Staten vinner när elpriserna rusar

Elpriserna i norra Sverige är ganska låga, medan de ofta är tio till femtio gånger högre i södra Sverige. Men det är inte ägarna av vattenkraften i norra Sverige som kammar hem vinsterna. I stället hamnar de så kallade kapacitetsavgifterna hos Svenska Kraftnät. Från 2019 till 2021 steg de årliga inkomsterna från drygt 2 miljarder kronor till svindlande 21,5 miljarder kronor.

Kapacitetsavgifterna eller ”flaskhalsavgifterna” är ett märkligt system i ett ganska märkligt elhandelssystem. I genomsnitt handlade det 2021 om drygt 13 öre/kWh (16 öre inklusive moms), men i Skåne och Blekinge står kapacitetsavgifterna snarare för en krona per kWh av det pris som en elkund betalar. Trots att avgifterna är den största kostnaden på elräkningen är den helt dold och inte många känner till den. Så låt oss börja från början.

2011 delades Sverige
2011 tvingades Sverige införa dagens elhandelssystem med fyra elområden. I de två områdena norr om Dalälven (SE1 och SE2) produceras nästan all vattenkraft och en stor del av vindkraften. I elområde 3 finns numera alla kärnkraftverk och i elområde 4 finns ingen storskalig elproduktion alls.

Efter nedläggningen av sex kärnkraftsreaktorer har de två norra elområdena nu en dominerande roll för den svenska elproduktionen. Just nu (10.30 måndag den 27 juni) står vattenkraften för 56 procent av elproduktionen, kärnkraften för 31 procent, vindkraften för 6 procent och värmekraften för ungefär lika mycket. Mer än hälften av elproduktionen kommer från SE1 och SE2.

Elförbrukningen ser däremot helt annorlunda ut. Just nu förbrukar SE1 och SE2 tillsammans bara 18 procent av den totala elproduktionen. Det är lika mycket som lilla SE3 (Skåne och Blekinge). 63 procent av elförbrukningen sker i SE3, vilket inte är ett dugg konstigt. I SE3 finns både Stockholm och Göteborg och dessutom de flesta större industriorter.

Våldsamma prisskillnader
En gång i tiden (för tre år sedan) hade både Sverige och resten av Europa ett stabilt överskott av el. I Sverige fanns fortfarande åtta stora kärnkraftsreaktorer och i Tyskland fanns ett stort antal kolkraftverk och kärnkraftverk som producerade stabil el. Det stora problemet var på den tiden att utbyggnaden av vindkraft förstörde elmarknaden och pressade priserna i botten så fort det blåste.

Alla elproducenter visste i och för sig att den här situationen inte skulle bli långvarig. I Tyskland hade man redan bestämt sig för att lägga ner kärnkraften och större delen av kolkraften. Den officiella berättelsen var att kärnkraft och kolkraft skulle ersättas av sol och vind. Den inte fullt så officiella verkligheten var att kärnkraft och kolkraft skulle ersättas av rysk naturgas. Nordstream 1 och 2 var tänkt att ge Tyskland billig energi.

I Sverige hade redan S/MP-regeringen drivit igenom nedläggning av fyra kärnkraftsreaktorer. Två (O1 och O2) var redan stängda (2015 och 2017) och två (R1 och R2) stod på tur. Ett bortfall av mer än tre GW stabil elproduktion skulle garanterat höja elpriserna.

Redan 2020 började elpriserna och elnäten svaja betänkligt, men ”den perfekta stormen” lät vänta på sig till 2021. Då stod det klart att Europas elproduktion var på väg mot en katastrof. Den svenska regeringens huvudlösa hantering av kärnkraften gjorde att Sverige inte klarade att stå utanför eländet.

Överföringskapacitet
I Sverige märktes och märks skillnaderna framför allt i gigantiska prisskillnader mellan olika elområden. SE1 och SE2 kan normalt sett producera mer el än vad som går att överföra söderut. De kraftnät som existerar kan i princip forsla 7,3 GW till SE3 och 1,5 GW till Finland. Det går också att exportera 1,9 GW till Norge, men i verkligheten handlar det snarare om att Norge vill skicka 1,5 GW via det svenska kraftnätet och göra ont värre.

