ha en tuff tid framför sig. När Nokia väljer att liera sig med Microsoft och planerar Windows Phone 7 […]