Ett annat Sverige

Jag hörde häromdagen en stolt miljöminister Per Bolund tala om hur hans parti har förändrat Sverige. ”Det är ett annat Sverige än när vi började” sade han. Och det får man väl tyvärr hålla med om. Idag har vi ett Sverige där det är mycket viktigare att politiken låter bra än att den faktiskt fungerar. Det gäller inte bara energipolitiken, där vi i går morse hade ett arton gånger högre elpris i Skåne/Blekinge jämfört med vad de hade norr om Dalälven.

Det har talats mycket om politikerförakt, falska nyheter och populism de senaste åren. Förklaringsmodellerna avlöser varandra, men förvånansvärt få i våra vanliga media verkar vilja nudda vid den mest uppenbara förklaringen. Det kanske är så enkelt som att populisterna vinner mark när de säger sådant som faktiskt är sant samtidigt som de vanliga politikerna säger sådant som möjligen låter bra men som faktiskt inte är sant.

Migration
Tyvärr finns det massor av exempel på det här. Det mest uppenbara exemplet är kanske vad som hände efter den migrationsöverenskommelse som 2011 genomfördes av Alliansregeringen och Miljöpartiet. Alliansregering hoppades den gången att både kunna spräcka det rödgröna blocket och visa styrka mot Sverigedemokraterna. Överenskommelsen innebar i praktiken kraftigt minskade begränsningar för migration till Sverige och applåderades av både media och partier längre till vänster.

Så när Turkiet 2015 öppnade portarna mot EU för migrantströmmarna rådde i Sverige en märklig konsensus mellan de flesta politiker och i stort sett alla svenska media. Alla migranter välkomnades som skyddsbehövande flyktingar och den som vågade säga något annat betraktades som fascist, nazist eller åtminstone gravt främlingsfientlig.

Nyheten om Sveriges vidöppna portar spred sig snabbt utanför EU och övriga EU-länder hjälpte mer än gärna till med att slussa migranterna vidare till det naiva Sverige. I slutet av 2015 gjordes ett partiöverskridande försök att hejda inflödet (Migrationsöverenskommelsen), men det var alldeles för lite och alldeles för sent.

Idag är det lätt att jämföra situationen 2015 med den nuvarande situationen på gränsen mellan Belarus och Polen. Den gången var det Turkiet som utnyttjade migrantströmmarna för politisk vinning och idag är det Belarus som gör samma sak. Men ve den som 2015 drog samma slutsatser som EU-kommissionär Ylva Johansson eller migrationsminister Morgan Johansson drar idag.

Ändå var det redan 2015 uppenbart för de flesta svenskar att situationen var bisarr. Det fick bara inte sägas.

Kriminalitet
Samma sak gäller kriminalpolitiken. Från sextiotalets slut och framåt hade politiker och media övertygat sig själva om att socioekonomiska faktorer var enda förklaringen till kriminalitet. De kriminella var förtryckta och med mera bidrag skulle problemet försvinna.

”För vi är ju ändå av samma slag, både arbetare och tjuv. Vi är alla förtryckta av dom som har pengar, men hämnden blir dubbelt ljuv” sjöng Björn Afzelius i sin låt ”Dialog I Mariagränd”. Han och många inom vänstern såg de kriminella som en form av omedvetna revolutionärer.

”Vanligt folk” var förstås inte lika förtjusta i brottslingar. Den som får sitt hus eller sin lägenhet länsad botas snabbt från eventuella rosenröda fantasier. Men för forskare som t ex Jerzy Sarnecki tog det flera årtionden att byta till en mera verklighetsnära syn på kriminaliteten. Många politiker och journalister kämpar fortfarande med detta.

De flesta svenskar insåg att de förstod situationen bättre än de som faktiskt hade makten över politik och media.

Energipolitik
Jag tänker inte ens ta upp skolpolitik och nedläggningen av försvaret. I stället går jag rakt på energipolitiken. Den är extra intressant eftersom så mycket har hänt på bara ett par år.

Energipolitiken är kanske inte riktigt lika lätt att genomskåda som migrationen och kriminaliteten. Men effekterna av en misslyckad energipolitik blir mycket stora och så här i efterskott är det lätt för vem som helst att se vad som gått fel och varför de som beslutade rimligen måste ha vetat att de styrde mot kaos.

Till synes bra
Men låt oss börja med att titta på hur det ser ut idag. I media kan man lätt få uppfattningen att dagens krissituation beror på en kraftigt ökad efterfrågan på el. Inget kunde vara felaktigare.

