Skatt på plastpåsar och usel beredskap

I förra veckan gick äntligen debatten om Sveriges avskaffade beredskap igång på allvar. Svenska politiker står slokörade och tittar på när Finland öppnar sina välfyllda förråd. Men våra politiker lyckades åtminstone lagom till pandemin genomföra en skatt på plastpåsar – något som idag framstår som alldeles extra korkat.

Plast är bra
För det som var ”politisk sanning” för bara ett par månader sedan är idag allt annat än sant. Det är inte längre lika attraktivt att köpa bröd, grönsaker, frukt och allt annat på det ”ekologiska och hållbara” sättet genom att plocka ner oförpackade varor i medhavda påsar. Plastförpackade varor innebär mindre smittorisk, något som egentligen alltid varit sant.

Så här i påsktid är det lätt att se det här i lösgodisdiskarna. Intresset är mycket mindre än vanligt. Färdigförpackat godis har blivit norm. Samma sak gäller också i bröddisken. Butiksbakat bröd för självplock är inte längre samma storsäljare.

Över huvud taget har nog väldigt många skiftat åsikt om plast. De flesta visste väl redan tidigare att plast är ett ganska energisnålt förpackningsmaterial (betydligt snålare än papper). Men vi har ändå intalats att plastpåsar hamnar i havet och förstör livet på Jorden. Något som definitivt inte är sant i ett land som Sverige, där bara den plast som skickas till återvinning (i Asien) riskerar att hamna i haven. Övrig plast blir till fjärrvärme i våra effektiva och extremt välrenade förbränningsanläggningar.

Där hamnar förresten också den använda skyddsutrustningen mot coronavirus. Ett betydligt bättre alternativ än att tvingas återanvända engångsmaterial och utsätta sjukvårdspersonal för onödiga risker.

Pinsam krishantering
Svenska politiker har lagt massor av tid på icke-frågor som skatt på plastpåsar och symbolåtgärder som är tänkta att rädda klimatet (men inte har någon positiv inverkan). Tyvärr har man inte visat samma intresse för krishantering och beredskapshantering (eller försvaret, polisen, skolan och sjukvården för den delen).

Den katastrofala demonteringen av totalförsvaret på nittiotalet har jag tagit upp många gånger förr. Den senaste veckan har dessutom frågan blivit ett stort debattämne i TV, radio och tidningar. Det var på tiden.

Ingen har väl vid det här laget missat att vi i Sverige på nittiotalet lade ner både värnpliktsförsvaret och i stort sett allt som hade med krisberedskap att göra. Plötsligt kunde vi inte längre hantera stora bränder, pandemier eller situationer med embargo eller stängda gränser. Krislagren med sjukvårdsmaterial och annat såldes ut eller destruerades. Nästan alla fältsjukhus (utom två) skänktes bort eller förstördes. Bergrummen med dieselbränsle tömdes och såldes ut. Vi gick på några få år från att vara ett av världens mest krisberedda länder till att total sakna all form av krisberedskap.

Utredning på utredning
Det här är inget nytt och det har funnits gott om förslag om hur någon form av krisberedskap skulle kunna återskapas. I åtminstone 15 år har våra politiker mumlat om att situationen är ”oacceptabel” och att något måste göras.

Tyvärr har medicinen hela tiden varit nya utredningar och omorganisationer inom de myndigheter som borde ha hand om beredskapen. När det gäller skydd mot pandemier låg det medicinska ansvaret hos Statens Bakteriologiska Laboratorium, som 1993 blev Smittskyddsinstitutet. 2014 slogs Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut samman till Folkhälsomyndigheten i någon märklig tanke om att ett mera generellt och obestämt uppdrag skulle vara bra för verksamheten.

På samma sätt omvandlades Överstyrelsen för civil beredskap till Krisberedskapsmyndigheten, KBM. 2008 slogs KBM, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar ihop till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en organisation som bland mycket annat satsat 21 miljoner kronor på genusteoretiska studier. Återigen verkar tanken vara att ett mera generellt och ”fluffigt” uppdrag borde vara bra för att lösa specifika uppgifter. Verkligheten ser väldigt annorlunda ut.

Medan de olika myndigheterna var upptagna med interna omorganisationer skickades alla ”skarpa” förslag om beredskap till den politiska utredningskvarnen. Det var förmodligen billigare än att faktiskt göra något.

Brist på allt
Så när coronapandemin drog igång var Sverige lika oförberett som vid skogsbränderna 2018. Det fanns inga reservlager och inga färdiga planer (Finlands pandemiplan uppgraderas kontinuerligt – den senaste är från 2014). Allt måste göras ”ad hoc” och sådant tar tid.

