Det kommer att bli skitfult

61-93 gigantiska vindkraftverk, 260-340 meter höga. Det är vad jag förväntas titta på om tio år i stället för den vanliga fantastiska utsikten från Tjörn. När jag seglar ut från Hakefjorden blir det inte längre skärgården, Marstrands fästning och fyrplatsen Pater Noster som dominerar blickfånget utan skitfula monstruösa vindkraftverk högre än Eiffeltornet. Och allt detta för att ersätta hälften av den elproduktion som försvann med den senaste reaktornedläggningen vid Ringhals.

Kanske jag är självisk som vill ha kvar de fantastiska naturupplevelserna runt Tjörn. Men jag är i så fall inte ensam om det. Vindkraftsprojektet Poseidon från norska Zephyr (https://zephyrvind.se/projekt/poseidon) har rört upp känslorna ordentligt hos de som bor på Tjörn, Klädesholmen, Dyrön, Åstol och Marstrand. Liknande havsbaserade projekt planeras hela vägen från Strömstad ner till Halland. Hela Västkusten skall se ut som ett industriområde.

Dyrt och dåligt
Argumentet är att vi behöver el. Sverige har eller kommer att ha elbrist och då måste man vara beredd till offer.

Så låt oss titta på hur mycket el de här katastrofala planerna faktiskt kommer att ge. Zephyr säger själva att de 61 gigantiska vindkraftverken på områdena Poseidon Nord och Poseidon Syd skall ge 5,5 TWh per år. Det motsvarar i så fall 80 procent av Ringhals 1-reaktorn som stoppades vid årsskiftet 2020/2021 (på grund av energiöverskott sade man).

Fast det är klart – man kan inte jämföra den stabila produktionen vid ett kärnkraftverk med den intermittenta produktionen från vindkraftverk. En mera rimlig uppskattning är väl att 60 procent av elproduktionen faktiskt är användbar. Poseidon Nord och Poseidon Syd motsvarar då en halv reaktor eller en fjärdedel av produktionen från de två reaktorer som helt i onödan lagts ner de senaste två åren (vi hade onödigt mycket el tyckte Vattenfall och Ygeman)

Vi offrar alltså otroliga miljövärden helt i onödan.

Riktigt jobbigt blir det när vi tittar på ekonomin. Havsbaserad vindkraft är dyr – mycket dyr. Olika typer av subventioner betalar en hel del, men för att sockra det hela har Sveriges regering beslutat att ta hand om notan för att transportera elektriciteten från de havsbaserade anläggningarna till anslutningspunkterna på land.

Här talar vi om gigantiska kostnader, faktiskt en av de absolut största kostnaderna i den här typen av projekt. Regeringens generositet innebär att Sveriges skattebetalare står för hela anslutningsnotan. Det handlar om mångmiljardbelopp.

Det fungerade alldeles utmärkt
Om Sverige inte hade haft ett fungerande system för elproduktion skulle man kanske kunna förstå tankarna. Om den havsbaserade vindkraften skulle ersätta gamla smutsiga kolkraftverk kunde det åtminstone finnas något vett i tankegångarna.

Men här ersätter vi utmärkt väl fungerande kärnkraftreaktorer. Stabil, billig, koldioxidfri och miljövänlig elproduktion ersätts helt i onödan med anläggningar som genererar dyr och intermittent el med en fruktansvärd miljöpåverkan. Man kunde kanske kunna hoppas att en och annan skarv faller för vingarna, men i verkligheten är det rovfåglar och migrerande fåglar som slaktas. Bygget av de stora vindkraftparkerna ger jättelika miljöproblem och till och med klimatproblem i jämförelse med kärnkraften.

Samtidigt ger nedläggningen av reaktorerna i Ringhals inga som helst miljö- eller klimatfördelar. Det hade i sammanhanget varit ”jättebilligt” att uppgradera reaktorerna för att klara ytterligare trettio eller fyrtio år och de befintliga ledningarna från Ringhals finns så klart redan på plats. Inga kostnader för skattebetalarna alltså.

25 km ut
Men de jättelika vindkraftverken skall ju placeras 25 km ut i havet. Då syns de väl knappast från land?

Jodå, de kommer att synas alldeles fantastiskt bra. Den som simmar nere vid vattenytan kommer visserligen inte att se de första 45 metrarna av tornen, men de övriga 295 metrarna syns alldeles utmärkt. Den som reser sig upp eller tittar ut genom fönstret ser ännu mer.

Och om jag går till min favoritutsiktsplats i Rönnäng (61 m högt) kommer jag att se vartenda vindkraftverk i de två områdena hela vägen från havsytan och upp till toppen utan några som helst begränsningar. Kanske Per Bolund och Anders Ygeman kan tänka sig att stå där och njuta av utsikten, men alla vi andra föredrar nog då att vända ryggen åt miljöslakten.

De upp till 340 m höga vindkraftverken kan förresten jämföras med de nuvarande ”höjdpunkterna” i skärgården. Marstrands fästning syns vida omkring med torntaket 98 meter över havet. Den vackra fyren Pater Noster sticker bara upp 36 meter över havet så den ser man bäst från båt. 340 meter är bisarrt högt.


Rakt västerut från Rönnäng. Jag tänkte först rita in vindkraftverken men det blev för obehagligt.

Inte bara vi Tjörnbor
När gigantiska vindkraftsparker byggs i Norrland kan våra politiker alltid tänka att: ”det är ändå bara samerna som påverkas och de är inte särskilt många”. I och för sig ett fruktansvärt uselt resonemang, men kanske rimligt för maktpolitiker som bara räknar röster. Och trots allt hittar kanske inte så många turister upp till vindkraftbältena att det ger alltför stor inverkan på väljarantalet.

