En liten energikris mitt i sommaren

Det blåser och vi kan pusta ut igen för den här gången. Det räckte att starta de oljeeldade nödkraftverken och betala dyrt för att i förtid väcka upp Ringhals dömda R1-reaktor från sin sommaröversyn. Men den stora frågan kvarstår – hur kan våra politiker fortsätta en energipolitik som både kostar vansinniga pengar och förvandlar Sverige från ett energipolitiskt föredöme till en energipolitisk katastrof?

Förra veckan upplevde vi något som nog inte många hade trott vara möjligt. Vi fick katastrofal elbrist mitt i sommaren. Situationen blev så allvarlig att det inte ens räckte att starta de oljeeldade nödkraftverken i Karlshamn. Elpriset i södra Sverige (inklusive Stockholm och Göteborg) gick i ett slag från superlågt till superhögt – en ökning med sådär 20-50 gånger. Svenska Kraftnät klarade med knapp nöd att hålla frekvensen stabil och vi fick betala dyrt för att få kärnkraftsproducenterna att återstarta reaktorer som stängts ner för sommaröversyn.

Kylvattnet värmde badviken
För badarna i Blekinge var det härliga dagar. I den populära badviken utanför Karlshams oljekraftverk låg vattentemperaturen tidvis på 30 grader och lokalradion hade inslag med lyckliga badare som upplevde medelhavstemperaturer i vattnet. Ingen hade sett något liknande i mannaminne.

Och för en gångs skull var mannaminnet korrekt. Aldrig förr har man väl behövt starta det oljeeldade reservkraftverket mitt i sommaren. Reservkraften är till för extrema situationer med extrem kyla. Tanken på att dra igång nödkraft mitt i sommaren är närmast bisarr, även om kylvattnet för en gångs skull gjorde människor glada.

Vem bryr sig om verkligheten?
I media skyllde man krisen på dålig överföringskapacitet i kraftnäten. En debattör från Miljöpartiet trodde att det hela skulle kunna lösas med drakonisk styrning av elförbrukningen, medan de ansvariga politikerna höll sig tysta och hoppades att coronadebatten skulle överrösta frågan. Det fungerade delvis.

Men för alla som är intresserade av energiförsörjning är förra veckans kris bara en försmak av vart vi är på väg. Det är helt enkelt en självklar följd av de förändringar som ytterst medvetet har drivits igenom av våra politiker de senaste åren. Vi kan vänta oss energikriser både på sommaren och på vintern.

Orsaken är förstås att vi tar steget från planerbar till icke-planerbar elproduktion. I stället för en elproduktion som producerar el när den behövs får vi en elproduktion som producerar el när det blåser eller när solen lyser. Och eftersom el inte går att lagra på ett ekonomiskt vettigt sätt får vi en rad negativa konsekvenser där periodvis akut elbrist (och nedstängningar) bara är en av dem.

Det här är alltså verkligheten, men vilken politiker bryr sig väl om verkligheten när man vet att man har rätt. Varför låta sig distraheras av verkligheten när det finns vackra modeller och fina tankar? Varför skulle energipolitiken vara verklighetsanknuten när så mycket annan politik, inklusive pandemipolitiken, har frigjort sig från verkligheten och tagit steget in i overklighetens dimma?

Vindkraften är problemet
Nåväl, tillbaka till verkligheten. Jag har skrivit om det här i åratal så varför inte en gång till? Det handlar alltså om vindkraft.

Vindkraften har två stora problem (inte utmaningar). Det ena är att vindkraften inte alstrar någon energi när det inte blåser. Det andra är att vindkraften alstrar mycket energi när det blåser mycket.

Det första problemet är lätt att förstå. Perioder med svaga vindar är vanliga på sommaren och på vintern. I bägge fallen handlar det om stabila högtryck ofta från öster. På sommaren kan det innebära långa perioder av mycket höga temperaturer och på vintern kan det bli långa perioder av extremt låga temperaturer.

De här perioderna varar normalt i upp till ett par veckor ”i stöten” och högtrycken brukar breda ut sig över mycket stora områden. Det märks tydligt i vindstatistiken där man då får svaga vindar i hela Nordeuropa.

