Inga mässor i år

Jag vet att rubriken inte riktigt stämmer. Embedded World hölls i mars i år, även om arrangörerna nog önskade att de blåst av den också. Men Electronica blir inte av, S.E.E. blir inte av och Embedded Conference Scandinavia blir inte av. Det är bara att inse att 2020 är ett förlorat år för mässarrangörerna.

November kändes långt borta
Beslutet att skjuta upp S.E.E. och slå samman mässan med Embedded Conference Scandinavia kändes i våras som något av ett Alexanderhugg. Många år av fallande besökssiffror för S.E.E. skulle kunna vändas i en uppgång. Både S.E.E. och ECS borde kunna bli vinnare.

Då, i slutet av mars, kändes november väldigt långt borta. Vid det laget måste väl coronapandemin vara över? Om det skulle bero på flockimmunitet eller vaccinering spelade mindre roll.

Framåt sommaren minskade också mycket riktigt smittspridningen i Europa. I mitten av juni hade nästan alla europeiska länder en smittspridning som låg under 10 nya fall per miljon invånare per dag. Det var egentligen bara Sverige som stack ut med siffror som var tio gånger högre. Men också i Sverige började siffrorna till slut peka nedåt, även om nivån fortfarande var hög.

Så visst såg det ut som om restriktionerna skulle kunna minskas även i Sverige. En mässa i november kändes inte som någon omöjlighet. Det största problemet var väl snarast att få huvudmän från USA att komma över.

Men i mitten av augusti började smittnivåerna vända uppåt i Europa. Fortfarande var förstås de flesta länderna långt från de svenska nivåerna, men uppgången satte effektivt stopp för minskade restriktioner. I det läget insåg Electronica-organisatörerna vartåt det lutade. I början av september ställdes Electronica in. Då hade Tysklands smittnivåer börjat närma sig de svenska. Frankrike och Spanien hade passerat Sverige med stormsteg.

Varför tog det då så lång tid att ta beslutet att ställa in S.E.E. och ECS? Tja, kanske man lyssnade på Folkhälsomyndighetens bulletiner om minskad spridning i Sverige och glömde att titta på de faktiska siffrorna.

I vilket fall som helst innebär inte beslutet om inställd mässa/konferens att kopplingen mellan S.E.E. och ECS är en dålig idé. Tvärtom borde det kunna fungera alldeles utmärkt och det är bara att hoppas att man kan hitta en fungerande tidplan nästa år. November är fortfarande bäst om kombinationen S.E.E., ECS och Swedish Embedded Award skall fungera.

Lär hålla på ett tag
Mässorganisatörerna i världen får nog räkna med hårda tider lång tid framåt. Det mesta tyder på fortsatt hög smittspridning i Europa och USA och några vacciner finns knappast framme förrän framåt våren. Att skjuta fram mässor och andra event några månader innebär förmodligen bara att man tvingas göra samma sak om igen. Inte så lyckat.

Därför satsar många just nu på virtuella event. Det gäller till exempel Electronica och en hel del andra internationella mässor och konferenser. Och visst kan det fungera. Problemet är bara kombinationen minskade inkomster och ökade utgifter. Det är en tråkig kombination för mässarrangörer.

Sveriges statistik
Till slut några ord om Sveriges sätt att hantera pandemin. Myndigheter och politiker verkar vara överens om att lansera Sveriges väg som den korrekta och långsiktigt bästa. Det upprepas vid varje presskonferens. Ofta visas statistik som visar framgångarna med ”den svenska vägen”.

Men tittar man närmare på statistiken är det lätt att se problem med den argumentationen. Inte ens den ”kraftigt minskande smittspridningen” är sådär alldeles sann.

Ett grundproblem är förstås att det tog så otroligt lång tid innan Sverige fick igång en testverksamhet värd namnet. Den utmärkta internationella statistiksiten ourworldindata.org har till exempel inte förrän 26 juni några uppgifter från Sverige om antal tester. Alla andra länder utom Bosnien, Makedonien, Albanien och Moldavien har utmärkta testdata ända från pandemins början.

Det här syns också i Folkhälsomyndighetens statistik. Där ser vi under hela perioden fram till juni en ganska jämn smittspridning med ungefär 60 nya fall per dag och miljon invånare. Det har naturligtvis inget alls med verkligheten att göra utan beror enbart på att vi inte testade andra än uppenbart sjuka. I verkligheten hade vi förmodligen många hundra smittade per dag och miljon invånare.