På Västkusten kanske man tänker att: ”det är ju ändå bara västkustbor som drabbas”, men då glömmer man alla de turister som kommer till Västkusten för att njuta av den härliga skärgården. Här talar vi om väldigt många väljare.

För mig som Tjörnbo (jag har kvar huset där jag växte upp) är planerna på de gigantiska vindkraftsparkerna ett hån och en katastrof. Det hela är extra bedrövligt med tanke på att de två reaktorer som lades ner helt i onödan gav mer el än vad hela utbyggnaden, från Strömstad till Halland, någonsin kommer att ge.

Det här är ta mig tusan inte riktigt klokt!

35 Responses to “Det kommer att bli skitfult”

 1. Ja, Göte vad säger man!
  Jag sa för många år sedan att jag är så rädd för vindkraft tokerierna, där för att ekonomin kommer att sätta stopp. Men jag hade tydligen fel.
  I socialdemokraternas Sverige finns hur mycket pengar som helst, för det är alltid någon annan som ska betala och det är alltid någon annans fel.

 2. Jag försöker komma på några motargument som att kärnkraften också är subventionerad eller riskerna med kärnkraft eller slutförvaringen men det går inte. Inget av dem slår speciellt högt i jämförelsen.

  När hela vår kust ser ut som en igelkott och vindkraftvärken (ä med flit) börjar bli lite till åren, då tror jag politikerna fattar. Men det gör inget, det var ju någon annan politiker så det är bara att skylla ifrån sig.

 3. Makthavarna kan lätt skylla ifrån sig med ”Vi såg det inte komma” då folk upptäcker verkligheten.

  Sedan är det verkligen illa att det ganska enkla logiska resonemang som Göte Fagerfjäll för i bloginlägget inte är något man möter i de stora medierna inklusive public service. Varför är en högst relevant fråga. Är den tekniska/naturvetenskapliga bildningsnivån så erbarmligt låg eller de Ideologiska låsningarna så bastanta?

 4. Nedläggningarna av R2 och R1 är på många sätt beviset på att energipolitiken inte störs av logik eller vett. All information fanns fullt tillgänglig och vi var redan då ganska många som skrek högt inför bägge nedläggningarna.

  Det sjuka var att varken Vattenfall eller regeringen brydde sig om att presentera några rimliga argument. Man kunde nästan få för sig att de ansvariga satte en ära i att visa sin makt genom att använda uppenbart felaktiga fakta och rena dumheter. Allt luktade maktdemonstration.

  /göte

 5. Problemet med all typ av vindkraft är att den är ”flyktig”. Dvs man kan inte stadigvarande utnyttja den i vindkraften installerade generatoreffekten. Man räknar med att installerad generatoreffekt kan utnyttjas till max ca 5% och då inte 100% av tiden. Tittar man på svensk vindkraft som helhet så har man på årsbasis lyckats få samtliga installerade verk att leverera ca 85% av installerad effekt över något dygn. Sämsta dygnen på ett år har mindre än 5% av verken snurrat. Genomsnittet på årsbasis ligger på mellan 25->30 %. Nästa problem man får är tillgången på reglerkraft som skall gå in och leverera då det plötsligt slutar blåsa. Den reglerkraften kan inte vara kärnkraft eftersom den är omöjlig att snabbreglera. Återstår då vatten/kol/olja. Sverige har då en unik sits med sina många vattenkraftverk. Om man bygger ut vindkraft och sedan förlitar sig på att det finns vatten i dammarna som kan utnyttjas så kommer vindkraften att se till så att vattnet i våra dammar kommer att räcka längre. Tyvärr kommer det inte att hjälpa särskilt mycket eftersom svensk vattenkraft redan idag har svår vattenbrist jämfört med den installerade generatoreffekten. Om alla vattenkraftverk går på full fart så räcker vattnet i dammarna melan 4-7 månader beroende på om det är ett år med mycket nederbörd eller inte. Om man nu väger in elektrifieringen av fordonsflottan som ligger ”runt hörnet” så kommer det att behövas ytterligare tillgång på generatoreffekt för att klara av den ökande belastning som elektrifieringen ger. Jag tror att problemet till större delen ligger i att våra kära politiker inte förstår skillnaden mellan installerad generatoreffekt och avgiven energimängd. Det tänket innebär mycket problem som vi måste hantera i framtiden.

  SÅE civ.ing teknisk fysik

 6. Sverige behöver 600 TWh på ett år. Ett 1MW vindkraftverk ger 3000 MWh på ett år. För att klara Sveriges energi krävs 600 000 GWh / 3 GWh = 200 000 sådana vindkraftverk.
  Ett större vindkraftverk är på 3 MW så antalet sådan verk blir 200 000/ 3 = 70000.
  Sveriges kust är 2400 km lång om vi fördelar dessa vindkraftverk längs kusten blir det 2400km/70000 = 32 meter mellan varje vindsnurra.
  Detta medför att man behöver placera ut 170 000/34 = 5000 vindkraftverk längs kusten i bohuslän inte 93 större kraftverk.
  Om man istället bygger kärnkraftverk typ Forsmark som ger 25 TWh per år så behöver man ha 600TWh/25TWh(per anläggning) = 24 anläggningar d.v.s en var 2400/24 = 100 km. Vilket ca 2 verk i Bohuslän. Så frågan är vilket man helst vill ha 2 Kärnkraftverk eller 5000 Vindsnurror med 3 MW.