Man kan inte ”bota” det här problemet med kraftledningar till grannländer för att importera vindkraftsel. När Sverige har svaga vindar gäller ofta samma sak för till exempel Danmark och Tyskland. Däremot går det förstås alldeles utmärkt att importera fossilbaserad el, även om det är svårt att förstå vad det skall vara bra för. När Tyskland och Danmark lägger ner kolkraftverk minskar dessutom möjligheten att importera el vid perioder av svaga vindar.

Eftersom man inte kan lita på att vindkraften levererar el när den behövs kan inte heller vindkraften ingå i ett lands effektbudget. I Sverige leker man med modeller som antar att det alltid finns en hel del vindkraft tillgänglig, men verkligheten är betydligt elakare än så. Den senaste perioden låg vindkraften ofta långt under 500 MW och under den kalla perioden i början av 2018 nådde låg vindkraften ofta runt 100 MW. Det räcker knappast ens för att hålla vingarna isfria.

Det hjälper heller inte att bygga ut vindkraften. Noll multiplicerat med tio är fortfarande noll.

För mycket är också illa
När det blåser mycket levererar förstås vindkraften mycket el. Tyvärr innebär det nästan lika stora problem (inte utmaningar den här gången heller). Redan idag har Sverige ett stort elöverskott när det blåser och det elöverskottet blir bara större i takt med att vindkraften byggs ut. Hittills har det ofta varit möjligt att använda vattenkraften som buffert, men den möjligheten minskar i takt med att vindkraften ökar.

Vad värre är – våra grannländer har också satsat på en utbyggd vindkraft. Det innebär att elöverskottet från vindkraften blir allt svårare att sälja. Det vettigaste alternativet är då att dumpa elen i närmaste större sjö eller dra igång jättedyra och supersubventionerade vätgassatsningar.

Under vintern och våren har vi haft ovanligt kraftiga vindar i Sverige och grannländerna. Det har lett till kraftiga prisfall på el och har gjort nyinvesteringar i all form av elproduktion (även subventionerad vindkraft) olönsam.

Vindkraftsproducenterna har alltså fått problem, inte minst i Tyskland där utbyggnaden avstannat. Ändå har vindkraften extremt goda ekonomiska förutsättningar med subventioner från certifikatsystemet och inga som helst krav på planerbar produktion.

Den senaste dumheten är förslaget att havsbaserad vindkraft skall slippa att bära de gigantiska kostnaderna för att skicka el från vindkraftsparkerna till land. Den kostnaden skall staten (vi) stå för.

Vi har alltså ett läge där vindkraften inte kan räknas in i effektbudgeten för ett lands energiförsörjning, men där den ändå tillåts förstöra prisbilden och omöjliggöra uppbyggnaden av nödvändig planerbar energiproduktion.

I alla normala fall skulle det här klassas som självmordsstrategi, speciellt med tanke på att ingen har ansvar för att det alltid finns tillgång på elektricitet. Svenska Kraftnät har bara ansvar för att nätet fungerar och det kan hanteras genom att stora områden stängs ner vid elbrist. Något som myndigheten medger blir allt sannolikare.

Intelligenta nät
”Energiexperterna” i Miljöpartiet talar om intelligenta nät och möjligheten att anpassa elanvändningen efter tillgången. Tyvärr baseras det tankesättet på variationerna i förbrukning mellan dag och natt – variationer som för övrigt är betydligt mindre än de flesta tror.

Men att slå av värmesystemet en eller två veckor under en köldknäpp är inte att rekommendera. Inte nog med att vattnet i elementen och kranarna fryser. Att tvingas leva med minusgrader inomhus är inte att rekommendera.

Samma sak gäller förresten värmeperioder på sommaren. Efter alla döda åldringar i coronapandemin verkar det äntligen bli fokus på problemet med höga sommartemperaturer i åldringsvård och sjukvård. Luftkonditionering är något av en mänsklig rättighet och det innebär ökat energibehov under varma perioder med svaga vindar. Alltså samma vädertyp som vi haft ett par veckor i stora delar av landet.

Vattenkraften räcker inte
Många verkar tro att kärnkraften enkelt kan ersättas av bättre elöverföring från norra Sverige till södra Sverige. Men inte heller det är sant.