Det innebar att vi inte ens klarade av att beställa nödvändig utrustning när den faktiskt fanns tillgänglig. När våra politiker äntligen fick ”tummen ur” hade redan USA dammsugit marknaden.

I Sverige tvingades i stället experterna förklara för allmänheten varför skyddsutrustningen ”inte var nödvändig” och varför massiva tester ”knappast gjorde någon nytta”. Det hela har varit ytterst pinsamt. Senast igår förklarade Anders Tegnell att de tester (godkända i USA) som införskaffats vid sidan av myndigheterna och prövats på ett par privata vårdhem riskerar att göra mer skada än nytta. Jag tvivlar på att han trodde på det själv.

Att massiva tester av i första hand sjukvårdspersonal hade varit bra blev annars väldigt uppenbart för en dryg vecka sedan. Då visade det sig att en stor del av de boende på äldrevården smittats. Det förklarades först med ”elaka släktingar”, men ganska snabbt stod det klart att de primära smittkällorna var sjukvårdpersonal som bar smitta utan att visa symtom. Något som förresten av myndigheterna ansågs osannolikt eller omöjligt för bara ett par veckor sedan.

De äldre skulle skyddas
Så i dag har vi ett läge där många av de som verkligen skulle skyddas blivit smittade på grund av brist på tester. Personal på äldreboenden fungerar som smittkällor och samma sak gäller förmodligen personal i hemvården. Utan tester och fungerande rutiner är det omöjligt att veta vem som är smittspridare och vem som inte är det.

Ändå verkar hittills de få intensivvårdsplatser som existerar räcka till. Men när man tittar lite närmare på situationen och lyssnar lite noggrannare på de ansvarigas uttalanden blir orsaken mera klar. De som smittas på äldreboenden flyttas helt enkelt inte till intensivvården. Enkelt och resolut, men ganska obehagligt.

Borde kunnat fungera
Är då den svenska hanteringen av coronapandemin en katastrof? Nej inte nödvändigtvis. Eftersom covid-19 verkar vara såpass lindrig för yngre är det inte helt orimligt att leka ”vattenkoppsfest” med den gruppen för att snabbt nå någon form av immunitet. Det är naturligtvis riskabelt att göra ett sådant fullskaligt experiment men det skulle kunna fungera.

Naturligtvis måste man i det läget isolera de lite äldre, säg från 60 år och uppåt. Man skulle till exempel ha kunnat tänka sig krav på munskydd (som visat sig fungera förvånansvärt bra) om sådana fanns tillgängliga. Den här gruppen bör också undvika ”pesthärdar” som kollektivtrafik och andra situationer där man tvingas till närkontakt med okända.

I verkligheten ser det här ut att ha fungerat ganska hyfsat för många. Inte på grund av myndigheternas åtgärder, men för att så många i den här gruppen är friska och kan undvika kontakter med sjukvård och myndigheter. Många bor dessutom i villa och åker bil.

Däremot verkar det fungera betydligt sämre för de som politikerna brukar kalla ”de sköraste”. Äldre och multisjuka som är beroende av vård blir alltför ofta smittade av vårdpersonal (naturligtvis omedvetet). När de blivit smittade nekas de dessutom ofta intensivvård. På sitt sätt en rimlig bedömning i en bristsituation, men ändå ett svek.

Gör det viktigaste
Svensken i gemen ser alltså ut att ta ett ganska stort ansvar för situationen. Vi ser också massor av företag och privatpersoner som hjälper till.

Men pandemin har återigen visat att våra politiker inte klarar av att göra sitt jobb. Alltför länge har politiken koncentrerats på det som det som är mindre viktigt, medan de absolut grundläggande frågorna hanteras dåligt.

Kanske kan vi efter den senaste genomklappningen komma överens om att sådant som försvar, polis, krisberedskap och skola inte kan hanteras som lekstugor. En titt på Finland, som i mångt och mycket har kvar de gamla svenska modellerna, visar behovet av att ta ett steg tillbaka för att återfå åtminstone en del av vad som har förlorats.

Nationalstaten först
En del trodde nog att krisberedskap var något som skulle skötas överstatligt, av EU eller FN. Oj vad de bedrog sig.

För sällan har vi väl sett en så total genomklappning som EUs misslyckande att hantera coronapandemin. Och FN har knappast ens märkts.