 7. Du skriver ”det här är ta mig tusan inte riktigt klokt”
  Du är försiktig du Göte. Jag vill säga att det är käpprätt åt helvete!

 8. Jag instämmer Göte, detta är ett stort problem.

  Men tyvärr beror det inte så mycket på politikerna längre utan pga hur en fri energimarknad fungerar. Det är dyrare med kärnkraft än vindkraft, därmed väljer investerare vindkraft. Det är väldigt liten del som belastar skattebetalarna vid vindkraft jämfört med kärnkraftsutbyggnad. Den statliga subvention du nämner är väldigt liten jämfört med subvention som skulle behövas för att investera i kärnkraft. Moderaterna har drivit linjen att ta tillbaka kärnkraften, men när Ulf Christerson fick frågan hur han skulle motivera skattebetalarna att ta notan för den dyrare kärnkraften så gav han inget svar.

  Så frågan är hur man ska få en avreglerad energimarknad att tänka utanför (kortsiktig) ekonomisk vinning? Jag skulle vara glad om någon här har insikt och beräkningsunderlag för att kunna presentera en budget för hur utbyggnad av rätt mängd kärnkraft kan motiveras för ”skattebatalarna” och inveterarna. Då måste kostnad för slutförvaring naturligtvis ingå. Samt ta med hur intäkterna för det energiöveskott som säljs utomlands idag ska kompenseras. (En försäljning som är luckrativ pga de avservärt högre elpriserna söderut)

  Det skulle vara jätteintressant att se ett konkret underlag som ekonomiskt skulle kunna motivera skattebetalare och investerare att ta detta vägval. Hoppas någon sitter på den (oberoende) kunskapen.

  Hälsningar
  Kalle

 9. Kalle, vadå kärnkraftsutbyggnad? Är det svårt att fatta att vi lagt ner en massa kärnkraft och därför har problem? Vi hade inte behövt ett enda vindkraftverk om vi behållt kärnkraft vi haft.
  Och vi betalar enorma pengar för vindkraften och har straffskattat kärnkraft länge. Dags att ta på sig objektiva glasögon?

 10. Politik handlar inte om att fatta kloka och rationella beslut. Politik handlar om att erövra och behålla makten. Socialdemokraterna är nu beroende av att hålla MP gott humör för att kunna behålla makten. I detta sammanhang är landets energiförsörjning av underordnad betydelse.

 11. Dessa 70000 vindsnurror kan byggas till en kostnad av ca 20 miljoner per styck eller 70000 * 20 = 140 Miljarder kronor.
  Kostnaden för ett kärnkraftverk är ca 8 miljarder per 10 TWh. Detta betyder att det kostar ca 600/10*8 = 480 Miljarder att bygga för 600 TWh. Detta är med andra ord dyrare men jämförelsen är inte riktigt rättvis för vindkraften enligt ovan bygger på att man bara konsumerar energi när det blåser. Om man inte accepterar detta så måste man bygga energi lager för att kunna spara energi från dagar med vind till dagar med stiltje. Detta kommer att kosta pengar med detta kommer att minska verkningsgraden vilket kommer att kräva fler vindsnurror för att kompensera för denna förlust. Om man använder batterier kan man räkna med 90% verkningsgrad vid laddning urladdning. Detta medför att man måste öka antalet vindsnurror med 20%. Om man i stället väljer att lagra väte kan man nog räkna med betydligt lägre verkningsgrad på 70% vilket kommer att kräva 50% fler vindsnurror. Detta betyder att kostnaden kommer att öka från 140 Miljarder till ca 170 till 210 miljarder plus kostnaden för att bygga dessa lager.
  Att lagra energi i batteri kostar $100 – $300/ kWh. Nu skall vi lagra stora mängder så vi kan anta att vi får ett relativt bra pris, säg 1000 SEK/kWh. Det skulle betyda att ett Tesla batteri skulle kosta 65000 när det i verkligheten kostar närmare 250000 eller mer.
  Vi behöver 600 TWh per år i Sverige, säg att vi nöjer oss med att ha energi för en dag. Om man vill ha fler dagars marginal så är det bara att multiplicera med antal dagar. Säg att vi vill spara 600/365 = 2TWh. Så får vi att detta kräver 2 TWh/1kWh = 2 Miljarder batterier eller 31 miljoner Tesla batterier. Allt till en minsta kostnad av 2 Miljarder*1000 SEK = 2000 Miljarder kronor.
  Så för att garantera elektricitet under åtminstone ett dygn från vindkrafter kräver en investering på 1,2*140 +2000 = 2168 Miljarder kronor.

  Vad är billigast?

  Vem skall betala detta?

 12. Resonemanget om dyr kärnkraft och billig vindkraft faller platt om det redan finns befintlig kärnkraft. Det är orsaken till att våra politiker varit så drivande när det gäller nedläggning av reaktorer.

  I alla normala fall skulle naturligtvis regeringen lagt in veto om en elproducent försökt göra något så destruktivt som att förstöra landets energiförsörjning bara för att öka priset. I stället har våra politiker gjort sitt bästa för att både sänka kärnkraftens lönsamhet (effektskatten) och förstöra lönsamheten totalt sett (kraftiga stöd till onödig och disruptiv vindkraft).

  Så för en gångs skull har vi en sammansvärjning som både är statsfientlig och väl dokumenterad. Vi vet att allt detta har hänt och vi vet att de inblandade var helt medvetna om vad de gjorde. Det finns ord man kan använda om sådant.

