Hemmagjorda katastrofer beror inte på Putin

2014 hade Sverige tio kärnkraftsreaktorer och Ringhals stod i begrepp att bygga ytterligare två. Men allt ändrades efter S/MP-regeringens tillträde. Redan efter tre år var två av reaktorerna i Oskarshamn nedlagda och efter ytterligare ett par år beslutade Vattenfall att skrinlägga planerna på utbyggnad och i stället lägga ner två reaktorer. Sällan har väl en regering lyckats åstadkomma så mycket elände på så kort tid. Den nuvarande energisatsningen baseras helt på vindkraft och påminner osökt om galenskaperna under Mao Zedongs ”Stora Språng”.

På sextio- och sjuttiotalets låg världens kommunistregeringar högt på ”gilla”-listan hos Sveriges journalister och kulturarbetare. Mao Zedongs katastrofala ”Stora Språng” klassades som något av det mest fantastiska som någonsin hänt och till och med Stalins illdåd ansågs av många som både nödvändiga och positiva.

Men på åttiotalet försvann det mesta av kommunismvurmen och när sedan östblocket föll samman trodde nog många att alla hade insett kommunismens grundläggande problem. Trots allt hade man ju empiriska resultat av mer än sjuttio års storskaliga tester. Vad kunde väl mera behövas?

Men så enkelt är det sällan. Förbluffande många låter sig aldrig övertygas. ”Om vi bara hade drivit kommunistprojektet ännu hårdare och renlärigare hade vi kunnat nå lyckoriket” hävdar de. Verkligheten saknar betydelse – det är den egna kartan som gäller.

Klimat och energi
För oss som var med på sextio- och sjuttiotalet är det lätt att göra jämförelser med vad som hände då och vad som händer nu. Klimatdiskussionerna idag är precis lika blåögda som sjuttiotalets ideologiska diskussioner på yttersta vänsterkanten. De som på den tiden bar plakat och märken med Mao Zedong var lika grundligt övertygade som de som idag hävdar att Jorden snart både brinner upp och blir översvämmad.

Men det konstigaste är kanske ändå energipolitiken. Där envisas vi med hoppa av en väg som i snart femtio år visat sig fungera väldigt bra och i stället satsa allt på något som visat sig fungera utomordentligt dåligt. Och trots att det dåliga systemet blir allt sämre i takt med att tekniken skalas upp hävdar ändå företrädarna att allt kommer att bli bra om vi bara satsar fullt ut. Då kommer problemen att försvinna på ett magiskt sätt – ungefär som kommunismen ”egentligen” skulle ha kunnat fungera.

Vindkraft är inte stabil
Den dåliga tekniken är förstås vindkraft. Det har jag nog påpekat tillräckligt många gånger vid det här laget. Men jag hittade härom veckan en internationell websida som visar data med tillräckligt hög upplösning för att jag skall slippa göra antaganden och i stället gå direkt på korrekta data timme för timme och region för region.

De senaste veckorna har, som säkert alla märkt, media och politiker haft en massiv PR-satsning på havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft skall lösa alla energiproblem och det enda problem som finns är att onda kommuninvånare vägrar att se vindkraftens välsignelse. Eller rättare sagt – de vill inte ha sin boendemiljö förstörd av vindkraftverk.

Men är det verkligen så att vi kan lösa alla energiproblem med vindkraft? Låt oss titta på hur det faktiskt ser ut i närområdet. Eftersom mycket den senaste tiden handlat om vindkraft utanför Blekingekusten är det bara att skala upp produktionssiffrorna för vindkraften i elområde 4, alltså Skåne och Blekinge.

Gigantiska svängningar
När det blåser kraftigt producerar vindkraften i elområde 4 mellan 1,5 och 1,65 GW. Så såg det ut den 13 januari i år. Då blåste det faktiskt så kraftigt hela dagen att vindkraften klarade att ge en ganska stabil elproduktion.