Tvärtom har vi de senaste åren haft en liten nedgång i efterfrågan. Idag ligger vi på samma nivå som i mitten av åttiotalet (knappt 140 TWh). Vi hade en liten efterfrågetopp runt millennieskiftet, men det handlar bara om en ökning på ca 10 TWh.

Inte heller på tillgångssidan ser ut som om särskilt mycket har hänt, åtminstone inte vid en snabb titt. Från mitten av 1980-talet och fram till 2010 låg elproduktionen i fas med konsumtionen utom ett fåtal torrår då vi behövde importera några TWh (främst från Norge). Från 2010 och framåt har Sverige ökat elproduktionen med ca 15 TWh samtidigt som efterfrågan sjunkit med drygt 5 TWh. Man skulle därför kunna dra slutsatsen att vi idag har en positiv marginal på nästan 20 TWh mellan tillgång och efterfrågan.

Katastrof i verkligheten
Verkligheten är annorlunda. Trots en till synes ökad tillgång och en i verkligheten minskad efterfrågan på el ligger Sverige allt oftare på gränsen till effektbrist. I södra Sverige har problemet varit konstant under hela 2021, med elpriser som är många gånger högre än normalt. Till och med under mitten av sommaren tvingades man i år att köra det oljeeldade reservkraftverket i Karlshamn och inför vintern ser det ut som om vi måste kalkylera med periodvisa avstängningar av elförsörjningen – något som tidigare aldrig ens funnit på kartan.

Till och med i norra Sverige såg det länge riktigt jobbigt ut. En ganska torr sommar och ett alltför generöst uttag av el gjorde att kraftverksdammarna så sent som i slutet av september låg långt under sin normala nivå (70 procent i stället för 80 procent). Men precis som förra året räddades man av några ovanligt regniga höstveckor. Just nu ligger fyllnadsgraden på normala 80 procent. Det är visserligen mindre än förra årets extrema 90 procent, men absolut inget onormalt. Vattenkraften har alltså idag inget med de höga elpriserna i södra Sverige att göra.

Vindkraft och PPA-avtal
För många (inte minst politiker) verkar det vara svårt att förstå hur vi samtidigt kan ha ett energiöverskott och ett effektunderskott. Svaret är förstås att både energiöverskottet och effektunderskottet är en följd av att stabil kärnkraft bytts mot instabil vindkraft. Det här dementeras kraftfullt och faktaresistent av regeringen.

Hela situationen har ställts på sin spets efter de senaste två årens nedläggning av R1- och R2-reaktorerna. Det är i och för sig inget större problem att låta vindkraft ersätta den genomsnittliga energibortfallet, men ett effektöverskott på sommaren kan inte kompensera ett effektunderskott på vintern. Så enkelt är det.

För att göra situationen ännu värre ser vi nu allt fler PPA-avtal (Power Purchase Agreements) där utländska koncerner bygger vindkraftsparker i Sverige i utbyte mot garanterade långsiktiga elleveranser. Den här typen av avtal innebär ofta att köparen betalar ett något högre genomsnittligt pris och i gengäld försäkrar sig mot pris- och leveranssvängningar.

För företagen kan säkert detta vara skojigt men för Sverige liknar det mest en version av Ebberöds bank. Utbyggnad av instabil elproduktion betalas med leveranser av stabil el som dessutom tar upp dyrbar kapacitet på kraftnäten.

De flesta nya vindkraftsparker byggs i norra Sverige medan elleveranserna normalt sett sker via södra Sverige. Varje sådant här avtal riskerar därför att ytterligare försämra effektbalansen i södra Sverige. Avtalen påverkar dessutom energibalansen och elpriserna så man kanske kan kalla PPA en form av ondskefulla Kinderägg (tre elaka önskningar på en gång).

Elbilar och grönt stål
Samtidigt som våra politiker har demonterat Sveriges elförsörjning har de ägnat massor av tid åt att berätta om alla klimatsmarta planer med elbilar, batterifabriker och grön stålproduktion. Tanken är att bygga en ny och grön industri med en total elförbrukning som är dubbelt så hög som den vi har idag. Det här har varit planen i snart tio år.

Men det är som vanligt stor skillnad mellan vackra tankar och snöd verklighet. Parallellt med alla de fina planerna har fyra kärnkraftsreaktorer stängts och den svenska elproduktionen har förvandlats från världens föredöme till något som riskerar att bryta samman vid minsta påfrestning. Detta innan ens den minsta lilla del av de vackra planerna blivit verklighet.