Också i SE3 kan Norge ställa till problem för det svenska elnätet. Om Norge skickar maximala 2,1 GW via Sverige svajar det svenska elnätet betänkligt. Faktum är att Svenska Kraftnät har begränsat överföringarna (i strid med reglerna) från Norge ganska radikalt. Något som inte förbättrat grannsämjan.

Överföringen av el från SE3 till SE4 är idag maximalt 6,2 GW. Men i verkligheten begränsas både överföringen av el från SE2 till SE3 och från SE3 till SE4 av nedläggningen av R1 och R2. Den dyra och våldsamt försenade Sydvästlänken har dessutom nya och intressanta problem som begränsar överföringen ytterligare.

Prisskillnader
För inte så länge sedan hade Sverige ett urstarkt elnät och en elproduktion som klarade nästan alla belastningar utan att svaja. Men idag har vi minskat elproduktionen dramatiskt där den verkligen behövs, samtidigt som EU-regler kräver att upp till 70 procent av nätkapaciteten kan användas för ”transfer” mellan andra länder. Den extremt volatila vindkraften blev sedan spiken i kistan. Tanken att lösa problemen med ännu mera vindkraft framstår mest som ett dåligt skämt.

Så här står vi då med gigantiska prisskillnader mellan de olika elområdena. Just nu har både SE4 och SE3 ett elpris för producenten på 294 euro/MWh eller 3,13 kronor/kWh. Elområde SE1 och SE2 ligger på 40 euro/MWh eller knappt 43 öre/kWh.

Det här är goda nyheter för kärnkraftsägarna, som ligger i SE3 och därför faktiskt får 3,13 kr/kWh. Vattenkraften får däremot nöja sig med 43 öre, trots att det mesta skickas till SE3 och SE4. Mellanskillnaden – 2,70 kronor går till Svenska Kraftnät.

Nu är dagens situation på intet sätt extrem. På senare tid har priset i SE4 ofta legat runt fyra kronor, samtidigt som priset i SE3 stannat på en dryg krona och priset i SE1 och SE2 under 20 öre.

I det läget får Svenska Kraftnät nästan allt av det som säljs i SE4 – uppåt 75 procent av pengarna från kärnkraften och sådär 95 procent av pengarna från vattenkraften. Eftersom större delen av elexporten går genom SE4 blir också den en fantastisk affär för Svenska Kraftnät.

För de stackare som råkar bo i Skåne och Blekinge är situationen lite annorlunda. Om priset till elproducent är 4 kronor blir konsumentpriset en bra bit över sex kronor med elskatt, nätavgifter och sedan 25 procent moms på alltsammans. Beroende på var elen är producerad lägger staten beslag på 75 till 90 procent av pengarna via kapacitetsavgifter, elskatt och moms. En bra affär för staten, men en usel affär för invånarna.

Det är faktiskt sant
Men kan det verkligen vara så här illa? Jodå, siffrorna är hämtade direkt från Svenska Kraftnät (Stora prisskillnader bakom rekordhöga kapacitetsavgifter 2021) från februari i år.

Där plockar Peter Wigert, finansdirektör, Svenska kraftnät, fram statistik som visar hur kapacitetsavgifterna rusat i höjden de senaste två åren. Han bryter till och med ner statistiken så att vi kan se var de stora pengarna genereras. Hela 12,6 miljarder kommer från överföringen mellan SE2 och SE3, medan 4,6 miljarder kommer från överföringen mellan SE3 och SE4.

Lite mer info från SVK om avgifterna finns här.

Kapacitetsavgifterna nästan trefaldigades från 2020 till 2021 och tiofaldigades från 2019 till 2021. Större delen (82 procent) kommer från svenska elkunder. Under den mera normala perioden från 2011 till 2019 låg avgifterna runt en miljard per år med huvuddelen från elexporten.

Blir värre
Men så här kan det väl inte fortsätta?

Jodå, 2022 ser ut att bli betydligt värre än 2021 och väldigt lite pekar på att de närmaste åren skulle bli bättre. Just nu är väl det enda hoppet att Tyskland drar igång kolkraften för fullt igen. Kärnkraften är en alltför het potatis i Tyskland.