  /göte

 13. Henrik, se Kents svar varför utbyggnad av kärnkraft behövs.

  Kent, intressant uträkning. Du skriver tyvärr inte var siffrorna kommer ifrån så lite svårt att bedöma korrektheten (Tesla batteriet t.ex är ju konsumentpris inkl moms, en detalj, men ändå exempel på komplexiteten av siffrors ursprung)

  Eftersom det är marknaden som styr utbyggnaden så räknar investerarna naturligtvis inte på helheten, utan på boost for the bucks. Där är vindkraft och solkraft svårt att slå idag. T.o.m olja och kol är dyrare. Och eftersom vi totalt sett har energiöverskott redan idag så kan de även casha in på luckrativ export till sydliga länder.

  Angående vindkraftens nackdel med vindberoende, så räknar de flesta aktörer nu också med att inte se energisystemen som nationellt begränsade utan ett gränslöst flöde över ett kluster av internationella producenter. I det enorma nätet fås en mycket stor del av bufferten för den lokala variation av vind/sol som finns. Avsaknaden av större effektbrist hittills bekräftar denna modell. De låga investerings- och risk-kostnaderna blir därför drivkraften till val av dessa energisystem. Som svar på din frågar Kent så blir därför utslaget av investeringarna fördelat över många nationers invånare och investerare vilket minskar effekten hos individ och investerare.
  Eftersom vind/sol också har snabb tid till break even så tilltalar det också marknaden. Samt har mycket låga affärsmässiga risker.

  Allt detta gör att de ingenjörsmässiga argumenten för kärnkraft blir svåra att få fram. När en defakto standard uppstått så biter inte rationella argument längre. Jämför gärna t.ex PC eller Windows. Inget av dem var bäst, men de lyckades erbjuda investeringsmässiga lågrisker och därmed var ingenjörsmässiga argument av lägre prioritet. Och de blev den affärsmässiga standarden

  Visst kan politiker gå in och lagdriva igenom hur marknaden ska agera. Men det är svårt idag eftersom marknaden redan har valt väg och inte är intresserade av poltiskt laddad och tekniskt komplicerad kärnkraft. Vem vill bli sittande med enorma investeringar och avfalls svartepetter i knät? Och politikerna ska representera sina respektive väljares önskemål. I dagsläget är en majoritet av väljarna emot kärnkraft enligt diverse undersökningar.. Så de har inte mandat att driva kärnkraftsspåret. Speciellt inte då de inte kan visa att det blir billigare för skattebetalarna. Vilket mig veterligen ingen kunnat visa trovärdig beräkning på att det skulle göra.

  Den ökade elomställningen i samhället driver behovet av elektrisk effekt och energi som ni säger. Vilket skapar en ökande marknad för investerare. De har hittills visat sig vara beredda att investera i utbyggnad på par med det ökade behovet. Så energibrist lär det inte bli med ökat energibehov, marknaden kommer att följa efterfrågan. Utan det som styr kommer vara vilken energiproduktion som ger snabbast cash till lägst risk. Och där ligger kärnkraftens ekosystem svårt till.

  Många av er ser det som ett enkelt politikerproblem. Men den affärsmässiga världen är inte så enkel. Så tillvida ni inte önskar totalitärt styrande. Men tror inte nån vill det.

  Jag ser gärna förslag på hur ni tycker marknad och politik ska lösa detta dilemma. Inte bara ta enkla vägen och idiotförklara alla politiker generellt. Det hade varit jätteintressant att läsa olika alternativ som blir en bra kompromiss mellan skattebetalare, konsumenter, företagande, hållbar miljö, BNP och arbetsskapande samt politiska kompromisser. Med mera. Ingen lätt ekvation, men nån av er kanske har förslag som passar alla? Vore ju fantastiskt isåfall

  Hälsningar
  Kalle

 14. @Kent

  Du är mycket optimistisk vad gäller verkningsgrad. Vid batterilagring med Li-Ion kan du räkna med en verkningsgrad på 2/3. Vätgas 1/5.

  Vind- och solkraft är helt värdelös. Svenska kraftnät konstaterade i sin rapport juni 2018 till Regeringen att vid höglasttimmen gav vindkraften bara 9% av full effekt och solkraft 0%.

  @Göte
  Varför räkna 60% av genomsnittlig effekt? Det är höglasttimmen som räknas så det borde vara 25% (37%/9%). Ska du räkna 60% så måste vindkraften skaffa gasturbiner, batterier eller vad som helst för att jämna ut produktionsbottnarna under konsumtionstopparna.

  @Kalle Z

  Det är enkelt att lösa Kalle! El är en mänskilg rättighet. Kräv att elavtalen skrivs så att elförsäljaren måste visa upp att den kan GARANTERA elleverans även fast det blir som i januari 1987. Det vill säga att elleverantören måste teckna avtal med en energiproducent som kan leverera enligt kravet. Det bästa är nog att ha ett fast pris per kWh för hela året. Dela upp förbrukning och konsumtion i 3 klasser:
  A: Kan producera el efter behov. Tex vattenkraft.
  B. Producerar minst 90% av tiden då elbehovet är stort. Tex kärnkraft, kolkraft.
  C. Kan inte garantera el med minst 90% tillförlitlighet när elbehovet är stort. Tex vind och sol.
  a. Intermittent konsumtion.
  b. Konstant konsumtion.
  c. Konsumerar bara el vid överskott.