Om alla dagar var lika blåsiga skulle en dubblad vindkraft kunna ge 3 GW eller lika mycket som tre kärnkraftreaktorer. I dag ligger elbehovet i elområde 4 på ca 3,5 GW så det är inte så svårt att, som energiminister Farmanbar verkar göra, inbilla sig att en kraftigt utbyggd vindkraft kan ge tillräckligt mycket el för att klara elförsörjningen.

Men om vi i stället tittar på elproduktionen i går ser det betydligt jobbigare ut. Effekten från vindkraften i elområde 4 pendlade då mellan 120 MW och 300 MW. Och idag ser det ännu värre ut med svängningar från 34 MW till 160 MW.

Med dubbelt så många vindkraftverk hamnar vi då mellan 68 och 320 MW för att klara ett behov på 3,5 GW. Det går inte alls. Inte ens om vi tiodubblar vindkraften kommer vi i närheten av behovet. Med 340 MW klarar vi ändå bara en tiondel av behoven.

De senaste veckorna har vi sett ungefär samma svängningar i vindkraftsproduktionen. Under sju tämligen slumpmässiga dagar från 15 mars till sista mars har vi sett en vindkraftsproduktion som varierat med en faktor tre till nio över dagen. Lägsta produktion har varierat mellan 34 och 400 MW och högsta produktion har varierat mellan 250 och 1 200 MW.

Samma hos grannen
Man skulle kanske kunna hoppas på ett tillskott från elområde 3, som sträcker sig ungefär upp till Dalälven. Men i verkligheten är likheterna mellan elområde tre och fyra mycket större än olikheterna. När vindarna är svaga i elområde fyra är de svaga också i elområde tre.

Det innebär att stora havsbaserade vindkraftsparker utanför Bohuskusten inte kan användas för att kompensera bristande vind i södra Sverige. Det är bara att inse att skillnaden i elproduktion från vindkraft utan vidare kan variera med en faktor femtio mellan två dagar. Tanken att ”det blåser alltid någonstans” stämmer helt enkelt inte.

Bättre i norr
Möjligen kan man hävda att vindkraft i norra Sverige skiljer sig från vindkraft i södra Sverige. Så har det i alla fall varit ganska ofta de senaste veckorna.

Men också i norra Sverige varierar vinden kraftigt. Den 15 mars varierade till exempel elproduktionen från vindkraft i elområde 1 mellan 18 MW och 12 GW. Ett grundproblem är också att elöverföringen mellan norra Sverige och södra Sverige helt enkelt inte har tillräcklig kapacitet. Det har aldrig funnits någon anledning att bygga ut elnätet så kraftigt. Kärnkraften tog ju hand om basproduktionen i södra Sverige.

Full backup
Nu spelar det faktiskt ingen roll hur många ledningar som byggs mellan norra och södra Sverige. Om Sverige skall dubbla sin elförbrukning finns det ändå ingen som helst möjlighet att vattenkraften skall kunna fungera som full backup.

Vattenkraften kan idag som mest producera ca 13 GW och maximal elförbrukning ligger idag någonstans en bit över 25 GW. Med en dubblad elförbrukning baserad på vindkraft skulle det behövas en buffertkapacitet på ytterligare 25 GW. Vem som helst kan räkna ut att vattenkraften inte har den minsta chans att komma upp i 38 GW.

I Tyskland har man tagit konsekvenserna av det här. Man bygger massor av gaseldade kraftverk för att klara elförsörjningen när det inte blåser. Det skulle nästan kunna fungera. Eller rättare sagt – det hade en sportslig chans att fungera fram tills dess att Ryssland invaderade Ukraina. Idag sitter Tyskland totalt ”i skiten”.

I Sverige har politiker och extremister försökt övertyga sig själva och befolkningen om att Sverige inte behöver någon backup till vindkraften. Det är naturligtvis fullständig idioti. Vindkraft behöver alltid hundraprocentig backup.

Fredsskadade
Problemet är förmodligen att vi i Sverige vant oss vid en elproduktion som fungerat fantastiskt bra. Eftersom det hela har fungerat så bra under så lång tid har politiker och tjänstemän fått för sig att energiförsörjning är enkelt och självklart. Inget kunde vara mera felaktigt.