Man skall kanske akta sig för att extrapolera alltför mycket, men uppemot en fördubbling av kapacitetsavgifterna 2022 jämfört med 2021 verkar rimligt. Det skulle i så fall innebära 40 miljarder kronor eller i genomsnitt ca 30 öre per producerad kWh. Rimligen går större delen av pengarna rakt in i statens kassa.

Kärnkraft i Blekinge
Hur skall då kraftproducenterna bete sig för att få en större del av kakan?

Det självklara beslutet borde vara att snabbt bygga kärnkraft – helst i Skåne eller Blekinge. Uniper tittar förmodligen på nedlagda Barsebäck med sorgsna blickar. Barsebäck, i elområde SE4, hade varit en guldgruva för företaget om de bägge reaktorerna hade fått fortsätta producera el.

Den som vill dra maximal nytta av elpriserna utan att reta kärnkraftsmotståndarna i Danmark borde nog ta en titt på Karlshamn i Blekinge. Cykelavståndet till Köpenhamn är tillräckligt långt för att avskräcka aktivister, samtidigt som det redan finns en anständig elinfrastruktur. Ett antal reaktorer plus några HVDC-ledningar till Tyskland och Polen borde garantera fantastiska inkomster under en mycket lång tid.

Ett par nya reaktorer i Ringhals och ett par nya reaktorer i Oskarshamn borde också vara suveränt lönsamt. Samma sak med effekthöjningar i Forsmark. Med dagens prissystem blir det visserligen inte lika lönsamt som att bygga kärnkraft i Blekinge, men ändå oerhört mycket bättre än elproduktion i norra Sverige.

Vindkraft är dumt
I dag talar politikerna framför allt om havsbaserad vindkraft och energilagring i vätgas. Men det är varken ett sätt att lösa dagens problem eller ett sätt att lösa de problem som man kan se framåt i tiden.

Tvärtom är vindkraftens volatilitet en viktig del av problemet. Mera vindkraft ökar problemet i stället för att minska det. Och att använda de gigantiska inkomsterna från kapacitetsavgifterna till att subventionera vindkraften är en extremt usel ekonomi.

Det är också utomordentligt dumt att argumentera för utbyggd vindkraft baserat på att Danmark och Tyskland satsar på havsbaserad vindkraft. Den som har den minsta ekonomiska och tekniska kunskap borde i stället inse att Danmarks och Tysklands satsningar tvärtom är mycket bra skäl att avstå från havsbaserad vindkraft.

Problemet är ju att vindkraft varierar så våldsamt. I Danmark har man under våren sett svängningar med mer än en faktor tvåhundra, från maximala 5,5 GW den 10 april till 20 MW den 20 juni. Bara de senaste dagarna har vi sett svängningar med mer än en faktor hundra, trots att den genomsnittliga vindkraftsproduktionen varit usel.

Den svenska vindkraften har uppfört sig något lite bättre eftersom norra Sverige har haft en aning starkare vindar. Men om vi skall kalkylera för en massiv vindkraftsutbyggnad i södra Sverige är det siffrorna från Danmark som gäller.

Billigt när det blåser
Om Sverige, Danmark och Tyskland gör stora satsningar på havsbaserad vindkraft kommer vi att ha en kraftig överproduktion när det blåser ordentligt. Redan med dagens vindkraft producerar Danmark 5,5 GW vid sådana tillfällen och med 15 eller 20 GW i vindkraftsproduktion måste 10-15 GW exporteras. Om Tyskland och Sverige har en lika stor överproduktion är det lätt att inse att priserna sjunker till noll (eller lägre).

När vindarna är svaga hjälper det inte mycket att gå från 20 eller 100 MW till 60 eller 300 MW. Det är fortfarande ”felräkningspengar”. Vid de här tillfällena kommer elen att vara mycket dyr, men den som har satsat på vindkraft har inget att sälja.