  A=a
  B=b
  C=c

  A & C kan omvandlas till ett gemensamt B.

  Klassificeringen av hushåll är ganska enkel om man har historik för hushållets elförbrukning.

  Din ”lönsamma” elexport kommer vara av C-klass. Inom landet kommer det vara brist på A och B. B passar kärnkraft perfekt. Vem som ska använda vindkraften vet jag inte. Kanske kommer någon på någon bra användning av skräpel (klass C). VIndkraftägarna får helt enkelt dumpa C-elen på spotmarknaden så länge någon köper den.

  Alternativt kan man kombinera vindkraft med batterier, vätgaslager, pumpkraftverk eller gasturbiner för att på så sätt få dem att nå klass B. Det blir förstås en dyrare produktionskostnad för dessa energislag, men den kostnaden är äkta och tyvärr värderad till noll idag, vilket är helt fel.

  Sedan måste förstås svenska kraftnät se till att göra en ordentlig beräkning av hur stort elnät det därav krävs och bygga det tillräckligt stort.

 15. En början skulle vara att varje leverantör av vindkraftverk måste garantera en jämn leverans av energi. T.ex. man får inte öka eller minska effekten mer än 1/50 av maxeffekten per timma. Det betyder att om vinden plötsligt blir noll, så måste man han energi lagrat så att man i genomsnitt kan leverera halva effekten under ytterligare 50 timmar.

  Sedan är det upp till ägaren av vindkraftverk att match batteriet mot den toppeffekt som man vill leverera.

  Samma skulle kunna gälla även för solkraft.

 16. Hej Anders

  Jag vet att 60 procent är lite högt, men man vill ju vara snäll.

  Just nu har vätgasen utnämnts till den stora frälsaren och media översvämmas av de mest fantastiska beskrivningar av vad som går att göra med vätgas. Låter lite som de gamla patentmedicinerna för hundra eller hundrafemtio år sedan.

  Det hela framställs som att omvandling av el till vätgas är enkel och effektiv och att vätgas redan i dag tillverkas på det sättet. I verkligheten tillverkas nästan all vätgas från naturgas.

  Hydrolys är i och för sig en väl beprövad teknik men verkningsgraden (60-70 procent) är inte mycket att skryta med. Till det kommer pumpförluster när gasen skall upp i användbart tryck (720 bar brukar vara normalt). Hela cykeln från el till vätgas och tillbaka till el ger en förbluffande usel verkningsgrad.

  Det finns i och för sig effektivare högtemperaturmetoder för hydrolys (uppåt 90 procent), men då måste man dessutom tillföra stora mängder energi för att värma vattnet. Det fungerar bra om man har tillgång till spillvärmen från en liten kärnkraftsreaktor, men från vind och sol blir det inga fördelar.

  Men dyrt och farligt blir det.

  /göte

 17. Mina uppgifter har jag googlat. Om dessa uppgifter är riktiga har jag inte försökt säkerställa, men jag tror tyvärr att dom är ganska rätt. Om det är moms eller inte (25%) ligger förmodligen inom felmarginalen. Mina beräkningar är inget försök att ge en lösning, utan är ett försök att beskriva storleksordningen av problemet. Så mina 70000 vindkraftverk kan lika gärna vara 50000 eller 150000, men det gör ju inte problemet mindre. Sedan tror jag aldrig att vi bara kommer att förlita oss på vindkraftverk allena men det gör ju inte att dom grundläggande problemen med vindkraft försvinner.

  Jag är mycket för solkraft om man lägger det på befintliga tak och väggar. Även om det tekniskt inte är bättre än vindkraft, så är ju förfulningen begränsad. En fördel med vind och sol är att den är lokal vilket ger ett energisystem som fungerar utan en omfattande infrastruktur.

 18. @Kent

  Varför ljuger du?

  Du skriver att svenskar inte vill ha kärnkraft, men för två år sedan hade SVT en artikel att 66% vill ha kärnkraft. En tredjedel ville t.o.m. bygga nya kärnkraftverk.
  https://www.svt.se/opinion/var-tredje-svensk-vill-bygga-nya-karnkraftverk

  Året efter (nov 2020) gjorde Novus en mätning som var ännu mer för kärnkraft. Endast 16% ville avveckla kärnkraften. 39% ville bygga fler reaktorer.

  De där internationella modellerna är också en lögn. Om det blåser i Gibraltar, hur stor del av eleffekten värmer ledningarna på transporten till Sverige? Hur mycket blir kvar? Hur mycket kommer all ledningsdragning kosta?

  Dessutom löser detta ändå inte problemen. Om du har ett större område så jämnas medelblåsen ut. Det är sant. Däremot kan det fortfarande vara stiltje överallt. Lite mindre frekvent än i ett mindre område, men det händer hela tiden. När det gäller kyla har vi redan sett, tex januari 1987, att det var kallt i HELA Europa.

  Sedan det här pratet om kostnaden för slutförvaret av kärnbränsle. Eftersom dagens mellanförvar av utbränt kärnbränsle är tänkt som drivmedlet i generation 4 så är mellanlagret på gång att bli värt pengar. Den rest som blir över efter generation 4 kommer inte vara en stor kostnad då avfallet bara behöver lagras 1% av ursprungliga tiden.

  Du pratar om marknadsekonomi och då kanske vi skall ha marknadsekonomi på vattenförsörjningen också. Det billigaste är att samla regnvatten i en tunna. Så kan den billiga lösningen konkurrera ut seriösa lösningar. När dystergökar börjar klaga så kommentera: ”Regnar det inte här så regnar det väl någon annanstans på klotet.”