Det räcker att kasta ett öga på statistiken över vattendammarnas fyllningsgrad över året och tillrinningen vid olika perioder för att förstå att vattenkraften inte kan behandlas som ett gigantiskt batteri. Det är mycket mera komplicerat än så (läs Lägg ner, lägg ner  ).

Även om vi skulle bygga ut överföringskapaciteten maximalt från norra Sverige kan fortfarande inte vattenkraften producera mer än sådär 13 GW i praktiken (16 GW teoretiskt installerad effekt). För ett par veckor sedan låg produktionen på ca 10 GW, alltså ganska nära praktiskt maximum. Med förstärkt överföringskapacitet kan man kanske skicka ytterligare ett par GW söderut, men det räcker inte långt i en bristsituation.

Kärnkraften gav vintern 2018 8,7 välbehövliga GW till södra Sverige. I mitten av juni i år var effekten nere i 3 GW på grund av förlängda serviceperioder efter vårens låga elpris och nedläggningen av R2-reaktorn förra året. Idag är kärnkraften uppe i 5,5 GW igen efter kraftiga ekonomiska påtryckningar från Svenska Kraftnät.

De som påstår att vi klarar oss utan kärnkraft och utan fossileldade kraftverk vet inte vad de talar om.

25 Responses to “En liten energikris mitt i sommaren”

 1. Precis så är det!!!
  Som vanligt är Fagerfjäll helt påläst och man bara önskar att detsamma gällde våra politiker!!!!!!
  MEN deras önsketänkande, med Mp i spetsen hotar hela landets energiförsörjning.
  Det har varit märkligt tyst från vår energiminister, man kan önska att han vaknar, han gjorde ju ett hyggligt jobb under flyktingkrisen 2015.

 2. Det enda raka blir att installera solceller på taket, ett hyffsat stort batteri. Och sen ta till gasol för matlagning och fotogen för värme.
  Då kan man förhoppningsvis klara sig genom de nedstängningar som kommer.
  När batteriet bara används för belysning och datorer torde man klara sig utan att ha ett batteri som är lika stort som huset. Dock är det inte bra ur CO2 synpunkt.

 3. Solceller på fler tak kommer hjälpa till under sommarhögtryck men vinterhögtrycken är svårare… Att installera mer effekt i vattenkraftverken och ändra vattendomar på maximal tappning tillsammans med ökad elöverföring från norra till södra Sverige hade tekniskt kunna lösa problemet. Men att det beslutet tas och genomförs känns osannolikt.

  Någon som har en ingång på hur man ska kunna påverka energipolitiken mer än med kommentarer till diverse nyheter?

  Själva löser vi ”energiproblemet” än så länge med egen ved och vattenkraftverk (mkt omodernt men fungerar)

 4. Mycket bra skrivet Göte!

  Ronny, det går inte att resonera med MP. MPs politiskt ansvarige person för energifrågor, Lorentz Tovatt agerar som en 5-åring som inte vill bli bemästrad utan håller för öronen och skriker blablabla. Se här:

  https://twitter.com/KTHengineer/status/1276450480055554048

  Förra veckans nödeldande av olja för att rädda elnätet beskriver han så här:
  https://twitter.com/lorentztovatt/status/1275460522364801030

  Tror ni fortfarande det går att resonera och föra något som helst vettigt samtal med en sådan person eller med någon annan i hans parti?

  Jag har aldrig förstått hur de andra partierna över huvud taget kan diskutera med dessa om någonting alls. MP består av ideologiskt övertygande personer och de kommer inte ändra ståndpunkt vad än man presenterar för bevis. Det är som att försöka övertyga IS om att det de gör är fel på något sätt.

 5. Per, solceller har samma problem som vind. De levererar när vädret tillåter, men inte när det behövs. Det kostar att få el hela tiden och inte bara när det passar kraftproducenten, men precis som Göte skriver värderas detta till noll. Det borde vara ett krav för att använda kraftkällan över huvud taget.

  Rickard, hur installerar man mer effekt i ett vattenkraftverk? Ber om mer regn eller har de medvetet underdimensionerat kraftverket när de byggde det? Varför gjorde man i så fall det?

  Själv tittar jag just nu på en elgenerator som en billig försäkring. Här skulle jag behöva hjälp. Vad är bäst att skaffa? Bensin eller diesel? Måste man starta aggregatet var 3:e månad för att undvika båtmotorproblemen med att starta en motor som stått länge? Man vill ju inte stå där med ett trilskande aggregat de få (?) gånger det kommer användas.