Om Sverige i stället fortsätter att satsa på kärnkraft hamnar vi i en helt annan situation. Då kan elproducenterna ”skära guld med täljkniv” under vindsvaga år som 2021 och 2022. De kan också sälja ”säkerhet” och leverera stabil el hela tiden till ett fast pris. Säkerhet kommer att bli mycket värt i ett allt svajigare europeiskt elnät.

Ny kärnkraft
Man kan naturligtvis också tänka sig att förändra det ganska märkliga systemet för elhandel. Till exempel skulle Sverige kunna gå över till att bara ha ett elområde och därmed bara ett pris.

Tyvärr innebär det att kapacitetsavgifterna för elexporten hamnar hos utländska myndigheter. Bra för Tyskland och Danmark men kanske inte lika bra för Sverige. Vi skulle också få kraftigt höjda elpriser i norra Sverige vilket inte alls skulle uppskattas av de som bor i den landsänden. Ett fem gånger högre elpris svider i plånboken.

Helt klart är i alla fall att dagens elhandelssystem inte utformades för ett läge med våldsamma prissvängningar och stora prisskillnader mellan elområden. Tanken var att kapacitetsavgifterna skulle hjälpa till att bekosta förbättringar av elöverföringen mellan elområden och uppgå till en knapp miljard per år.

Som det ser ut idag riskerar kapacitetsavgifterna att hamna över 40 miljarder per år. Det är pengar som nästan skulle räcka för att bygga en ny stor kärnkraftsreaktor om året. Fyra nya 1,4 GW-reaktorer skulle vara betalda på drygt sex år och sedan kunna köras i sextio år för någon tioöring per kWh.

Även om vi räknar lite mera konservativt med kapacitetsavgifterna från 2021 skulle pengarna räcka för att bygga kärnkraftverk i rasande takt utan ytterligare finansiering. På sjuttio- och åttiotalet invigde Sverige 12 nya reaktorer med 8,5 GW kapacitet på tolv år. Idag skulle sex nya 1,4 GW-reaktorer ge samma effekt. Med ett pris på 65 miljarder kronor per reaktor skulle alla reaktorerna vara betalda på 18 år för att därefter ge stabil för någon tioöring per kWh i ytterligare mer än 40 år.

 

22 Responses to “Staten vinner när elpriserna rusar”

 1. Sluta nu. Då gör mig enbart förbannad och underblåser politikerföraktet

 2. Nej, fortsätt. Det finns faktiskt självförvållade skäl till politikerföraktet.

 3. Det vi nu kan se är allt annat än oförutsägbart. Visst har kriget i Ukraina gjort problemen mer akuta än det annars skulle vara men att enbart skylla på det är anmärkningsvärt oseriöst..

  Vi bör fundera över systemfelen som har lett till att vi har hamnat där vi nu är. Först har vi en politikerkår som generellt sett är så genuint naturvetenskapligt/tekniskt obildad så de inte inser hur obildade de faktiskt är. Är man ”lagom” obildad inom något område inser man i regel hur obildad man är och begriper att ta hjälp av sakkunniga. Och sedan förhoppningsvis är tillräcklig kompetent för att avgöra vilka som verkligen är sakunniga och inte enbart låtsas vara det..

  Sedan har vi massmedia som skall granska makten. Hur har de skött uppdraget och har de rimlig kompetens för att granska energipolitiken? Vi har också publik service där deras expert ”informerar” befolkningen att satsar vi på vindkraft och solceller med batteribackup så löses alla problem. Miljövänligt och billigt är det dessutom.

  En del frågor men inget svar. Hur gör vi? Som det är nu kan vi bara inte ha det längre.

 4. För er som vill ha en annan regering än den vi har idag , tala med och övertyga era kvinnliga bekanta så löser det sig.

  Kärnfull Next och Kind Atom Oy ser behovet av att hjälpa kunder påskynda projekteringen av ny kärnkraft i form av små modulära reaktorer (SMR). De två energibolagen har därför undertecknat en avsiktsförklaring om att bilda en stark pannordisk allians med samarbete och korsägande mellan företagen.

