Gör som Sverige gjorde

På bara 50 år har Sverige gjort en ganska fantastisk miljöresa. På sextiotalet gjorde vi vårt bästa för att förgifta vatten och luft. Idag är våra utsläpp löjligt låga och de gamla äckliga soptipparna ett minne blott. Om resten av världen valde samma väg skulle de flesta miljöproblem försvinna och våra miljöaktivister skulle kunna bli glada igen. Åtminstone det första är faktiskt fullständigt möjligt.

När jag var barn eldade vi med koks. Det gjorde de flesta av grannarna också, åtminstone de som hade tillräckligt moderna hus för att ha centralvärme. Som de flesta säkert vet är koks en porös form av stenkol som bildas när man tillverkar stadsgas (av stenkol). Koks kan eldas i en vanlig vedpanna, men ger precis lika läskiga utsläpp som stenkol.

Vid den här tiden, i skiftet mellan femtio- och sextiotal, var Sveriges industri mycket framgångsrik. Vi exporterade massor av papper, stål järn och mycket annat. Fabriksskorstenarna spydde ut svavel och sot och massaindustrierna förgiftade sjöarna. Industrin skapade fantastiska miljöproblem och den allmänna tron var att det bara kunde bli värre.

Transporterna skapade också stora miljöproblem. Visserligen hade de gamla koleldade ångloken ersatts av el- och dieselvarianter, men den oktanhöjande (och ventilsmörjande) blytillsatsen i bensinen orsakade stora utsläpp av bly. Naturligtvis var dessutom alla motorer, både bensin- och dieselmotorer, helt orenade.

Vi ”vanliga” svenskar var inte mycket bättre. Avloppen gick orenade rakt ut i sjöar och hav. Soptipparna fylldes med hushållssopor, gamla cyklar, bilar och allt annat som folk ville bli av med. För att minska volymen startades då och då eldar med svart, sotig och dioxinrik rök. Det hela var faktiskt bedrövligt.

Vi som bodde på landet var väl en aning bättre, men det berodde mest bara på att vi hade mindre pengar. Våra sopor grävdes ner i trädgården eller eldades upp. Avloppet, tja det hamnade på ett eller annat sätt i marken eller i närmaste bäck.

1960 var fortfarande våra koldioxidutsläpp på väg uppåt. Det skulle dröja till 1970 innan vi nådde vår topp, med 12 ton per invånare. Det var samma nivå som Tyskland och Storbritannien.

Fantastisk resa
I många delar av världen ser det fortfarande ut ungefär så här. Gigantiska soptippar där det mesta deponeras, lokal förbränning av kol eller ved och fabriker utan reningsanläggningar. Men Sverige har de senaste femtio åren gjort en ganska fantastisk resa till att bli rent och energieffektivt.

Våra sjöar och åar har återhämtat sig. Till och med vattendragen utanför massafabrikerna är numera klara och fiskrika. Vi släpper numera ut förbluffande lite partiklar, inget svavel och nästan inga dioxiner (1 g per år från förbränningsanläggningarna). Vi importerar visserligen en del partiklar från kontinenten och en del svavel från fartygstrafiken, men våra egna utsläpp sköter vi på ett strålande sätt.

De gamla soptipparna är också försvunna. Vi deponerar inget som är återvinningsbart eller brännbart. Alla avlopp är renade.

Våra bilar har numera avancerad avgasrening. Partikelutsläppen från motorerna är nästan borta och större delen av partikelutsläppen kommer i stället från friktionen mellan däck och asfalt. Blytillsatserna försvann när katalysatorerna infördes.

Och koldioxidutsläppen – tja de har minskat från 12 ton till 4,2 ton per invånare. Detta utan att lägga ner tung industri, tvinga folk att frysa eller förbjuda transporter. Vi är mycket rikare idag än vad vi var på sextiotalet och vi har många fler bilar.

Hurra vad vi är bra
Och vart vill jag komma med det här? Skall vi ställa oss upp och skrika ”hurra vad vi är bra”?

Ja, varför inte. Vi har faktiskt visat världen att miljöproblemen går alldeles utmärkt att lösa. Trots tung industri, bistert klimat och långa avstånd har Sverige löst nästan alla miljöproblem. Vi släpper inte ut gifter i luften eller vattnet och vi återvinner nästan alla metaller. Trots att vi är ett av världens rikaste och mest industrialiserade länder använder vi mindre mängder fossilt bränsle än den genomsnittliga världsmedborgaren.

En mall för världen
I alla normala sammanhang skulle Sverige framstå som ett föredöme för vad som är möjligt att åstadkomma. Här talar vi dessutom inte om modeller och prognoser utan om verklighet och faktiska data. Det är alldeles uppenbart att det som gjorts i Sverige fungerar och är genomförbart. Vi har ju faktiskt redan gjort det.

Konstigt nog verkar i stället många göra allt för att dölja eller nedvärdera framgångarna. Miljörörelsen försöker till exempel trolla bort korten genom att räkna in utsläpp som görs utomlands. De stora utsläppen i Kina och andra länder är på något sätt vårt fel, samtidigt som vår export inte räknas oss till godo. Vi får ideligen höra att vi ”egentligen” är jättedåliga. Allt går åt skogen.

