Linuxspalten nr 9 2008

Open Source Downunder Öppen källkod är en global företeelse. Det är lätt att fastna i den miljö vi har hemma. Man ser helt enkelt inte skogen för alla träd. Att vidga vyerna är utbildande, att höja blicken gör det lättare att se hur allomfattande den öppna källkodsrörelsen trots allt är. Med hjälp av Internet har […]