  Du är politiker. Du har frivilligt tagit åt dig uppgiften att lösa de här problemen. Ingen har tvingat dig. Det är DITT ansvar att lösa uppgiften. Klarar du inte av den så åta dig inte den arbetsuppgiften. Du hindrar nämligen någon kompetent från att göra jobbet.

  Du klagar på att folk vill saker. Du kan vara övertygad om att folk och företag INTE vill ha elavbrott eller dyr el. Det hade vi inte förr och vi hade ingen fossil elförsörjning som måste bort. Saboterar man elförsörjningen, så begår man högförräderi mot sitt land. Jag har inga som helst problem med att de ansvariga sitter av livstid i fängelset och funderar över sina synder. Att du nu känner att det brinner i arslet för folk verkar vara förbannade på vad dessa klåpare till politiker har förstört är ditt problem.

  Idag döms 1000 bolagsföreträdare per år till personlig betalning av företagets skatteskulder. Varför döms inte 1000 politiker till personlig betalning av skattebetalarnas pengar vid stor misskötsel såsom tex elhaveriet?

  Med de nya elmätarna så kan man fjärravstänga elen till varje enskild konsument. Låt de som inte vill ha kärnkraft välja vindkraft. När vinden är för klen för att leverera el till dem så stänger man av deras elförsörjning. Det är enkelt! När de har tröttnat kan de ställa sig i kö till ett kärnkraftverk. Det tar 10 år att bygga och under tiden får de vara tålmodiga.

  För övrigt borde en nationell lista göras på de politiker som suttit på sitt partis landsmöte och röstat för den här vettlösa energipolitiken. När elbristen kommer är dessa de första som blir utan el. Det blir ganska enkelt om alla sitter på samma eluppvärmda anstalt.

 19. Om det är jag som ljuger så förstår jag inte vad det är som är lögn. Jag är för kärnkraftverk, men jag ser inget problem med att det finns annan produktion av energi. Huruvida det finns en opinion för det ena eller det andra har jag ingen kunskap eller åsikt om.

 20. Måste be om ursäkt Kent. Jag menade faktiskt Kalle Z.
  Får be så hemskt mycket om ursäkt. 🙁

 21. Tack för konkret förslag Anders. Ett sånt regelverk är absolut en möjlighet. Frågan är vem som vill investera med så kostnadsdrivande krav? Isåfall vill de har garanterade elpriser. Och är konsumenterna beredda till det? Troligen öppnar det också upp för billigare el från utlandet som kullkastar investeringen i Sverige. Jag vet inte

  Ditt låbga utlägg om politiker känns

 22. (råkade trycka enter…)
  Din långa harang om politiker känns väldigt ledsam. De krav du ställer gör att väldigt få vill engagera sig politiskt. bl.a jag. Jag är inte politiker men har vänner som är det. Otroligt kompetenta och lösningsorienrerade. Som offrar massor av fritid och för det mesta bara får förakt, precis såsom du uttrycker.
  Vi har ett demokratiskt och parlamentariskt system som är baserat på likavärde och allas rätt att engagera sig. De folkvalda blir det eftersom en kritisk massa stöder dem. Och det står alla fritt att utmana dessa platser med sina förslag.

  Istället för att gnälla så föreslå ett system du anser skulla vara lika rättsäkert och likabehandlande som det vi har. Och kämpa för att driva igenom det. Och engagera dig! Att sitta på läktaren som experkommentator skapar sällan respent eller bra vägar framåt. Gnäll däremot är bara destruktivt och skapar låsningar

  Vänliga hälsningar Kalle

 23. Men jag håller med dig om att ökat ansvarskrävande vore bra. Både bland politiker som företagsledning.

 24. Skriv och gnäll det hjälper inte. Det fult dyrt och störande samtidigt får vi en osäker elproduktion. Men S vill ju behålla makten och då måste MP hållas på gott humör.
  Regeringskrisen kanske kan innebära ett stopp.
  Jag lyssnade på Björn Gillberg den gamla miljökämpen. Det finns en lag som gör att man som enskild eller som företag kan begära ersättning för störande utblick, ljud, vibrationer osv.
  Den här lagen kan ge ekonomisk kompensation till alla som fått värdet på sina fastigheter och verksamhet sänkt av närliggande vindkraftverk den gäller även om utsikten är förstörd. Jag letade bland Gillbergs inspelade youtube filmer men hittade inte just detta inslag. Tänk en gigantisk grupptalan som får vidkraftproducenterna att tappa luften.

 25. Vindkraftverkens gigantiska rotorblad med hastigheter på 220 km/h i periferin gör att fåglar inter hinner undan utan faller döda till marken efter en fullträff. MP recept för att lösa detta problem, Måla rotorbladen i en annan färg. !!!! Nu blir det tivoli!
  Fladdermössen ser inga färger utan skall antagligen varnas med ultraljud, Bolund har inte sagt nått om detta än. Bolund har heller inte gett en lösning på alla insekter som dödas av rotorbladen, samt hur rotorbladen skall rengöras från döda insekter som ligger smetade längs rotorbladen och påverkar effekten påtagligt.
  Det blir inte bättre bara mycket, mycket sämre.
  Enligt en campingägare i norra Sverige flyr älgen skogar med störande vindkraftverk. Vad skall detta sluta!

 26. Jag hörde just på radion att industrin i Göteborg inte kommer att kunna göra de investeringar som de tänkt på grund av elbrist. Det kanske inte var någon strålande idé att lägga ner hälften av produktionen vid Ringhals, fyra mil söder om Göteborg. Men vem kunde väl ha vetat detta för två år sedan?