 5. Den här förstörelsen av hela samhället pga total avsaknad av teknisk kunskap + en imbecills envishet att inte fråga någon med teknisk kompetens + en stålvilja att få fram en lallande idiots dagdröm om ett tekniskt komplicerat problem => är faktiskt att gå för långt! Det måste bli repressalier för sådana här rena terroristdåd i politikerkostym. Och, nej, vi har inte valt en enda av dessa politiker. Vi fick bara välja parti. Partistämmorna valde politikerna.

  SVT hade nyligen ett reportage från Storbritannien där en del människor inte hade råd med både mat och el och helt sonika fick nöja sig med el två dagar i veckan. Här borde det ringa en varningsklocka med 100 dB.

  Jag tycker politikerna (och egentligen även den media som fungerat som propagandaorgan) ska ta ansvar för vad de ställt till med. Att koppla bort ansvariga politikers bostäder från elnätet är en lysande idé. Det är inte mer än rätt. Blir det jobbigt att leva utan el? Så mycket bättre. Kalla det för läropeng. 🙂

  I praktiken har man i Sverige ersatt 6 reaktorer med vindkraft – om det blåser vill säga. När det inte blåser har man inte ersatt dem med något alls. Import ifall det finns och vid lägre last kanske vattenkraften som utjämnare. Blir det kallt är det elavbrott som gäller.

  Vad för kraft när det inte blåser? Gaskraft är uteslutet, liksom olja. Det går inte politiskt. Kol- och kärmkraft är det enda som återstår. Får politikerna leva utan el kanske det plötsligt ändå går att sparka liv i nedlagda reaktorer hyfsat snabbt. Nöden är uppfinningarnas moder.

 6. @Leif: Kvinnor är generellt mer otekniska än män vilket syns i branschen. Det är inte helt lätt att övertyga en oteknisk person.

  @Göte: Att EU kräver 70% ledig kapacitet i elnätet visar bara att de har noll förståelse för hur dyra ledningar är. Kärnkraftsatsningen i Sverige för 50 år sedan placerade kraftverken optimalt för att undvika ledningskostnader.

  Jag tror det är bättre om alla får välja att få sin el via vindkraft eller kärnkraft. Blir det riktigt kallt och vindstilla vet vi vilka hushåll man stänger ned i första hand om det inte finns något att importera. Vindkraftkramare måste bli varse om problemet annars fattar de inte.

 7. Sverigedemokraterna har utsett Elsa Widding till särskild utredare för att analysera vilka politiska insatser som är mest effektiva för att skapa ett långsiktigt, konkurrenskraftigt och tillförlitligt system för energiförsörjning. Elsa ska även belysa hur den förda politiken med ökat inslag av väderberoende produktion och därmed ökat behov av utbyggda elnät slår, likväl som alternativet till detta.

 8. Föreningen Motvind Sverige vill omgående se en oberoende granskning av regeringens agerande i statliga Vattenfall, som inneburit att fungerande fossilfri kärnkraft lagts ned i förtid. De säger vidare att skattejuristen Bengt Blom som granskat årsredovisningar upptäckte nyligen summan 31 miljarder kronor i samband med nedläggningen av Ringhals två reaktorer, där statliga Vattenfall är majoritetsägare. Det pekar åt att dessa 31 miljarder kronor är betalning till minoritetsdelägaren – tyska EON- som kompensation för uteblivna intäkter på grund av nedläggningen.
  Kärnfysikern Jan Blomgren har i sin senaste bok redovisat att nedläggningen av kärnkraft i Sverige kostat medborgarna 1000 miljarder kronor.
  Kostnader orsakade av politiska beslut från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet som utan att göra konsekvensanalyser haft en i det närmaste religiös tro på att oplanerbar vindenergi ska kunna ersätta planerbar fossilfri kärnkraft. Detta har visat sig vara en förödande ideologisk tankevurpa som nu drabbar hela det svenska folket och de svenska företagen.
  https://motvindsverige.org/

 9. Ministerstyret där man sparkar de ledamöter som inte håller med den sittande Regeringens analys är rättsvidrig. Vad jag hört även olaglig mot konstitutionen.