Situationen är nästan identisk med försvarspolitiken. Eftersom vi under så lång tid inte varit inblandade i krig har våra politiker glömt bort att krig existerar. Och vem behöver ett fungerande försvar när kriget inte finns ”på kartan”.

Vi är alltså fredsskadade både vad gäller försvar och energiförsörjning. Våra politiker är så vana vid att allt fungerar att de kan bortse från de mest självklara risker. De har avrustat både försvar och energisystem utan att ett ögonblick fundera över konsekvenserna.

Från stabilitet till kaos på en mandatperiod
Jag såg för en vecka sedan en DI-intervju med Björn Linde, Vattenfalls vd för Ringhals och Forsmark. Där förklarade han varför vi inte kan räkna med en återstart av reaktorerna R1 och R2. Orsakerna är inte i första hand tekniska utan det handlar om politiska/legala problem plus en brist på utbildade operatörer. Framför allt handlar det väl om att politikerna inte vill tappa ansiktet.

Under intervjun får Linde frågan om Vattenfalls kärnkraftsplaner före S/MP-regeringens tillträde 2014. Han berättar då om Vattenfalls dåvarande planer på att bygga två nya reaktorer, R5 och R6, vid Ringhals och hur företaget redan hade köpt mark och börjat prospektera. Alla visste ju 2014 att Sverige skulle behöva mer el.

Tanken var alltså att fortsätta att driva de fyra reaktorerna vid Ringhals och framåt 2024 eller så fasa in ytterligare två reaktorer. Västkusten skulle idag ha haft 4 GW stabil elproduktion och om ett par år ytterligare 2-3 GW.

Men S/MP-regeringen tvingade Vattenfall att skrinlägga planerna på nya reaktorer och de tvingade dessutom Vattenfall att lägga ner två av fyra befintliga reaktorer. Detta trots att man mycket väl visste att elbehovet skulle öka. I stället för 6-7 GW stabil elproduktion har nu Västkusten 2 GW.

I Oskarshamn hade Uniper fram till 2014 investerat massor av pengar på en livstidsförlängning och uppgradering av reaktorerna O1 och O2. Men efter S/MP-regeringens tillträde 2014 stod det klart att det inte längre fanns några politiska förutsättningar att driva varken O1 eller O2. Bägge lades ner och Ostkusten förlorade strax över 1 GW stabil elproduktion. Kärnkraftverket förlorade samtidigt all redundans eftersom nu bara en reaktor fanns i drift.

Inte Putins fel
Idag försöker politiker och media övertyga oss om att höga elpriser och elbrist beror på Ryssland krig i Ukraina. I själva verket är elbristen en hemmagjord katastrof tillverkad av politiker som mycket väl visste vad de gjorde.

Samma politiker och media försöker nu övertyga oss om att enda vägen ut ur den hemmagjorda katastrofen ligger i en massiv satsning på vindkraft utan fungerande backupsystem. Det är ungefär lika listigt som alla de andra galenskaper inom energipolitiken som gjorts de senaste åren.

26 Responses to “Hemmagjorda katastrofer beror inte på Putin”

 1. Statistiken över vindkraftens driftdata över ett år visar på att det blåsigaste dygnet kommer man upp i ca 85% utnyttjande av installerad effekt. Sämsta dygnet utnyttjas installerad effekt till ca 1-2%. Genomsnittet över ett år ligger på ca 28%. Alla dessa siffror är ungefärliga eftersom de inte går att prediktera exakt. Om man dessutom vet att man är tvungen att använda snabb reglering av någon annan kraftkälla för att klara av stabiliteten i kraftnätet så återstår i Sverige enbart vattenkraft som reglerkraft för vindkraften. Det har sagts att Sverige skall bygga ut vindkraften till samma installerade effekt(ca 17 GW) som vattenkraften.
  Det ovan sagda visar att man i det läget kan räkna med att vindkraften kan leverera 1-2% av installerad effekt. Max ca 300 MW. Man måste en sådan gång räkna på att vattenkraftgeneratorerna stänger ner och vindkraftgeneratorerna tar över när vinden ändras. Som resultat får man att vattnet i dammarna räcker längre, närmare bestämt de 28% som vindkraften ger som genomsnitt över ett år. Räknar man sedan på hur länge vattnet i dammarna kommer att räcka så inser man att det i hög grad beror på hur regnigt ett visst år har varit. Jag har via obekräftade källor fått uppgiften att ett bra år räcker vattnet i ungefär sju månader och ett dåligt år ca fyra månader om man tar ut max på ca 17 GW. Med tillskott på 28% från vindkraft inses omedelbart att man aldrig kommer att kunna utnyttja sammanlagda effekten av vindel och vattenel för någon ökning av uttagbar effekt. Effekttillskottet över ett dåligt vattenår blir då 5.12*17/12 GW, lika med 7.25 GW. Ett bra vattenår blir då 8.96*17/12=12.7 GW.