  Svaret är – alla inklusive de ansvariga.

  /göte

 27. Elpriset här nere i Blekinge är förresten tillbaka på ”den nya normalnivån” efter helgen. Det innebär ca 1 kr/kWh i producentpris (ca 2,50 till konsument inkl moms). Mer än dubbelt jämfört med Mellansverige och fyra gånger högre än Norra Sverige. Detta trots att Oskarshamnsreaktorn nu är uppe i 70 procent av full effekt efter årlig revision.

  Det spelar tydligen ingen roll om det blåser eller inte.

  /göte

 28. Kalle Z

  Det är en väldigt konstig inställning som du har. Det är alltså jag som är missnöjd med politikernas katastrofala styre som det är fel på och inte politikerna som producerar detta urusla styre. Jag förstår inte hur jag kan hållas skyldig till deras urusla beslut och korrupta beteende.

  Försök göra det själv säger du. Ja, jag är väldigt övertygad om att jag skulle klara deras jobb bättre utom i ett avseende. Prata skitsnack och vinna ”expedition Robinson”.

  Sitta på läktaren och leka expert?!? Alltså nu går du för långt! Jag skriver precis att problemet är att politikerna inte bryr sig om experterna. Politikernas jobb är bara att samordna saker chefsmässigt. Har man ett problem ska man fråga experter om lösningar. Inte att hitta lösningarna själva! Sedan genomför man den lösning som låter bäst. Det är därför man tillsätter utredningar.

  Det här har politikerna av idag ”glömt bort”. Jag skriver inom situationstecken. Redan här ska dina egna idiotiska ideologier som inte är bra i praktiken rensas bort, men politiker på vänstersidan, särskilt inom S, vill inte detta. De vill hellre ha ett icke fungerande samhälle bara den följer ideologin. Ty S veta jämt bäst!

  Därför tillsätter man en utredning för syns skull och ger utredningen den önskade lösningen, och inte problemet, redan i uppdragsbeskrivningen. Det här är inget annat än diktaturfasoner och sadism på ett helt folk.

  Tillsättningen av myndighetschefer ska ske på meriter. Detta för att de skall vara en motpol till regeringsmakten och agera som experter inom deras område. Det vill inte S. De vill att myndighetscheferna ska hålla med dem ideologiskt så de slipper kritik när de gör dåliga idologibaserade beslut.

  Sverige är korrupt inom politiken. Man ljuger hej vilt och skyller allt på andra, på fördelningspolitiken, på segregationen, på de rika, på rasister eller något annat de tror kan låta bra i folks öron men som saknar relevans. S ”köper” media för att undvika kritik. S försöker aktivt stoppa de medier som fortfarande ger kritik.

  Med det beteendet tar främst S aktivt beslut om att skydda sig själv är viktigare än att lösa de problem som finns och som de själva skapat. Då har man gått alldeles för långt och hör hemma i buren för att få tid och perspektiv på sina synder.

  Men du tycker tydligen detta beteende är helt ok. Ska jag tolka det som att du anser att Sverige redan är en bananrepublik? I en bananrepublik är det här beteendet accepterat. Vill man ha ändring så får man göra en militärkupp liksom föregångaren gjorde.

  Du skriver som svar på elförsörjningen ”Ett sånt regelverk är absolut en möjlighet. Frågan är vem som vill investera med så kostnadsdrivande krav?”. Jag förstår inte vad du menar? Undvik politiskt svepande ordalag och berätta konkret vad som blir dyrt.

  Det blir dyrt om man på något sätt skall få el av typ C att nå typ B. Därför skulle man inte ha byggt typ C, dvs skräpel. Nu har man redan gjort och därmed är elförsörjningen otryggad. Som tur var kan vi för rättvisans skull skicka notan till ansvariga politiker så får de själva, deras parti och deras medlemmar som röstade för den här vansinnespolitiken personligen stå för den. Täcker väl åtminstone några miljarder. Resten får aktieägarna (elanvändarna) tyvärr stå för. Kostnaden för förstörelsen är redan ett faktum. Det går inte att låtsas som om det inte finns såsom det låter på dig. Vi måste bara åtala vandalerna och betala det mesta av förödelsen själva.

  Jag tror det blir billigare att bygga fler kärnkraftverk än att fixa C till B, men det listar säkert marknadskrafterna ut själva. Ett sätt är att ta de sex verken vi hade och försöka få fart på dem. Själva byggnaderna är ju redan på plats och åtminstone Ringhals är inte hopplöst nedmonterade invändigt. Det snabbaste är nog att bygga ett fossilkraftverk. Då kommer man att bryta internationella överenskommelser, men det går säkert att komma runt om de skyldiga döms till långa fängelsestraff för sabotaget. Det är trots allt inte den som måste fixa elförsörjningen som blir skyldig utan den som förstörde den tidigare genom att ignorera experternas varningar.

  Nåja, nu är regeringen borta. Endast 109 ledamöter röstade för att behålla den. Hoppas bara de får till en rättsprocess också och inte ”glömmer” den.

 29. Låter inte kul alla dessa höga master och detta är bara början…

  Har någon en uppdaterad kWh pris för dessa kraftverk, altså med alla kostnader inklusive de som vi skattebebalare står för ?