I Sverige stoppade hela regeringen sina partimärken och EU-flaggor i byrålådan och plockade fram svenska flaggor. De finns sedan flera veckor på alla ministrars bröst. På alla presskonferenser ser vi en, två eller tre stora svenska flaggor i bakgrunden. Inte en EU-flagga finns i sikte.

Nationalismens återkomst är nu inget nytt. Den har varit på gång i minst tio år. Men coronapandemin förstärker utvecklingen på ett sätt som få nog hade kunnat tro. Det blir inte lätt för EU att ta tillbaka initiativet.

Snabbt att läsa tidningen
För egen del håller jag mig kvar på vår lilla gård i Blekinge. Det fungerar alldeles utmärkt. Jag har visserligen ingen papperstidning, men det går som tur är bra att läsa via Internet också. Så varje morgon läser jag Svenska Dagbladet och bläddrar igenom Göteborgsposten och Expressen. Ibland ögnar jag igenom Aftonbladet också.

Det här borde ta mycket tid, men sällan har det väl gått så snabbt att läsa tidningen. Så många artiklar och presskonferenser om covid-19 och så lite innehåll. Men här och där dyker det upp ett guldkorn.

För en gångs skull kan vi dessutom följa vårens ankomst ”på riktigt”. Det har hittills gått ganska sakta på grund av kylan, men de närmaste dagarna lär naturen explodera i vårprakt. Innan dess hoppas jag hinna fixa till ett par tusen kvadratmeter mark där de jävla vildsvinen lyckats böka upp det mesta (igen). Med lite tur hinner jag hägna in också. Helst skulle jag vilja ha högspänning och kulsprutetorn, men man kan inte få allt.

12 Responses to “Skatt på plastpåsar och usel beredskap”

 1. Jag var häpen på den tiden oljelagren tömdes och bergrummen tömdes. Och nu blir jag ännu mer häpen över den obefintliga krisberedskapen. Det borde tillsättas en utredning som kartlägger hur besluten om nedläggning kom till och motiverades, med uppdrag att föreslå riktlinjer för liknande beslut. Bara för att vi inte haft krig på 200 år betyder det inte att externa hot saknas eller att militär personal inte kan göra civil nytta, tänker på Estoniaolyckan. Kommer någon ihåg att man gjorde sig av med snöröjningsfordon i huvudstaden för några decennier sedan eftersom det hade varit en serie gröna vintrar. När det sedan kom vita igen blev det kaos i stan med plogsnö på trottoarerna.
  Vi behöver få regler i förvaltningen att inte agera så kortsiktigt i framtiden.

 2. Man kanske först skulle sätta igång en utredning som utreder alla utredningar och deras värde. Sedan måste man hitta någon som rätt kan tolka dessa utredningar. En utredning gav till handa att det är problem med plast i haven så då fick vi en skatt på platspåsar.

 3. Svenska politiker är som bekant ett gäng stolpskott, men denna gång har man faktiskt rätt. Det svenska sättet att hantera coronakrisen är det enda rätta. Man MÅSTE uppnå någon sorts gruppimmunitet hos de som inte tillhör riskgrupperna. Att ta fram ett vaccin kommer att ta minst ett år. Vad händer med de länder som har stängt ner fullständigt när de börjar öppna upp igen? Jo, det räcker med att en person är smittad och så kommer det att explodera igen eftersom ingen är immun. Alternativet är att dessa länder håller stängt i något åt tills ett vaccin är framme, men då är ekonomin så körd i botten att den inte återhämtar sig de närmsta 100åren.

  Lustigt att man för en gångs skull skulle hålla med Bolsonaro.

 4. Jag, själv obotlig samlare av bra-å-ha-grejer, kände instinktivt att det vore ”bra-å-ha” lite grejer kvar i beredskapslagren.

  Men då tog en ekonom mig vid örat och berättade om omsättningshastighet (grejerna fick ju inte bli för gamla – ärter och fläsk klarar sig inte i evighet), bundet kapital, administrationskostnader och (modeord på den tiden) JIT. Men Just In Time under fredstid är ju något annat än under kris. Då blir det MTL, dvs Much Too Late, i stället.

  Han hade kanske lika lite koll på fakta som jag hade. Men hans övertygelse var stark och jag orkade inte lyssna på honom till slut. Det tolkade han som att jag accepterat vad han sade och han lyste som en adventsstjärna på Röda Torget. Fast det kanske inte var adventsstjärnor det handlar om just där.