  Det är bra att man tar reda på dessa siffror på vilken kostnad detta har orsakat. Det är dags att de ansvariga påförs extraskatt för att betala av det de ställt till med. Det är inte ok att ägna sig åt förstörelse på den nivå som MP+S gjort. 1 biljon är 100.000 kr per person. För varje krona snittpriset på el ökar så kostar varje år 130 miljarder extra för offentliga, företag och privatpersoner. Jag tror elkrisen kommer fortgå minst 10 år till innan man får ordning på situationen, så 1 biljon kr kommer bli för lite.

  Vi får hoppas att Elsa får styra energi- och miljöpolitiken efter valet. Det skulle behövas.

 10. Vad kostar vindkraften – Egentligen ?
  En intressant artikel av Jan Blomgren på Ledarsidorna.se
  https://ledarsidorna.se/2022/07/vad-kostar-vindkraften-egentligen/

 11. Får man verkligen skriva så här?

  https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dumpa-de-rodgrona-och-slapp-loss-karnkraften/

  Läser man och lyssnar till oberoende SVTs energiexpert får man en helt annan bild.

 12. Tur att S & MP regeringen har lyckats tillsätta en generaldirektör som tar sitt uppdrag på allvar https://www.svd.se/a/OrvMGV/vattenfallchefen-anna-borg-brinner-for-klimatomstallningen

 13. Egentligen är det ganska märkligt att vi har olika elavgifter i landet. Elen utgör en del av Sveriges infrastruktur och ska naturligtvis kontrolleras och styras av staten. Det som staten tillhandahåller medborgarna bör ju av rättviseskäl vara lika för alla. På samma sätt som statlig skatt, public service avgift, medicinkostnader mm. Vore rätt intressant om folket i Norrland fick t ex betala 10ggr mer för medicinen än vad en skåning får, med hänvisning till fördyrande transportkostnader. Att ingen tar upp detta synes mig synnerligen märkligt.

 14. Vid det här laget borde väl de flesta ha förstått att det mesta med energisystemet är borti tok.Priserna varierar med en faktor 500 (1 euro per MWh i går och mer än 500 euro per MWh för en dryg vecka sedan). Vattenkraften – som är den bästa och stabilaste kraftkällan – får uselt betalt för sin energi medan kärnkraften läggs ner lagom tills ägarna borde börja skära guld med täljkniv.

  Huvudproblemet ligger främst i en kombination av marginalstyrd ”syntetisk” elmarknad och en utbyggd vindkraft med våldsamma variationer. Kombinationen är otroligt destruktiv och det mesta tyder på att de negativa effekterna kommer att leda till en energikatastrof.

  Att försöka lösa problemet genom att bygga ut mer vindkraft är ungefär som att försöka släcka bränder med bensin.

  Jag återkommer i ämnet

  /göte

 15. Skogarna brinner igen i Portugal. Tyvärr får vi i Sverige ta på oss en stor del av ansvaret eftersom det var vi som utvecklade tekniken att tillverka papper av den mycket produktiva eukalyptusen.

  Det här blev en fantastisk framgång och i framför allt Portugal har eukalyptusskogarna brett ut sig något otroligt de senaste åren. Enda problemet är väl att eukalyptus brinner så bra. När det är riktigt varmt stiger de brännbara flyktiga oljorna uppåt och bränder sprids explosionsartat.

  ”Tänkte inte på det”, säger väl de ansvariga.

  /göte

 16. Ett SE3 skall nog vara SE4 i fjärde stycket ungefär.

 17. ”Ryssland utpressar oss och använder gas som ett vapen” säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett dramatiskt tal. Nu är det dags för drakoniska åtgärder.

  Men för en gångs skull är det svårt att skylla på Putin. Eller rättare sagt – Putin gör precis det som vilken annan ledare som helst skulle göra.

  Nej, hela skulden ligger hos Tyskland och EU. Hur i hela fridens namn kunde de vara så korkade att de gjorde sig totalt beroende av Ryssland för sin energiförsörjning? Ursula von der Leyens krokodiltårar framstår i det läget som enbart pinsamma.

  Den enkla sanningen är att varje lands regering har ett eget ansvar att inte göra sig beroende av sina fiender. Att man gjort sig beroende av Ryssland för att ”mörka” en misslyckad klimatpolitik är definitivt ingen ursäkt. Tysklands ”energiewende” är en katastrof både ur energi- och säkerhetssynvinkel.

