Dyrare el är bättre tror SVT

Ja milde himmel. Att SVTs nyhetsprogram har problem med energifrågor är inget nytt, men ibland blir man extra förvånad. Dagens inslag om de våldsamma elsubventionerna till svensk industri var ett riktigt lågvattenmärke.

Bättre med höga elpriser
Grundtanken i det långa Aktuellt-inslaget var att den svenska industrin betalar alldeles för lite för sin elkonsumtion. Det är uppgifter som kommer från EU-ledningen så det måste vara sant.

Resultatet av de låga priserna är att industrin undviker att energieffektivisera, vilket i sin tur leder till stora utsläpp av koldioxid. Den svenska industrin har en orättvis fördel jämfört med den tyska och underförstått har också den svenska industrin en högre miljöbelastning än den tyska.

Dumheter
Det är i och för sig inte bara den svenska industrin som borde skämmas enligt EU-ledningen och SVT. Också Frankrike har omotiverat låga priser till industrin. Åtminstone omotiverat låga om man jämför med Tyskland.

Och vad är det då som skiljer Sverige och Frankrike från Tyskland? Tja, i både Sverige och Frankrike finns sedan många år en stor och stabil elproduktion utan koldioxidutsläpp. I Frankrike produceras nästan all el med kärnkraft, medan Sverige har en kombination av vattenkraft och kärnkraft.

I Tyskland produceras däremot större delen av landets elektricitet i kolkraftverk, medan en fantastiskt dyrbar satsning på vind- och solenergi används för att ersätta landets kärnkraft. Hittills har man lyckats att ersätta hälften av kärnkraften. Koldioxidutsläppen från den tyska elproduktionen är enorma.

Ännu större skillnader
Det finns alltså utmärkta anledningar till att energikostnaden i Tyskland är hög. Och det finns alldeles förträffliga anledningar till att energikostnaderna i Sverige och Frankrike är låga. Tyskland har klantat sig, medan Frankrike och Sverige kan leva gott på sjuttiotalets förutseende energipolitik. Att vi i Sverige planerar att montera ner våra fördelar – det är ett annat och allvarligare problem.

Man skulle naturligtvis kunna lägga på extra miljöavgifter för icke-existerande koldioxidutsläpp, men riktigt så dumt resonerar inte ens våra miljöpolitiker. Åtminstone inte ännu.

Tyska industrin betalar inte
Hur mycket betalar då de stora tyska industriföretagen för sin elektricitet? Inte så mycket faktiskt. De företag som har en årsförbrukning mellan 20 och 70 GWh betalade förra året ett snittpris på 8,6 eurocent per kWh. Inte så farligt, med tanke på att konsumentpriset på el i Tyskland ligger en bit över 30 eurocent per kWh.

Om vi sedan tar hänsyn till att svenska företag och alla andra i Sverige betalar en koldioxidskatt på 1,12 kr per kg koldioxid blir det riktigt intressant. Den tyska elproduktionen genererar ca 0,5 kg koldioxid per kWh. Det är ungefär 5 eurocent per kWh. Kvar blir sådär 3,5 eurocent per kWh för den tunga tyska industrin. Men Tyskland har förstås inte koldioxidskatter på våra nivåer.

Dumt att byta
Grundtanken i SVT-inslaget är att höga elpriser för industrin ger effektivare elanvändning och totalt sett lägre koldioxidutsläpp. Det är en tanke som har väldigt lite med verkligheten att göra.

För det som skiljer Sverige från övriga industriländer är ju att vi lyckats skapa en elinfrastruktur som gör det möjligt och vettigt att skifta från fossila bränslen. Det här är absolut inget som är självklart.

Återigen är Tyskland ett utmärkt exempel. Ett tyskt processföretag som skiftar från fossila bränslen till el i sin produktion kommer inte att göra något positivt varken för klimatet eller för företagets ekonomi. Att elda med olja ger ungefär 10 kWh termisk energi och 2,7 kg koldioxid per liter. Att ersätta uppvärmningen med el innebär nästan dubbelt så höga koldioxidutsläpp för samma energimängd med den tyska kolbaserade elproduktionen.

För företaget blir det förstås dyrare att betala 8,60 euro för el än att betala ungefär hälften för olja med samma energimängd.

I Sverige fungerar det
I Sverige ser kalkylen helt annorlunda ut. Det är helt OK att värma industriprocesser med el eftersom vår elektricitet produceras fossilfritt. Faktum är att industrin gjorde det skiftet för ganska länge sedan. Det är också orsaken till att vi har så förbluffande låga koldioxidutsläpp trots vår stora andel processindustri.

Ekonomiskt sett var det också vettigt att göra skiftet från lågbeskattade fossila bränslen till lågbeskattad el. Det är inte särskilt mycket billigare för företagen att använda el än fossila bränslen, men det är i alla fall inte signifikant dyrare. För Sverige och miljön är vinsten mycket stor.

Pinsamt
Av SVT-inslaget får nog många uppfattningen att den svenska energipolitiken hittills varit dålig, medan den tyska varit bra. Inget kunde vara mera felaktigt.

Och inget blev bättre av Ibrahim Baylans förklaringar efter inslaget. Han var mest intresserad av att bevisa varför Sverige har ett elöverskott och därför mycket väl kan lägga ner några kärnkraftsreaktorer.

Det hela är ganska pinsamt.

4 Responses to “Dyrare el är bättre tror SVT”

  1. Den svenska energipolitiken är på väg in i en återvändsgränd. Man är på god väg att montera ned den modell våra förfäder byggde upp för att garantera oss en billig, säker och tillförlitlig el. Det är obegripligt med att dessa miljöfanatiker skall förstöra det som byggts upp.

    Nu när kärnkraften är på väg att fasas ut till förmån för vindkraft och i viss mån solkraft kommer elpriserna att skjuta i höjden betydligt mer än vad som hittills är fallet. Våra politiker begriper inte eller vill inte se vad de håller på att ställa till med.

    Vi behöver kärnkraft även fortsättningsvis för att hålla priserna nere och inte minst för att ha tillgång till oavsett väder o vind. Utöver det kommer det nya generationer av reaktorer som kan använda vårt lager av ”utbränt” kärnbränsle som ingalunda är utbränt. Endast 0,7% av det klyvbara materialet är förbrukat medan 99,3% finns kvar, därav den långa efterlagringstiden på 100 000 år. Efter att ha kört bränslet, efter bearbetning, en gång till i generation IV reaktorer är slutförvaringen endast 300 år.

    Sveriges vägval till förnybart blir svindyrt, som Tyskland och Australien och problemen med vårt ”utbrända” kärnbränsle kvarstår.

  2. Tyvärr är det här bara toppen på isberget. Hur många andra saker i samhället är lika fel pga att de styrande inte förstår sig på verkligheten?

  3. Eeh, jag såg SVT’s inslag du refererar till och ingenstans drog de växlar mot Tysklands industri och energipolitik såsom du målar ut. Varför har du sån rabiat syn på det SVT gör så att du till och med lägger ord i munnen på dem?

  4. Som vanligt känner jag, det fokuseras på ”uteblivna” skatteintäkter inte möjliggjorda skatteintäkter som om de tvingas lägga ner helt uteblir. Har Sverige en konkurrensfördel för att behålla jobb och exportmöjligheter med en relativ så liten koldioxidpåverkan (jämfört med de länder som har kol och oljebaserad industri) och billig el, skall den raderas bort? Lika dåligt för alla är ledordet.

Leave a Reply