  Det märkliga i sammanhanget är att man aldrig hör politiker tala om uttagbar effekt, alltid talas det bara om GWH som är den levererade energimängden. Det som kommer inträffa med nuvarande energipolitik är en massiv effektbrist.

 2. Behovet av el är 3.5 GW i el-område 4, men nu är det ju så att vi även skall ersätta all fossil energi samt exportera el till Europa för att kunna hålla nere priset.
  Med dagens verkningsgrad för syntetiskt bränsle, så är behovet snarare 15 GW i el-område 4. Det kan vara något lägre eftersom man kan använd spillvärmen för uppvärmning.

 3. Plötsligt blev det vindstilla i norra Sverige. Idag produceras 130-170 MW vindkraft norr om Dalälven. Det skall jämföras med 3,1-4,5 GW i förrgår. De stora och extremt elintensiva (och bidragsberoende) industrisatsningarna i norra Sverige kommer att behöva vattenkraftens hela buffringskapacitet och mera därtill.

  Undrar om våra politiker har funderat på var Sverige söder om Dalälven skall hitta sin reglerenergi? Ännu så länge hör vi de vanliga infantila utspelen om att utbyggd vindkraft ger ”tillräckligt mycket energi för si och så många villor”.

  Fortfarande verkar varken media eller politiker förstå skillnaden mellan effekt och energi. Det är inte ”i genomsnitt ganska skönt” att stå med ena foten i kokande vatten och andra i isvatten.

  Det är svårt att komma på aprilskämt som slår dagens energipolitik.

  /göte

 4. Regeringens aprilskämt kom förresten redan 28 mars. Då dök en pressrelease upp från Fossilfritt Sverige, ett statligt initiativ som startades av regeringen 2015.

  I pressreleasen kräver den statliga organisationen att Försvarsmakten skall tvingas upphandla biobränsle och sluta använda fossila bränslen. Flygplan, stridsvagnar, lastbilar – allt skall snabbt konverteras till biobränsle.

  Det framgår inte av pressreleasen hur lagringen av biobränslet skall gå till. Biodiesel går ju inte att lagra mer än maximalt ett år. Svante Axelsson, samordnare för Fossilfritt Sverige bryr sig inte om sådana detaljer utan hävdar i stället att en övergång till biobränslen skulle stärka försvarets oberoende.

  Nu väntar jag bara på en pressrelease där Svante Axelsson kräver att försvarets alla fordon måste elektrifieras. Elektriska jaktplan kan aldrig vara fel även om de bara kan vara i luften ett par minuter åt gången.

  /göte

 5. Hej Göte
  Väl skrivet men det verkar inte bita på inbitna vindkraftsanhängare.

  En sak som borde få de djupgröna att börja fundera på vad de gjort är mängden CO2 vi hitils investsterat (släppt ut) för att i förtid lägga ner befintliga kärnkraftsanläggningar.
  Jag räknade lite och kom fram till att den hitils installerade vinkraften orsakat motsvarande 5% av Sveriges årliga CO2 förbrukning. Tillkommer ungefär lika mycket vid destruktion om 20-25 år.
  Notera att detta är helt onödiga CO2 utsläpp, enkom för att man ville lägga ner kärnkraften i förtid.
  Befintlig kärnkraft kunde lätt ha körts 25 år till utan några speciella CO2 utsläpp.