När vi långt om länge kom igång med att testa var det värsta redan över. Ändå gick antalet smittade upp till ca 90 nya fall per dag och miljon invånare. Det här var sista veckan i juni då antalet döda per vecka redan hade gått ner till en tredjedel jämfört med april och maj. I början av juli hade testningen ”betat av” de uppenbart sjuka och Sverige hade äntligen data som faktiskt gick att använda. Det hela är oerhört pinsamt för ett land som brukar vara bland de bästa när det gäller objektiv statistik.

Första veckan i juli låg i alla fall Sverige i genomsnitt på ca 30 nya fall per dag och miljon invånare. Det var flera gånger högre än övriga europeiska länder och 20 gånger högre än våra grannländer. Därefter sjönk smittspridningen till ca 18 i mitten av juli för att stiga tillbaka till 29 i mitten av augusti och återigen gå ner till ca 17 i slutet av augusti. Idag är vi tillbaka strax över 30 smittade per dag och miljon invånare och siffrorna pekar uppåt.

Övriga Europa har också fått se en ökning. Norge, Finland och Tyskland ligger fortfarande en bra bit under Sverige, men i länder som Frankrike och Spanien har smittan ökat till dramatiska nivåer (runt 200).

Färre döda
I Sverige har tack och lov antalet döda i pandemin minskat kraftigt. Fram till början av maj rapporterades i genomsnitt ungefär 500 döda per vecka och Sverige låg stadigt på ca 7 döda per dag och miljon invånare. Idag är det bara Argentina som kommer i närheten av sådana siffror.

Från mitten av maj sjönk dödssiffrorna i Sverige för att en månad senare ha halverats och i mitten av juli vara nere under 70 döda per vecka (1 död per dag och miljon invånare). Sedan början av augusti har Sverige legat och pendlat mellan 11 och 30 döda per vecka (0,15-0,4 per dag och miljon invånare). Det är betydligt högre än våra grannländer, men klart lägre än i Frankrike, Spanien och USA.

Bättre?
Kan man då säga att Sveriges strategi innebär att vi klarar oss bättre än andra? Nej, hittills har vi klarat oss betydligt sämre än jämförbara länder och väldigt lite tyder på någon större immunitet. På senare tid har vi lyckats hålla en hög och jämn nivå både vad gäller smitta och dödsfall.

Så vi får nog fortsätta att hålla alla över 70 år fysiskt distanserade från resten av befolkningen. Dödligheten för de under 50 år ligger däremot på delar av procent (0-0,3 procent beroende på åldersgrupp), så de kan egentligen göra som de vill.

För de över 70 år ligger fortfarande dödligheten från 20-42 procent beroende på åldersgrupp. Av de 5 878 som hittills dött är 5 233 (89 procent) 70 år eller äldre. Totalt har 3,8 procent av de sjuka över 70 år behandlats med intensivvård.

Men det har jag visst skrivit om förut.

7 Responses to “Inga mässor i år”

 1. Det är relativt enkelt att uppskatta när Corona problemet är bort. Förmodligen upphör smittan då 60% av människorna är immuna. Mig veterligen finns det två sätt att bli immun, genom vaccination eller genom att genomlida sjukan. Det betyder att 6 000 000 svenskar måste insjukna eller vaccineras. Om man inte vaccinerar och vi har 30 nya fall per dag så är problemet över på 6 000 000/30 = 200 000 dagar.

  Om problemet skulle försvinna från mars till november, så skulle det krävas 6 000 000/(35*7) = 25 000 nya fall varje dag i Sverige under denna period. Varför skulle någon tro på att problemet skulle vara över i november 2020. Trump trodde att det skulle vara över till annandag påsk, vilket hade krävt betydligt fler insjukna per dag. Matematik är en obehaglig kunskap.

  Noterar att det tog 180 år med vaccin att utrota smittkoppor.

 2. Stod det inte i media att det var 20 st smittade på äldreboenden i Stockholm nu ?
  70+, hålla distans ? Antag dessutom diabetes 2 m.m. så måste i region Stockholms regi diabeteshjälpmedel hämtas vid utlämningsställe längst in i matvarubutiken och insulin hämtas vi ett apotek, vi får hoppas distansen fungerar då. Annars går det fint att få både glass, frysvaror, kylvaror levererade till dörren från matvarubutiker. Sådant klarar inte Region Stockholm av, det är nog för svårt för dem.

 3. Förhoppningsvis har äldreboendena lite bättre förutsättningar den här vändan. Rapporterna om vad som faktiskt hände under våren visar att det då var väldigt nära katastrof på många ställen. Ingen skyddsutrustning, inga regler, ingen koll. Myndigheten hade dessutom fått för sig att smittan bara spred sig via kontakt och inte via luften. Sanningen var väl i stort sett tvärtom.