 6. Anders –> man ökar effekten med större turbiner och större flöde, kraftverksdammarna är bra energilager även om de så klart töms snabbare med högre flöde.

 7. Ja, man tar sig för pannan i förundran över politikerna, inte minst dem från Mp.
  Finns det en övre gräns för utbildning och intelligens för att få bil politiker ? Det verkar så……..

 8. Är det något problem att skriva en kommentar med länkar till twitter? När jag skriver en sådan dyker den inte upp här.

 9. Hej Anders
  WordPress kräver moderering om det blir för mycket länkar och jag var ute några timmar. Din kommentar är publicerad nu.

  /göte

 10. Rickard, vattenkraften är egentligen bara till som en utjämnare sommar-vinter. Den klarar inte av att både vara utjämnare sommar-vinter + när det blåser/inte blåser. Om du börjar tömma ur på fel halvår då det inte blåser måste du ändå på något sätt lägga dit den effekten på vinterhalvåret.

  Du ser det redan nu. På sommarhalvåret kan vindkraften ge ett elöverskott när det blåser. När det inte blåser måste du ta av vinterns vattenkraftsreserver. Men du får inte tillbaks elöverskottet vi exporterade på sommaren till elimport på vintern. Jag tror vi fuskar idag genom att köpa el från Norge för att inte tulla på egna lager. Det kan ju funka tills det blir en sträng vinter och norrmännen inte har överskottsel att sälja.

 11. Hej Anders!
  Jag har haft samma tankar som du att köpa ett stort elverk och kollat lite. Vår svärson säger att det måste vara ett Dieseldrivet elverk. Det kan bli kondens i bensintanken. De problemen har man inte med diesel.
  Tror att alla ”större” elverk är dieseldrivna. Kostnad i storlek 100 000:-

 12. Om någon undrar vad KK i KK-kramarn står för så betyder det KärnKraft.

  Varför ha en så OPK signatur?

  Det tror jag de flesta, utom MP-politiker och andra ideologer/drömmare, förstår utan förklaring.

 13. Det blir problem med diesel också. Modern bensin blir ”avslagen” vid längre lagring, man brukar väl anse 0.5-1 år som någon sorts gräns även om det finns någon tillsats som kan förlänga tiden. Problemet med modern diesel (som man köper på macken) är att det börjar växa saker i tanken efter en tids lagring. De som kör reservkraft professionellt har tydligen tillgång till ”fuldiesel” som klarar lagring.
  Sedan kan man ju fråga sig hur miljövänligt det blir när folk i gemen börjar skaffa elverk och köra hemma. Minns någon debatt om hur otäckt mycket alla gräsklippare släppte ut. Vi får väl se när vårt elnät blir U-landsmässigt med ständiga avbrott och framplockade elverk. Hur många kommer att råka illa ut av hemmameckade inkopplingar av elverken?

 14. Det är alltid skojigt att lista ut egna energilösningar, men det är helt galet att man skall behöva fundera på sådant ”på allvar”. I Sverige har vi ju de senaste hundra åren haft ett fungerande samhällskontrakt där staten garanterar en säker elförsörjning till rimligt pris mot att medborgarna betalar lite (mycket) skatt. Samma typ av kontrakt gäller förresten polis, försvar, utbildning och sjukvård.

  Om nu staten vill bryta sina kontrakt måste rimligen medborgarna fråga sig varför de skall hålla sina och fortsätta att betala skatt.

  Men om man vill kolla på skojiga privata lösningar kan det vara läge att ta en titt på gengasdrivna generatorer. Gengas fungerar förvånansvärt bra och så länge man undviker att andas in kolmonoxiden (huvudbeståndsdelen i gengas) är det inte alltför riskabelt. Men jag skulle ändå inte uppskatta om mina grannar började leka med gengas.

  Jag läste en artikel för något år sedan om en kille som hade löst sin energiförsörjning genom att producera vätgas och lagra stora mängder i garaget. Jag skulle inte vilja ha honom som granne heller.

  De flesta av de hemmamicklare som vill använda uttjänta elbilsbatterier för att skapa egna energisystem faller förresten in i samma kategori. Mot sådana grannar vill jag ha en rejäl brandgata.