  Detta räkande jag ”baklänges” med 8 g CO2 per kWh vindkraft och 20 TWh under 25 år.
  Göte : Är detta ett rimligt estimat ?

 6. Hur har vi kunnat hamna där vi är nu? Bristande teknisk och naturvetenskaplig bildning inom politiker och journalistkåren?

  Med tanke på hur stor skada felbesluten orsakat landet måste det vara svårt för för makthavarna att erkänna misstagen då man samtidigt skulle odugligförklarar sig själva.

 7. Med nordisk vätgas minskar vi Putins makt

  ”I efterhand kan vi konstatera att vi verkligen var före vår tid med medlemsförslaget. Vätgas innebär även nya möjligheter att lagra energi under en mycket lång tid. Exempelvis kan sommarens solenergi lagras i vätgas till vintern. Vätgas ger möjligheten till att närproducera energi som i sin tur gör oss mindre sårbara för externa hot och kriser.”

  Så skriver 5 Nordiska politiker med den svenska S riksdagsledamoten Anna Vikström,

  https://www.hbl.fi/artikel/med-nordisk-vatgas-minskar-vi-putins-makt/

  Jag skulle vilja att författarna exempelvis kunde presentera en trovärdig kalkyl över vad sässongslagring av elenergi i vätgas kostar.

 8. Hej Kalle

  Att lägga ner kärnkraft för att kunna bygga ut vindkraft leder förstås till ökade koldioxidutsläpp. Dina beräkningar ser fullt rimliga ut.

  Om man dessutom tar hänsyn till vilken typ av elproduktion som elexporten ersätter blir det ännu värre. Exporterad vindkraftsel ”konkurrerar” ofta med annan vindkraftsel medan exporterad kärnkraftsel normalt sett konkurrerar med fossilbaserad el.

  Ett antal kärnkraftsreaktorer i Karlshamn med HVDC-ledningar till Tyskland skulle ge en ganska fantastisk reduktion av de europeiska koldioxidutsläppen. Det skulle dessutom vara både lönsamt och leda till mindre svängningar i svenska elpriset.

  Och Eskil

  Visst tar man sig för pannan. Att snabbt bygga upp ett vätgassamhälle skulle på kort sikt kraftigt öka behovet av naturgas. Nästan alla vätgas tillverkas av naturgas.

  På längre sikt kan man kanske gå över till elektrolys och tillverka vätgas av el. Men ekonomin och verkningsgraden är så katastrofalt usel att det nog blir naturgas på längre sikt också.

  De nordiska politikerna gör som alla andra moderna politiker. De bryr sig bara om vad som låter bra och struntar i vad som faktiskt fungerar. Om det sedan beror på okunskap eller något värre kan man kanske fundera över.

  /göte

 9. Elpriset var högre i Mars än i Januari och Februari. I SR och SVT talas det om ett stort behov av mer EL snabbt. Naturligtvis så talas det då om Vindkraft som den ultimata lösningen. Liksom i förbigående nämns idag kärnkraft men det säges då att det tar för lång tid. Vindkraft går mycket fortare att få till om bara man tar bort kommunernas veto och låter kineserna bygga många vindkraftverk. Vidare framförs att Uran köper vi från Ryssland så det är ingen ide’ att tänka kärnkraft, i alla fall inte i det korta perspektivet.
  Vindkraft + vätgas(elektrolys) + batterilagring är den optimala lösningen för att snabbt få mer El, halleluja.

  Någon som har en bättre lösning för att snabbt få fram mer El ?

 10. Hej Leif

  Det går att komma ganska långt om bara våra politiker vågar medge att de har klantat sig.

  Det snabbaste och enklaste sättet att öka elproduktionen är att ta bort Miljöpartiets idiotiska skatt på sopförbränning. Fjärrvärmeanläggningarna har kapacitet att producera ganska mycket mera el, speciellt om de får elda plast. Om vi eldar upp plasten i stället för att skicka den till ”återvinning” minskar vi dessutom mängden plast i haven. Som de flesta säkert vet hamnar en mycket stor del av den ”återvunna” plasten i haven eller eldas upp till ingen nytta på soptippar.