 30. Vittnesmål från en person drabbad av vindkraftsindustrin https://www.instagram.com/tv/CQSn44gnzgo/?utm_medium=copy_link

 31. @Kalle

  Det blir flera kronor per kWh!!! Kostnaden för själva vindkraftverket hamnar kanske på 50-80 öre/kWh, men eftersom ingen har användning för skräpel måste man ha en utjämnare till den. Om vi inte vill ta de fyra outbyggda älvarna i anspråk som utjämnare (vilket i dagsläget är olagligt) så måste annat dyrt sätt användas.

  Du får jämföra med:
  1. Skapa dricksvatten genom dagens reningsverk av sjövatten och ett system med vattentorn, ledningar och pumpar.
  2. Bara samla in regnvatten i tunnor i kombination med köpt flaskvatten på öppna marknaden när det inte regnar. Fast du frågar bara om kostnaden för regnvattentunnan och då ser det billigt ut.

  Det otrevliga nu med ihoplänkningen av elsystemet med grannländerna är att man gynnar byggandet av skräpel. De som har byggt skräpel får höga elpriser när det blir brist och det smittar av sig till länder som satsat på robust elförsörjning.

  Tyskland är glada att EU tog beslut för ettt antal år sedan att man solidariskt ska försörja invånarna inom unionen med el. Detta sammanträffade med tyskarnas beslut att avveckla kärnkraften och byta ut den mot vindkraft.

 32. Det verkar som om folk inte begriper det här med fritt elpris och vindkraft. Systemet bygger på att när det inte blåser och det blir brist så måste någon STÄNGA AV FÖRBRUKNINGEN. Funkade jättefint i Texas, eller hur?

  Det är inte så att någon producent lägger till produktion. Att de på ren spekulation bunkrat upp en råvara som de köpte när priset var lågt och nu säljer dyrt.

  Ta tex när kopparpriset sköt i höjden för ett antal år sedan. Då började el- och elektronikindustrin använda mer aluminium. Aluminium är inte lika bra som koppar, men med den prisskillnaden så blev det lönsamt tills priserna gick ned igen.

  När det gäller el så blir det antingen avstängning av industrin (vilket i längden blir utflytt av industrin) eller att man bränner fossilt eller etanol från sockerrör odlat på nedhuggen regnskog och betalar den straffskatt som detta medför (vilket också i längden medför konkurrensnackdelar och utflytt).

 33. Elmarknaden är en ganska märklig konstruktion där man med dagens regler får väldiga skillnader mellan de samhällsekonomiska kostnaderna och de företagsekonomiska kostnaderna. Den är idag stenhårt riggad för vindkraftsinvesteringar och de som har läst den utmärkta boken ”Den gröna bubblan” kan se hur författarens varningar har omsatts i politisk praktik.

  Den stora katastrofen är förstås att systemet inte skiljer mellan stabil kraftproduktion och volatil produktion som vindkraft och solenergi. Det är till och med så illa att ingen har ansvar för att det finns elproduktion när det behövs eller ens att elproduktionen har tillräcklig svängmassa. Det hela är fullständigt ofattbart.

  Ett minimikrav borde vara att vindkraftproducenterna tvingas investera i både energilagring och frekvensstabilitet. De måste helt enkelt leverera stabil el i förhållande till efterfrågan. Naturligtvis måste vi också omedelbart riva upp dårskapen att Sverige betalar elöverföringen från havsbaserad vindkraft till fastlandet.

  I praktiken innebär det förmodligen att vindkraftproducenterna tvingas investera i batteribaserade korttidslager, lokal vätgasproduktion och vätgaslagring, lokal elproduktion med vätgas för att jämna ut de stora svängningarna och synkronkompensatorer för att ge stabilitet. Det blir naturligtvis ruggigt dyrt, men vem vet – det kanske går att lösa på ett ekonomiskt vettigt sätt någon gång.

  Men det är i så fall inget som vi skattebetalare behöver bry oss om. Om vindkraftsföretagen kan leverera en produkt som är lika bra som kärnkraften till ett konkurrenskraftigt pris är de bara att gratulera. Det kallas marknadsekonomi.

  Idag tillåter vi att vindkraften konkurrerar ut kärnkraften med en produkt som är totalt underlägsen och som riskerar Sveriges framtid. Det kallas idioti.

  /göte

 34. Här kommer ett sent tillägg. Fjällvandrade på semestern och ståendes på en fjälltopp noterade jag att det gick att se 2-3 vindkraftsparker. Vindkraftsparker i fjällen, det låter väl fult? Inte. De störde inte vyn märkbart. Helt försumbart skulle jag vilja påstå. De är ändå ganska smäckra så de ger en för ögat fungerande kombination av natur och teknik. Men det fanns saker som jag tycker förstörde utsikten ganska mycket. Kalhyggena! Ser helt förskräckligt ut i fjällen faktiskt. Här står man på en fjälltopp i ”orörd” natur och så ser man detta lapptäcke av rutor, inte olikt åkerlapptäcket jag kan se från Omberg.

  På vägen till fjällen i bilen noterade jag också hur extremt mycket kalhyggen och ungskog det fanns (jämtland). Ungskog och kalhyggen hela tiden och inga äldre skogar kvar alls längs med vägarna.

 35. Jag har några synpunkter mot Vindkraft och några för Kärnkraft.

  1. Vad anser FÖRSVARET om dessa VINDKRAFTVERK?
  Vid kritiska fientliga situationer KAN FIENDEN LUFTLEDES
  BOMBA SÖNDER ALLA VINDKRAFTVERK SNABBT!

  2. Avlagda kärnkraftskapslar innehåller fortfarande hög energi!

Leave a Reply