  Hela diskussionen om lagring av diesel och bensin är egentligen värd en separat krönika. Det räcker att fundera på beredskapseffekterna av att inte kunna lagra drivmedel. Ett försvar som står stilla rör sig inte framåt.

  /göte

 15. Det är Svea rikes invånares röster som bestämmer energipolitikens riktning och väg. Om vi vill ha en förändring så måste tillräckligt många övertygas om vilka som inte skall sitta kvar i riksdagen 2022 , MP är nog ett av dem men det finns säkert fler, fritt fram för förslag. Egna bra lösningar är bra för en själv men det löser inte problemet för hela Sverige som nation. Om 51% av de röstberättigade talade om problemet för riksdagen med sin röst så ändras politiken blixtsnabbt, garanterat.

  I artikeln är länken till (läs Lägg ner, lägg ner ) felaktig skall nog vara http://blogg.elinor.se/?s=L%C3%A4gg+ner

 16. Aj då, vete fasen hur den länken blev fel. Nu är den i alla fall rättad i krönikan.

  /göte

 17. Leif, hur många % av befolkningen förstår detta problemet? Det är inte 51%! Det behövs en kollaps av energiförsörjningen.

  Vid en kollaps kommer Regeringen förstås att lägga ut dimridåer. MP kommer hitta på någon ursäkt om att det är kärnkraften eller fossilkraften som förstör på något totalt ologiskt sätt som säkert lurar 10-20% som tycker detta låter i enlighet med deras ideologi. Sossarna kommer säga att det blir så här med giriga företag (med Vattenfall i spetsen) vilket lurar ytterligare 25%. Sedan finns det ett gäng som inte förstår eller bryr sig.

  Det låter enkelt att komma upp i 51%, men det är inte lika lätt i verkligheten.

  Ser fram emot en längre utläggning av elkraftverk av Göte. Fick tips av en jänkare att gasdrivna är de mest driftsäkra, fast dessa är många gånger dyrare än bensin/diesel + det faktum att det är så himla mycket lättare att köpa diesel/bensin på en mack och lagra dem i en bensindunk. En massa gasflaskor lagrade i huset känns inte lika bra.

 18. Och varför har vi problemet? Jo, kärnkraft är ju så farligt.. Så den måste vi lägga ner. Eller bygger farligheten på forskningsfusk?https://www.thegwpf.org/dangers-of-nuclear-energy-much-less-than-previously-thought/

 19. Tyvärr har miljöpartisterna alldeles rätt när det gäller kostnaden för kärnkraft. Med dagens förutsättningar – där vindkraften både subventioneras och slipper betala kostnaderna för de perioder då det inte blåser – går det inte att få ekonomi i varken kärnkraft eller fossilkraft. I framtiden kommer vi därför att ha fungerande el i 300 dagar och ingen el i 65 dagar.

  I genomsnitt låter kanske det här bra, men i verkligheten är det i stort sett lika illa som att inte ha någon elförsörjning alls. Tyvärr verkar våra politiker ha svårt att skilja mellan genomsnitt och verklighet. De pratar bara om hur stort elöverskott vi har över året.

  Men det hjälper inte mycket när strömmen försvinner mitt i kallaste vintern eller i den varmaste perioden på sommaren. Om jag vore elak (vilket gud förbjude) skulle jag säga att energipolitiken är ett sätt att få död på de åldringar man inte lyckades avliva med coronapolitiken. Men som sagt – så elak skulle jag naturligtvis aldrig vara.

  /göte

 20. Att Per Nuders problem med köttberget kan lösas med virusutbrott har vi länge trott. Men så elaka är vi förstås (inte heller). Om det inte lyckades fullt ut så var det väl fanken om inte lite frysgrader inomhus skulle göra susen!