  Att stoppa smittspridningen blir nog inte så lätt den här gången heller. Smittan finns överallt och lär kunna blossa upp på många ställen vad än FHM säger. I Spanien har smittspridningen gått ”genom taket” och Frankrike ligger inte långt efter.

  Däremot ligger dödligheten på en mycket lägre nivå än i våras. Alla verkar ha lärt sig av vårens elände och vi kan bara hoppas att samma sak gäller Sverige. Kanske vi till och med kan hålla lite ordning på våra äldreboenden och inte bara dela ut morfin till höger och vänster. Fast syrgasutrustning på äldreboenden är väl fortfarande för mycket att hoppas på.

  I stort sett alla över 70 som bor i eget hus eller egen lägenhet verkar hålla sig strikt till karantänsregler. Jag känner ingen i den åldersgruppen som tar lätt på pandemin.

  Men mässor och event får nog vänta.

  /göte

 4. Tummen upp Kent!

  Det är inte säkert att ett vaccin håller för evigt. Man kanske måste vaccinera sig varje eller var femte år.

  Vi tänkte göra en koll på våran son som varit dålig i dryga veckan utan att bli bättre. Barn under 13 år måste man köra till en drive-in-test. Testet måste du göra själv och du måste vara sjuk när du gör testet. Det är inget antikroppstest. Första lediga tid låg 5 dagar bort, så det blev inget test. Upenbarligen är testkapaciteten i Stockholm alldeles för dålig.

 5. Hittade den här länken på FHM som jag tycker beskriver läget ganska bra.
  https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

  Till höger syns 3 grafer från mars till nu. Här ser man att det är en stark korrelation mellan intensivvårdade och antal döda. Däremot är det ingen korrelation till antalet som blivit sjuka. Detta beror troligen på att testningen under perioden fram till slutet av juni var för dålig för att beskriva verkligheten. Under första veckan i juli kom det in ca 5 personer per dag till intensivvården och under samma period så registrerad man ca 800 smittade per dag. Under de 6 första veckorna kom ca 40 personer per dag till intensivvården. Rimligen borde relationer smittade/intensivfall vara samma då som första veckan i juli. Om detta stämmer borde antalet smittade de första 6 veckorna vara ca 6500 per dag och inte 500 som blev registrerat smittade. Under perioden maj-juni var antal intensivfall ca 20, vilket borde kräva 3200 smittade per dag. Det betyder att vi idag har 6*7*6500 + 8*7*3200 = 273 00 +179 200 = 452 200 som varit sjuka i Covid19. Sedan tillkommer de fåtal som insjuknat under perioden från juli fram till idag.

  Man kan även noterar att ökningen av avlidna ligger ca två veckor efter ökningen till intensivvården. Men man kan även notera att det a 2.5 fler som dör än som behöver intensivvård. Hur det blir på detta sätt ser man i graferna i mitten. Där kan man notera att de som fått intensivvård är i gruppen 50 till 75 år och de flesta som dött är i gruppen 75 till 95 år.

  Så det stämmer fortfarande att det är bättre att vara ung ,frisk och rik än att vara gammal, sjuk och fattig.

 6. 400 läkare har blivit arga på coronavansinnet i Belgien och skrivit ett öppet brev. Lång läsning, men värt det.

  https://anthropocene.live/2020/09/22/brev-fran-400-lakare/

 7. Visst finns det alltid risk för att boten blir värre än soten. Men dödligheten för gruppen över 70 år är faktiskt ganska gräslig, speciellt i Sverige. Trots allt är det ju inte (riktigt) alla i gruppen 70+ som har avlivats med enbart morfinbehandling.

  Smittspridningen har nu tagit fart på allvar igen, speciellt i Spanien och Frankrike. Spanien ligger dubbelt upp mot USA och har nu många fler fall per dag än under värsta tiden i våras. Samtidigt är dödligheten bara drygt en tiondel av vad man hade i våras.

  I Sverige verkar FHM göra avdrag på siffrorna som går vidare till internationella statistiksiter. Vete fasen vad de har för sig. I alla fall fortsätter smittspridningen också i Sverige att öka och närmar sig juninivåer. Vi har lite drygt dubbelt så många smittade per dag jämfört med Norge och Finland och hälften jämfört med Danmark. Återigen ökar inte dödligheten i takt med den ökade smittspridningen.

  Bara synd att inte vildsvinen smittas. Där skulle jag inte ha något emot en hundraprocentig dödlighet.

  /göte

Leave a Reply