  En omstart av Ringhals 1 och 2 ger naturligtvis den största effekten, men det tar nog ett par år innan reaktorerna kan vara på banan igen. Huvudargumenten mot en omstart är politiska och har att göra med tillstånd. Där krävs ”bara” politisk vilja.

  Det där med att Vattenfall inte har kvalificerad personal för att driva reaktorerna är rimligen bara dumheter. Att locka tillbaka pensionerad personal kan inte vara svårt. Det finns dessutom förmodligen förtidspensionerad och omplacerad personal att få tag i.

  Om vi sedan snabbt som ögat tar kontakt med Sydkoreanska Kepco kan vi nog få leverans av två APR-1400-reaktorer på rimlig tid. Om vi kan övertyga våra politiker om att det är allvar nu borde de kunna skrämma igenom en tillståndsprocess på rekordtid. Plats för reaktorerna finns redan vid Ringhals (marken köptes före 2014) och Kepco klarar utan vidare att bygga två reaktorer på fem år.om inte orderboken är alltför full.

  På det här sättet kan vi öka elproduktionen med uppåt en GW från fjärrvärmeanläggningarna, 2 GW från R1 och R2 och ytterligare 2,8 GW från nybyggda R5 och R6.

  Vid Forsmark och Oskarshamn finns det också plats för ytterligare minst fyra reaktorer, förslagsvis ytterligare några APR-1400. Experimenten med små modulära reaktorer kan förslagsvis göras vid Barsebäck.

  På det här sättet borde vi på mindre än tio år kunna öka kärnkraftens elproduktion från dagens 7 GW till mer än 17 GW. En extra GW från sopförbränning innebär att vi skulle ha nästan 20 GW stabil baskraft förutom vattenkraftens ca 13 GW.

  Här handlar ändå inget om ny teknologi. APR-1400 är en väl utprovad reaktor av generation tre som redan byggts i många exemplar i både Korea och i andra länder. Kepco är mycket duktiga på att hålla leveranstiderna.

  Om vi vågar kan vi naturligtvis beställa motsvarande reaktor (EPR) från Frankrike. Förhoppningsvis har fransmännen lärt sig av Olkiluoto 3, men det skulle inte skada med lite bättre ”track record”.

  Genom att satsa på kärnkraft igen skulle Sverige få tillbaka den stabila elförsörjning som vi haft sedan åttiotalet. Att bygga kärnkraft skulle både bli billigare och gå snabbare än att bygga motsvarande mängd vindkraft.

  /göte

 11. ”Det går att komma ganska långt om bara våra politiker vågar medge att de har klantat sig.”

  Varför skulle de såga av den gren de sitter på? De har låst sig så hårt så det är helt omöjligt för dem att omprova sina ställningstagande utan att förlora all heder och trovärdighet. Lyssnar man exempelvis på S företrädare så sitter fastgjutna i MP-retoriken trots att MP hoppat av regeringen.

 12. Hej Eskil

  Jo, det är precis det som är problemet.

  /göte

 13. Hej Göte
  Går det att räkna ut hur mycket vi måste sänka temperaturen inomhus om Nortstream 1 stängs av eller sprängs. Om Europas innevånare fick veta det kunde vi agera själva mkt snabbare än våra ängsliga politiker! Det är bråttom nu! Kan du göra en uppskattning?

  Med vänlig hälsning, Patrik

 14. Låsningen gäller ju inte alla politiker och alla partier.
  Det är väl främs MP, C, V och delar av S som förnekar kärnkraft som en lösning.
  Tyvärr är de de som styrt i snart 8 år enegipolitiken.

 15. Hej Patrik

  Nord Stream 1 kan överföra gas motsvarande 590 TWh per år. Det motsvarar 67 GW kontinuerlig effekt om jag räknat rätt och är lite mer än Tysklands hela elproduktion (om vi jämför termisk effekt).