  Själv 90- dvs 80+

 21. I programmet NOBEL 2018: snillen spekulerar säger Professor Gerard Mourou

  ”För mig
  Det arbete vi gör nu med pulsade lasrar ger oss nog möjlighet att göra världen bättre genom att utnyttja kärnkraft mer eller genom att göra den säker. Vi ser till att kärnavfallet inte är radioaktivt längre. Det sysslar jag med helt enkelt för att vi har möjlighet nu.”
  Det Gerard Mourou syftar på i det uttalande är att han tillsammans med CEA (Alternative Energies and Atomic Energy Commission) i Frankrike arbetar med att tillämpa mycket korta och intensiva laserpulser för att neutralisera eller kraftigt minska livslängden hos långlivat radioaktivt avfall från kärnkraften. Han menar att det på så vis skulle vara möjligt att korta ner livslängden från en miljon år till 30 minuter och tror att tekniken kommer att kunna demonstreras inom 10 till 15 år. Om det lyckas skulle det vara revolutionerande för kärnkraften eftersom det skulle innebära att behovet av att slutförvara långlivat kärnavfall skulle elimineras. För 4:e generations kärnkraft kommer avfallet att kunna processas bättre. Sedan har vi fusionskraften som förhoppningsvis är den energikälla som en gång för alla löser människans energiproblem. Men då talar vi 2050 och därefter.
  I Cadarche i södra Frankrike bygger man ITER, ett jätteprojekt för 200 miljarder SEK för att få fram en första fullskalig fusionsreaktor för att forska i.

  Lite ytterligare länkar för intresserad.
  https://www.energinyheter.se/20191202/21129/newclearenergy-sverige-far-tillgang-till-kommersiell-karnkraft?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Senaste+nytt+fr%C3%A5n+Energinyheter.se+&utm_custom%5bungapped%5d=ce337b5d-1476-4dd4-8a51-ff8da0beeaf1

  https://www.energinyheter.se/20200114/21272/kemister-hittar-ny-anvandning-anvant-karnavfall

  https://www.energinyheter.se/20200506/21884/fjarde-generationens-reaktor-pa-gang-i-usa-och-kanada?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Senaste+nytt+fr%C3%A5n+Energinyheter.se+&utm_custom%5bungapped%5d=ce337b5d-1476-4dd4-8a51-ff8da0beeaf1

 22. Tyvärr är problemet med avstängd ström ännu värre tack vare värmepumpar. Om el till hushåll stängs av, stängs även värmepumpen av. När elen kommer tillbaks går förstås värmepumpen igång, men eftersom huset plötsligt blivit någon/några grader kallare, så drar värmesystemet även igång elpatronen. Då går det åt 3 ggr mer el! En ond cirkel som kan vara omöjlig att komma ur.

  Jag undrar vad som egentligen innefattar högförräderi? Det verkar inte vara att ha ihjäl några tusen pensionärer pga bristande katastrofförberedelser. Jag tror inte heller totalförstörelse av elförsörjningen hör dit heller. Politiker verkar vara de enda som kan utföra massmord utan någon som helst påföljd.

  Apropå MPs senaste utspel om att lämna Regeringen. Jag vet inte om ni såg denna artikel av en MP-medlem, eller gissningsvis snart fd MP-medlem.
  https://www.gp.se/cmlink/huvudl%C3%B6st-av-milj%C3%B6partiet-att-forts%C3%A4tta-f%C3%B6respr%C3%A5ka-massiv-invandring-1.30507940?ajax=true&site=2.189&page=2.189
  Jag tyckte det var mycket kloka ord, speciellt:
  ”Bara för att du är på flykt är du inte ”godhjärtad” eller respekterar andra människors rättigheter. Många behöver traumabehandling och inskolning i den svenska välfärdsstatens värdegrund och mänskliga rättigheter. En värdegrund vi ska vara stolta över. Hur kan det ha gått så långt att jämställdhet och barns rättigheter har blivit förhandlingsbara i förhållande till ett enda mål – att ta emot så många flyktingar som möjligt?”

 23. Den här ska dock bli billig https://youtu.be/oB1IrzDDI9g

 24. Inget konstigt : Det är såhär det blir när hobby ingenjörner bestämmer !

 25. Beslutssystemet här i Sverige tar helt onödigt stora risker. Om man nu nödvänigtvis skall avvecka kärnkraften får man bita i det sura äpplet och installera ett par maffiga gasturbiner för de tillfällen man inte kan kompensera med vatten och förbrukning.

  Men det är precis samma dissfuktionella beslussystem som kom fram till den strålande ideen att avveckla civilförsvaret.
  Man verkar bara kunna planera för solskensdagar allt annat är för jobbigt att prata om…

Leave a Reply