  /göte

 18. Lösningen på energikrisen är naturligtvis att bygga ut vindkraften. Titta bara på produktionen i Danmark. Sedan igår har vindkraftsproduktionen svängt från 92 MW till 3,6 GW. Det är en variation på 40 gånger.

  För precis en månad sedan lyckades man till och med komma ner i 24 MW och några dagar senare toppa på 4,3 GW. Det är en variation med 180 gånger. Som tur är kan Danmark fortfarande importera el från Sverige och Norge. Igår importerade man upp till 75 procent av elförbrukningen.

  Om Tyskland fortsätter samma väg som Danmark står vi inför en total katastrof. Inget grannland kan fylla behoven.

  Så det är bara att hoppas att det går bra med återstarten av en rad kolkraftverk i Tyskland.

  /göte

 19. Nu får vi veta att Klimatnödläge är nästa steg i USA. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-klimatnodlage-kan-vara-nasta-steg-i-usa

  Hur kan man då klimatnödläge råder motivera att 12 till 13 TWh årlig koldioxidsnål elproduktion avvecklades i förtid med Ringhals 1&2? Kanske en fråga för Public Services klimat och energiexpert att hårt konfrontera och ställs mot väggen nuvarande regering med stödpartier inklusive MP?

 20. Jag kan rekommendera väderappen Ventusky och deras vy som visar temperaturanomali, alltså skillnaden mellan temperaturen i ett visst ögonblick och det genomsnittligt ”normala”. Det är bra medicin mot onödig värmeskräck, speciellt i USA.

  Däremot kan man kanske bli lite fundersam på vad som händer runt Nordpolen och en bra bit söderut. Det har varit ovanligt kallt ett bra tag och havsisen verkar inte vilja ge med sig trots att det är högsommar. Och om isen på Grönland (och på Sydpolen) fortsätter på samma sätt ett par år till är det väl risk att vi får börja varna för havsnivåsänkning. Ack ja.

  6,70 kr per kWh kostar förresten elen här nere i söder klockan åtta i morgon bitti. Jag bävar inför priserna framåt vintern. Nedläggningen av R1 och R2 var verkligen en katastrof.

  /göte

 21. Hej Göte,

  Följer med intresse analyserna kring både elförsörjning och väder.
  En fråga avseende källdata till väderappen Ventusky vs NOAA / EUMETSAT.

  Finländska YLE skriver:
  —-
  Den globala uppvärmningen trappas upp i Arktis – norr om polcirkeln stiger temperaturen fyra gånger snabbare än annanstans i världen
  Publicerad 11.08.2022 18:01. —-
  saxxat från https://svenska.yle.fi/a/7-10019497

  Är det tidsskalan som gör att analyserna, med avseende på Nordpolen / Grönland, skiljer sig åt?

 22. Hej Andreas

  Det här med fyra till sex gånger snabbare uppvärmning i Arktis är väldigt märkligt. Den här temperaturserien från 1920 till idag är baserad på HadCRUT 4 och borde därför kunna accepteras av de flesta.

  https://climate4you.com/images/70-90N%20MonthlyAnomaly%20Since1920.gif

  Satellitmätningarna sedan 1979 visar samma sak. En uppvärmning från mitten av nittiotalet till någon gång 2004 och sedan mest pendlingar upp och ner.

  Det hela påminner om uppståndelsen 2018 då Journalistnätverket EDJNet hade ägnat massor av tid åt att jämföra mätdata från olika städer i Europa. De kunde först visa en tre grader högre uppvärmning i norra Sverige och media reagerade med långa artiklar och långa inslag i radio/TV. Intresset försvann helt när det visade sig att man hade satt ihop två mätserier på fel sätt. EDJNet bad om ursäkt och korrigerade sina data. Svenska media bara tystnade.

  Jag summerade den sorglustiga historien i början av 2019 i krönikan https://blogg.elinor.se/2019/01/31/2018-ars-stora-klimathandelse/

  Ursäkta förresten att din kommentar blev ”hängande” i några dagar.

  /göte

Leave a Reply