  Det är väl egentligen bara Tyskland och Italien som så totalt satt sig i ”skiten” med rysk naturgas. Stora gasimportörer som Storbritannien, Frankrike och Nederländerna tar den mesta gasen från Norge och Spanien tar det mesta från Algeriet. Men en katastrof i Tyskland påverkar hela EU – något som vi redan märkt.

  Det räcker nog tyvärr inte att tyskarna drar ner på värmen i husen. Som det ser ut idag är Tysklands elproduktion helt beroende av naturgas för att buffra vindkraften.Man kanske kan sparka igång de gamla kolkraftverken igen, men det är nog tveksamt om de gamla kraftverken kan reglera snabbt nog för att buffra. Elnätet riskerar att bli väldigt instabilt.

  Det är lätt att förstå Tysklands ovilja att stänga gaskranen från Ryssland. Det är svårare att förstå hur de tyska politikerna kunde göra sig så fullständigt beroende av Ryssland.

  /göte

 16. Hej Kalle

  Låsningen om energipolitiken beror förstås i första hand på MP och C. Men eftersom de bägge partierna haft kärnkraften som särklassig huvudfråga i alla år har de kunnat styra kärnkraftspolitiken både när vi haft högerregeringar och vänsterregeringar. Bägge partierna kan offra nästan vad som helst för att få igenom sin kärnkraftspolitik.

  Henrik Jönsson beskrev det här bra i lördags (https://www.youtube.com/watch?v=SD0e5y1pDnc) och jag har väl tjatat om samma sak i fler år än jag vill minnas.

  Socialdemokraterna kommer knappast att byta fot så länge de ser en möjlighet att bilda regering med MP eller C efter valet. För S är alltid makten viktigast.

  /göte

 17. ”Det snabbaste och enklaste sättet att öka elproduktionen är att ta bort Miljöpartiets idiotiska skatt på sopförbränning”.

  Regeringen beslutade den 24 mars om en lagrådsremiss om att införa en så kallad BNP-indexering av avfallsförbränningsskatten som innebär en kraftigt höjd avfallsförbränningsskatt över tid.

  Avfallsförbränningsskatten har redan höjts kraftigt sedan den infördes våren 2020 från 75 kronor per ton till 125 kronor per ton från och med 2022.

  Förbränningsskatteutredningen (SOU 2017:83) konstaterade att en avfallsförbränningsskatt inte är ett ändamålsenligt styrmedel för att bidra till uppfyllandet av de klimat-, energi- och avfallspolitiska målen.

 18. Hej Leif

  Där ser man. Regeringen kunde verkligen göra ett uselt beslut ännu sämre. Så bedrövligt.

  /göte

 19. Lite mer som tydliggör dumheterna. https://nejdetkanviinte.se/2022/03/23/en-rysk-gron-rora/#comment-159507

 20. Hej Henrik

  Ja milde himmel. Kärnbränsle är ju en löjligt liten del av kostnaden för att driva ett kärnkraftverk och det finns gott om alternativleverantörer. Dessutom brukar kärnkraftverk ha två års bränsle i lager så där har inte Ryssland något att säga till om.

  Jag hörde förresten nyss vetenskapsreportern i P1 tala om Sveriges energiomställning. Det lät som om vindkraften och vår miljövänliga regering de senaste åren är orsaken till att Sverige ligger bättre till än de flesta andra.

  Om hon hade kollat statistiken hade hon sett att Sveriges koldioxidutsläpp minskade med mindre än fem procent från 2014 till 2019 vilket är betydligt sämre än våra konkurrentländer. Minskningen på grund av Covid-19 från 2019 till 2020 blev fem procent i Sverige och det dubbla i våra konkurrentländer.

  /göte

 21. Tack för din svar ang Northstream 1
  En följdfråga blir hur många GW kontinuerlig effekt alla EU länder (exkl Tyskland) förbrukar på uppvärmning ? Om alla innevånare i EU sänker inne temp till säg 10 C hur ser kalkylen ut då? Kan övriga EU länder exportera el till Tyskarna så de också kan hålla 10 C inomhus? Hur mycket skulle det reducera gasflödet och Putins krigskassa?

