Linuxspalten nr 8 2012

Hoppfullt!

Jag sitter inbäddad i bänken på Electrum i Kista. Multicore Day 2012 har just startat och SICS, Swedish Institute of Computer Science, måste ges en eloge för att åter lyckas samla över 300 delegater och talare till sitt årliga mingel. Den som talar är James Larus, forskare och författare med anställning på Microsoft. En mycket kunnig person med många klokheter på lager.

Han kom till Microsoft redan 1998 för att leda en grupp forskare som hade till uppgift att förbättra och utveckla verktyg för att hitta fel i programvara. Min gissning är att han inte kan lastas för några blå ”skärmar” men att han säkert har den djupaste av kunskaper om just dessa. Det James säger, det som får mig att reagera, är att om man väljer att använda Moores lag på Linux storlek så får man en mycket god överensstämmelse.

Om detta lilla exempel kan sägas att det är som med all statistik, allt går att anpassa. Men, det är ändå tänkvärt, utvecklingen av Öppen källkod är dramatisk och vi kommer att ständigt påminnas om detta.

Antalet parametrar eller val för att konfigurera Linux närmar sig nu 10,000. Det är omöjligt att hinna med, förstå och följa allt det som sker. Nya idéer föds och skapar förutsättningar för nya lösningar. Förändringar sprids som ringarna på vatten och plötsligt inser jag att den, för några år sedan revolutionerande, idén inte längre är unik.

Inte ett problem
Oroas ej, det finns ändå hopp om förenkling, förbättring och förbrödring i sikte. Nu talas det allt oftare om bättre verktyg, stabilare system och testning. Det har sagts tidigare men måste upprepas, det som inte går att mäta det går inte heller att förbättra. Testverktyg som inte kan hantera det övergripande systemet kommer inte att räcka till. Det är viktigt att vi mäter detaljer, enskilda processer och elektriska parametrar men i slutändan är det systemets funktionalitet som räknas.

Inget av de embedded-system som idag skapas föds utan mål och mening, men många av våra framtida system kommer att ha glädje av de framsteg som nu görs för övergripande testning och systemering.
Inte ensam
Vi omges av sociala medier, TV, tidningar, Facebook, Twitter och nu också LinkedIn. Jag får 900 träffar om jag söker grupper som heter något med embedded på LinkedIn. Jag är alltså inte ensam. Embedded Linux ger över 4 miljoner träffar på Google och den 2 oktober börjar ECS, Embedded Conference Scandinavia. I år gör ECS ett försök att se in i framtiden.

Jan Bosch är professor och har omvittnad klokskap i programkunskap vid Chalmers. Han talar om hur utveckling av programvara nu ändras i grunden. Utvecklingen styrs allt mer emot ekosystem där fler företag och oberoende utvecklare samarbetar. Han talar om små team, snabbhet och komplexa system.

Andreas Olofsson, grundare av Adapteva Inc kommer med sin klokskap om tala om maskinvara och målsättningen att utveckla världens energieffektivaste multicore-arkitektur för mikroprocessorer. Hans presentation med rubriken ”There is still plenty of room at the bottom” ser på var vi står i dag och förutspår sedan prestanda, kostnad och storlek på inbyggda system under de närmaste 5 åren.
Vi ses den 2 oktober på ECS, www.embeddedconference.se.

Leave a Reply