Gissningsvis har redan de flesta ”vanliga svenskar” börjat förstå det här. För varje ny elräkning blir det alltmera smärtsamt uppenbart att våra politiker har klantat sig igen.

Folkvett kallas populism
Jag borde kanske sluta här, men jag har svårt att låta bli siffror och statistik. Det bästa är kanske att betrakta slutet av krönikan som ett tekniskt appendix.

Min slutsats är i alla fall att vi har problem med våra politiker, våra institutioner och våra media. Någonstans på vägen har alltför ofta vett och sans bytts mot högtravande principer och symbolåtgärder utan bäring i verkligheten. Det hela påminner väldigt mycket om situationen på sjuttiotalet då vänstern i rask takt avlägsnade sig från den verkliga verkligheten och i stället skapade en alldeles egen variant utan koppling till världen.

Den gången punkterades ballongen av aktivisternas egen dumhet. De blev så uppfyllda av sin framgång att de fortsatte in i sekteristisk galenskap. Men den här gången går det kanske ”bättre”. Aktivisterna finns numera inte bara inom politiken och media utan sitter lite överallt på de många nyinrättade positionerna som miljö-, klimat- och hållbarhetsansvariga (titta bara på vad som hände Cementa).

Det är inte heller alldeles lätt att avgöra vad som är populism och falska nyheter. Det var till exempel länge sedan jag trodde på ”sanningar” från SVT utan att först göra egna kontroller. I klimat- och hållbarhetsfrågor är det lika bra att från början förutsätta att det är ”fake news”. Det spar tid.

Men visst ser vi tendenser till tillnyktrande, åtminstone när det gäller migration, kriminalitet och försvar. Alltid något.

Kanske får vi se en omvändelse under galgen också för energipolitiken. Naturligtvis inte från Miljöpartiet – de är alldeles för långt inne i sin egen verklighet. Men många av landets övriga politiker ser rimligen vad som hänt och vad som håller på att hända. Vad som sedan går att göra och hur lång tid det kommer att ta – det blir nästa intressanta fråga.

Sluttande plan
Till slut lite data. Sverige har enbart de senaste sex åren stängt fyra väl fungerande kärnkraftsreaktorer (O1, O2, R1 och R2). Det innebär en effektminskning på 3 GW och en minskning av den möjliga årliga energiproduktionen med maximalt 24 TWh per år. Före 1999 kunde kärnkraften ge strax över 11 GW och maximalt ca 85 TWh per år. Som mest har man behövt ta ut 75 TWh (1991 och 2004). Just nu producerar de återstående sex reaktorerna nästan 7 GW (6,935 GW) vilket är mycket nära 100 procent av maximal produktionskapacitet.

Vattenkraften i Sverige kan maximalt ge en effekt på ca 12,5 GW. Mer än 90 procent av produktionen ligger i elområde 1 och 2 och de ca 7,3 GW som maximalt kan överföras söderut räckte bra så länge kärnkraftverken i elområde 3 höll produktionen uppe. Vattenkraften har en maximal årlig elproduktion på ca 78 TWh (2001 och 2012), men ett dåligt år stannar produktionen strax över 50 TWh (1977, 1982, 1996 och 2004). 2020 var ett mycket bra år med över 70 TWh.

Med full fart på vattenkraften och alla återstående kärnkraftreaktorer på 100 procent kan vi alltså numera hoppas på 19,5 GW. Till det kommer 1,5 GW från reservkraft och sopförbränning och någonstans från ingenting alls till flera GW från vindkraften. Eftersom vindkraften bara ger el när det blåser kan den inte räknas in i effektbudgeten.

Men en kall och vindstilla vinterdag är inte 21 GW tillräckligt. Det räcker att jämföra med vintern 2018, då Sverige periodvis låg mycket nära maxgränsen. Sedan dess har vi plockat bort mer än 2 GW. Om vi sedan dessutom måste exportera el på grund av misslyckade PPA-avtal – tja då ligger vi riktigt risigt till.

Hur vi sedan skall lyckas skapa energi så att det räcker för elbilar, datorhallar, batterifabriker och fossilfritt stål – det står skrivet i stjärnorna. Eller rättare sagt – vi har ingen aning om hur vi i framtiden skall få el till Stockholm, Göteborg och Malmö.

