Linuxspalten nr 8 2012

Hoppfullt! Jag sitter inbäddad i bänken på Electrum i Kista. Multicore Day 2012 har just startat och SICS, Swedish Institute of Computer Science, måste ges en eloge för att åter lyckas samla över 300 delegater och talare till sitt årliga mingel. Den som talar är James Larus, forskare och författare med anställning på Microsoft. En […]