 22. Hej Patrik

  Jag dök ner ganska djupt i siffrorna från Eurostat för några år sedan, men har inte riktigt haft tid till det på sistone. men jag tror inte att sättet att värma bostäderna har ändrat sig särskilt mycket på senare tid.

  Så det är nog fortfarande så att övriga EU-länder har ungefär lika stor energiförbrukning för bostadsuppvärmning som vi har i Sverige (lite märkligt med tanke på hur mycket kallare det är här).

  Däremot är eluppvärmning och fjärrvärme väldigt mycket ovanligare. I genomsnitt värmde EU-länderna bostäderna med naturgas (41%), olja (15%) och ved (22%). Bara 9% var fjärrvärme och bara 6% elvärme.

  EU kan alltså minska sin gasförbrukning genom att sänka bostadstemperaturerna. I sin tur borde det innebära att man kan göra mer gas tillgänglig för elproduktion.

  Men det stora problemet för övriga EU är att man ligger så otroligt långt efter Sverige när det gäller elektrifiering av industri och bostäder. Sverige har ungefär dubbelt så hög elförbrukning per invånare och det bör väl räknas som ett första steg för utvecklingen i övriga EU. I Sverige talar politikerna om att dubbla elförbrukningen och det skulle motsvara en ökning med en faktor fyra för resten av EU.

  Det är lätt att inse att det här helt enkelt inte fungerar. Att öka elproduktionen med en faktor fyra samtidigt som man lägger ner de stora produktionskällorna (kol, naturgas och kärnkraft) kräver en oerhört kreativ matematik. I klartext – det går åt skogen.

  I Sverige hade vi ett oerhört mycket bättre utgångsläge och skulle ganska enkelt kunna dubbla elproduktion med hjälp av kärnkraft. Men våra politiker har i stället ägnat det senaste årtiondet till att försöka bli så lika Tyskland som möjligt. Det kan vi nog lyckas med.

  Jag återkommer med bättre data när vädret blir riktigt dåligt och jag får tid att gräva djupt i statistiken igen.

  /göte

 23. Romklubbens -Club of Rome- drivande roll i att utmåla undergångsscenarier bör nämnas. Deras rapport ”Tillväxtens gränser” 1972 predikade att tillväxt och befolkningsökning skulle leda till jordens undergång om 50 år -alltså nu, 2022. Ödesprognoserna har sedan kontinuerligt fortsatt, på senare år kopplade till uppvärmningen. Sedan 10 år tillbaka är svensken Anders Wijkman ordförande i Romklubben.

 24. ”Däremot är eluppvärmning och fjärrvärme väldigt mycket ovanligare. I genomsnitt värmde EU-länderna bostäderna med naturgas (41%), olja (15%) och ved (22%). Bara 9% var fjärrvärme och bara 6% elvärme.” skriver Göte.

  Det höga användandet av el, ofta i kombination med värmepump, för uppvärmning i Sverige leder till att elförbrukningen per hushåll är relativt hög i Sverige. Inte sällan har det använts som ett argument för hur vi slösar med el i detta land jämfört med kontinenten och det borde finnas en stor potential för att minska elförbrukningen i Sverige. Dock utan att nämna att på kontinenten används olja och gas för uppvärmning. Ett exempel av många på den låga nivån på debatten är det..

 25. Apokalypsen är alltid intressant. Det är märkligt att nya undergångsprofeter varje gång kan vifta bort tidigare misslyckade undergångsprofetior samtidigt som de hävdar att deras nya profetia är den första som är helt sann.

  Det allra märkligaste är att så många går på profetiorna varje gång.

  Däremot behöver man inte vara profet för att se att energiförsörjningen i Europa är på väg mot en katastrof. Den som kan bör nog lägga upp ett ordentligt lager ved inför nästa vinter.

  /göte

 26. Fascinerande att se Sveriges partier enas om koldioxidmål som inkluderar konsumtion. Sverige skall med andra ord räkna in koldioxid från import men samtidigt inte ta dra av det som exporteras.

  Kan inga politiker räkna?

  /göte

Leave a Reply