  Sådan är kapit.. Nej, politiken ska det vara. Tant Merkel i Tyskland framstod ganska länge som en förnuftig person. Men i den demokratiska delen av världen föll även hon för trycket från tyckarna. Eller om det var tycket från tyckarna?

 5. Instämmer helt!

 6. Bra skrivet Göte!

  Såg igår att 440 intensivvårdsplatser upptogs av Coronapatienter. Vad jag läst tidigare har hela Sverige 526 platser+de 30 militären satt upp i Älvsjö.

  Jag vet inte hur många andra patienter som behöver intensivvård just nu, men min tolkning är att platserna troligtvis är slut. Det är antagligen därför dödssiffrorna stiger snabbt. Av tio coronapatienter i intensivvård kanske 1-2 dör och resten klarar sig. Finns däremot ingen intensivvård att få blir det tvärtom, 1-2 överlever.

  Vi har lagar mot högförräderi. Vart går gränsen? Hur många svenska medborgare är ok för politikerna att ha ihjäl för att de inte vill ordna någon beredskap? Det är deras jobb att ordna detta. Att skylla på folket håller inte. Högföräderi begås av en skyldig person. Inte av den som anställde den personen.

  Jag har sagt det förr och säger det igen. Det behövs en sanningkommision som utreder och åtalar de politiker som gjort sig skyldig till brott. SÄPO kommer aldrig göra det.

  Något som inte tas upp är vart alla pengar tagit vägen? Förr hade man råd med beredskap, militärt försvar, värnplikt, förråd och intensivvårdsplatser. Vi betalar mer i skatt än nästan alla länder och ändå har vi minst intesivvårdsplatser per befolkning i hela EU.

  Nu ylar Regeringen högt när 50.000 personer blivit arbetslösa på två månader. Det är ju inte mer än vad som tidigare var inkallade att göra värnplikt. Det är ungefär den mängd permanent (resten av livet) arbetslösa man importerar varje år med den mängd invandring som skett de senaste 15 åren. Så jag förstår inte vad de klagar på. De som blir arbetslösa pga corona kommer troligtvis gå tillbaks till arbetet när massvaccinering sker och samhället fungerar igen. Den är bara 50.000 under ett år.

 7. Hej Anders

  Det där med höga skatter och dålig beredskap är väldigt intressant. Man hör ju hela tiden att allt skulle gå att lösa med mera pengar, men verkligheten ser helt annorlunda ut. Ibland får jag för mig att politikerna skapar en prioritetslista bara för nöjet att vända den upp och ner och satsa allt på de mest meningslösa åtgärderna.

  /göte

 8. Till Anders: vart pengarna tagit vägen? Ja bl.a. till subventioner till entreprenörer som byggt vindkraftverk.

 9. Antalet nya fall har planat ut i Stockholm säger Tegnell. Har dock svårt att fatta vad han menar. https://www.coronakartan.se/region/stockholm
  Själv har jag räknat på att vi hamnar på ett dödstal/dag i landet på mellan 500-1300 pers inom 10 dagar. Jag hoppas att jag har helt fel men det är ju lite udda att ingen tycker det konstigt att vi har drygt 100 döda per dag de senaste dagarna.

 10. Sen, hur hårda kan vi vara mot politiker när vi ser hur korkade vanligt folk är. När folk står och köar utanför en systemsbolagsbutik i Stockholm med en knapp meters avstånd – o vad säkert det blev.. Antagligen skitbra att dricka också så stärks nog immunförsvaret.

 11. Henrik, titta på kurvan idag. Den planar ut. De brukar dock prata om att helgerna blir dåligt rapporterade.

  Om det inte är helgeffekt, så känns siffrorna fixade. Han sa att det skulle plana ut och då gjorde siffrorna det direkt efter uttalandet.

  Sprit är bra att desinficera mun, svalg. Dricka mycket är bara dåligt.

 12. Hej Anders, det kom nog in en massa data efter att du skrivit. Med dagens siffror så fick några dagars kraftig nedgång en lika kraftig tillbakagång till en ny rekordnotering så där känns det inte som Tegnell hittat på. Utplaningen var väl en ogrundad förhoppning. Några tog honom på orden tydligen och passade på att gurglade svalget lite. https://www.expressen.se/kvallsposten/har-festar-sjukvardschefer-och-gor-narr-av-coronaraden/
  Mycket opposition till FHM idag. Ifrågasättande om smittspridning från asymptomatiska kontra från de med symtom.
  Sen tidigare klinch mellan för eller emot munskydd, om dosen spelar eller ej. Kontaktsmitta eller ej. Ett klart svar lär vi inte få.

Leave a Reply