För redan de planerade fabrikerna i norra Sverige kommer att behöva i stort sett all el som produceras av vattenkraften och vindkraften i elområde 1, och 2. Det innebär att elområde 3 och 4 får nöja sig med vad som kan produceras av återstående kärnkraft, värmekraft och lokal vattenkraft.

Med 100 procent tillgänglighet för kärnkraften (7 GW) och full fart på lokal vattenkraft (kanske 1 GW) och värmekraft (1,5 GW) landar vi då strax under 10 GW för elområde 3 och 4. Det är ungefär hälften av de ca 19 GW som behövs en kall och vindstilla dag.

Så det kanske är läge att åka till Libanon för att se hur ett miljöpartistiskt elsystem fungerar. Det är nog säkrast att investera i en vedkamin och ett eget elverk också.

16 Responses to “Ett annat Sverige”

 1. Göte,
  Tittar man på väljaropinionsiffror så röstar 58% av kvinnorna på nuvarande politik och 42% av männen. Hur skall man tolka detta?
  Det verkar vara en ganska stor andel speciellt kvinnor som inte bryr sig om det du m.fl. skriver om, tyvärr. Om det gick att minska 58% till åtminstone c:a 42% skulle det vara en bit på väg.

  Har du sett, Del 2: Vindkraften & miljön
  https://vindkraftsupplysningen.se/

  Denna är lite underhållande och tänkvärd angående PPA,
  https://www.industrinyheter.se/20211117/32628/den-elektriska-kolonilotten

 2. Hej Leif

  Ursäkta att det tog så lång tid för din kommentar att publiceras. WordPress kräver ofta moderering om det finns flera länkar och mailet om moderering smög sig undan i min korg.

  Vi får väl se vad som händer med kvinnligt/manligt när våldsamma energiprishöjningar tvingar fattigpensionärer att frysa.

  /göte

 3. Mycket välskrivet och tyvärr sant.

 4. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen – Göte, varför försöker du inte få in debattartiklar i några av de större tidningarna? Eller du kanske har försökt utan att lyckas? Istället släpper Expressen idag in två foliehattar som pratar om kärnkraftens ineffektivitet, helt oemotsagda. Man blir bara så trött.

 5. pH, jag håller med om att det hade varit kanon om Göte hade luftat sina insikter för en större publik.
  Faktum är att foliehattarna fick till det på slutet (även om det var ironiskt): ”kärnkraft är lösningen på klimatkrisen”

 6. Axess TV är ofta väldigt bra och det här inslaget, där PJ Linder talar med professor Jan Blomgren om energisituationen i Sverige, är helt briljant. Titta på det!

  https://www.axess.se/tv/studio-axess/studio-axess-2021-jan-blomgren-vindkraftsutbyggnaden-okar-risken-for-nedslackningar-av-elnatet/

  /göte

 7. Göte,

  Den intervjun i Axess TV sammanfattar dagens situation bra och visar vart vi är på väg och vad vi kan förvänta oss framöver. Något som skulle ha varit löst sedan många år tillbaka. Alla partier som har varit med och tagit beslut i energifrågan är ansvariga för den uppkomna situationen. Dock inte SD som aldrig fått vara med förrän nu kanske, valet nästa år avgör. MP har nu lämnat regeringen. Vi får se vad som händer härnäst.

  Marine Le Pen i Frankrike har i ett utspel sagt att hon vill ”stoppa alla nybyggen av vindkraftsparker” och ”sjösätta ett omfattande program för att riva samtliga vindkraftsparker”.

  Den här artikeln kan man också fundera över i anslutning till vad som sades i Axess TV avsnittet.
  https://www.industrinyheter.se/20211122/32647/nordiskt-elbrak-nar-kapaciteten-stryps

 8. Hej Göte!

  Den här artikeln säger också en hel del (dock intet nytt under solen för dig Göte):
  https://www.industrinyheter.se/20211101/32482/elefanten-i-rummet

  Nu är ju Per Bo(v)lund ute ur leken (inte en dag för tidigt), får hoppas det förblir så.
  Vi får hoppas att det går att damma av R1:an och R2:an, efter lite förbättringar, så vi slipper köra ut ”den farliga” CO2 i atmosfären i o m elproduktionen i Karlshamn.

  På tal om CO2:
  Nobelpris till den/de som kan uppfinna och emulera det som naturen gör; med artificiell fotosyntes:
  Ta CO2 från luften, omvandla till kol och cellulosa i form av ”syntetiskt” virke som strängpressas till vilka dimensioner, utförande (med/utan ”kvist”) och färg som helst och på köpet ge tillbaka syre till atmosfären.
  Det krävs ju energi förstås, men det ligger ju massor outnyttjat kvar i CLAB i Oskarshamn.
  (Man kan väl få drömma ibland 🙂 )

  Ha en bra helg

  //Ove

 9. Ove,
  Din dröm kanske går i uppfyllelse så småningom, det satsas en hel del inom området även i USA,

  https://kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/artificiell-fotosyntes-och-solbransle

  https://kaw.wallenberg.org/forskning/artificiell-fotosyntes-framtidens-energi

  https://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=302998

 10. Verkligen mystiskt att Bolund och c:o får komma undan med lösningen vind och solkraft.
  Det är ju inte en helhetslösning, det kan vilken amatör som helt förstå. Blåser det finns det el. Blåser det inte så ligger man risigt till.
  Om man nu skall envisas med vind och sol måste man lösa det problemet. Men jag ser ingen action.
  Det finns en massa käcka ideer på att lösa detta, men de måste testas och fås ekonomiskt fungerande.
  Antar att detta blev för jobbigt för miljöpartiet, några enkla lösningar finns inte här. Bättre att lossas som ingenting och skylla på någon annan när det går snett…

 11. Man kan undra om det vi upplever med elförsörjningen beror på inkompetens eller ren illvilja hos de politiska makthavarna. Jag lutar åt de senare då jag har svårt att se hur så inkompetenta personer så de inte skulle kunna se vad som var på gång skulle kunna uppnå så hög positioner de faktiskt har uppnått.

  Ett alternativ kan dock kanske vara att rekryteringsvägarna inom det politiska systemet fungerar så dysfunktionellt att personer som uppenbarligen inte begriper vad de håller på med ändå kan uppnå höga maktpositioner.

  En ytterligare fråga är hur massmedia som skall granska makthavarna har skött sitt uppdrag. Undermåligt vill jag säga.

 12. Hej Ove, vad jag förstår så går det inte att starta R1 och R2 dels pga lagen, stängda kärnkraftverk får inte återstartas (c eller mp måste hittat på av det). Dels så sätter sig turbin/generatoraxlar och måste i så fall bytas ut. Är det nån av er som kan bekräfta det sistnämnda?

 13. Går det att återstarta reaktorerna i Ringhals ? Det påstås att Ringhals 2 uppvisade inför släckningsbeslutet stora korrosionsskador. Ringhals 1 lär vara i gott skick. Den kan förmodligen återladdas om nödvändiga investeringar görs.

  Regeringen är dock förhindrad att ensidigt fatta ett sådant beslut utan att konsultera riksdagen. Det är reglerat i Lagen om kärnkrafttekniks verksamhet (1984:3). I paragraf 15 a stadgas att en permanent avstängd kärnkraftsreaktor får inte åter tas i kommersiell drift. Lag (2010:948). Denna paragraf behöver förändras i lagen om kärnteknik och en ändring behöver inte heller passera regeringen utan kan genomföras av riksdagen efter initiativ från utskottet.

 14. Jag frågade Vattenfall och fick följande svar,

  Ringhals 1 och 2 kan inte återstartas eftersom det strider mot kärntekniklagen. Anläggningarna är permanent avställda sedan januari -20 respektive 21. Förberedelser för avveckling är långt gångna, bland annat har delar plockats för att användas som reserv, ledningar till anslutande 400 kv-ledning är rivna och system har dekontaminerats.

 15. Vi ser nu samma politiska krafter som påhejade av större delen av massmedia drev en verklighetsfrämmande migrationspolitiken tills det havererade nu gett sig på nästa boll. Klimatpolitiken och den intimt sammanlänkade energipolitiken.

  Vi ser nu också samma verklighetsförnekelse där man försvarar sin politik med högtravande moraliska argument, samma stöd av massmedia och samma svartmålning av de som vågar framföra några invändningar.

  I alla fall jag är inte övertygad att vi får se ett bättre utfall denna gång.

 16. Jag måste citera sista stycke i PM Nilssons ledare i DI om den nya regeringens problemlösningsmetod med att ”vända på varje sten”:

  För övrigt är uttrycket ”vända på varje sten” olyckligt. Det ger sken av att man inte vet vad man ska göra och att man fortsatt inte såg det komma. Och lösningar brukar inte ligga under stenar, där finns mest gråsuggor och pissmyror.

Leave a Reply