Problemet är väl i grunden att vi har löst problemen på ”fel” sätt. Kärnkraft i stället för sol/vind och sopförbränning i stället för materialåtervinning av plast och tyg. Då hjälper det inte att utfallet är fantastiskt.

Kraftig reduktion
Men låt oss ett ögonblick glömma det där med ”fel sätt” och i stället utgå från verkligheten. Vad skulle hända om hela världen gjorde som Sverige. Skulle det kanske till och med lösa världens miljöproblem? Och vad skulle hända med koldioxidutsläppen?

Låt oss först göra lite rimliga ändringar. Hela världen behöver till exempel inte ha så mycket tung industri per invånare som Sverige. Större delen av världen är dessutom betydligt varmare och behöver inte använda så mycket energi till uppvärmning.

Vi behöver heller inte utgå från de svenska siffrorna för fordon. De nya fordon som säljs är betydligt bränslesnålare än dagens svenska bilpark och när fattiga människor blir rikare kommer de i första hand att köpa hyfsat små och hyfsat nya bilar.

Om vi tittar på koldioxidutsläpp (och det brukar vara populärt) behöver vi alltså inte utgå från de 4,2 ton fossil koldioxid per invånare som Sverige släpper ut. Någonstans uppåt 3 ton är betydligt rimligare. Då har alla människor på jorden en god levnadsstandard och tillgång till bil (fossildriven). Med tanke på att genomsnittet i världen idag ligger på 4,8 ton koldioxid per invånare innebär en ”svensk” utveckling både en mycket kraftig reducering av utsläppen och en mycket bättre levnadsstandard för de flesta.

Det här är förändringar som är fullständigt möjliga. I princip handlar det om att välja en väg som liknar den som Sverige valde för 50 år sedan.

Resurserna tar inte slut
Men inte kan väl alla världens människor leva på samma nivå som vi? Vi hör ju hela tiden om utarmning av jorden, resurser som tar slut och brist på vatten. Inte kan väl det vara bara struntprat?

Jo, det kan det faktiskt. Nästan alla viktiga resurser är ”oändliga” så länge man inte beter sig som en idiot. Alla metaller är återvinningsbara fullt ut och alla kolbaserade prylar (plast, trä, kläder, papper etc) går in i den eviga kolcykeln. Naturen producerar sötvatten kontinuerligt och eventuella underskott går att hantera via effektivisering och avsaltning. Det här har jag tjatat om många gånger.

Naturligtvis kan vi ställa till problem genom att släppa ut svavel i luften och diverse gifter i havet. Det gjorde vi faktiskt ganska länge i Sverige också. Men idag verkar det ovanligt dumt och dessutom oekonomiskt att agera på det sättet. Gör bara som Sverige så blir det mesta bra.

Maten räcker
Att producera mat till en växande befolkning sågs en gång i tiden som en omöjlighet. Men idag vet vi att det går alldeles utmärkt. Idag vet vi dessutom ganska väl hur världens befolkning kommer att öka och plana ut (det har varit uppenbart i flera årtionden).

Att producera mat så det räcker handlar bara om logistik och effektivt jordbruk. Det går dessutom jättebra att producera bomull och andra fibrer till kläder och lyxvaror. Det bästa är att allt det här ger arbete och hyfsat välstånd till länder som idag är fattiga (de blir allt färre). Naturligtvis måste användningen av gifter minska, men det är en självklar del av att ”välja Sveriges väg”.

I en allt rikare värld kommer nog fetma att vara ett större problem än svält. Förhoppningsvis kan vi lösa det problemet också.

Energi är nyckeln
En otroligt viktig faktor är förstås energi. Det går åt mycket energi för att producera nyttigheter, värma/kyla bostäder och transportera människor och varor.

Återigen kan vi se Sverige som ett föredöme. Massor av fossilfri elenergi gör det möjligt att leva både bra och ”hållbart”. Tekniskt sett är det inga som helst problem att producera all elenergi fossilfritt och det är heller inga problem att konvertera större delen av industrin till el.

Det är bara att titta på vad Sverige gjort de senaste femtio åren och utgå från det. På bara tolv år byggde Sverige 10 kärnkraftsreaktorer och dubblade elproduktionen. Med dagens kärnkraftsteknik kan världen täcka hela sitt energibehov och ändå ha bränsle så att det räcker så länge jorden existerar.

Att hantera avfall
Men vad skall vi göra med plastpåsarna som översvämmar haven, alla de överblivna mobiltelefonerna, de trasiga cyklarna och de omoderna kläderna? Inte kan vi väl bara elda upp alltsammans?

Jodå, det går alldeles utmärkt. När alla metaller och värdefulla mineraler är återvunna går det bra att elda upp resten. Kolföreningar blir till koldioxid och om vi känner för det (och har väldigt gott om elenergi) kan vi till och med återskapa koldioxiden till kolföreningar.

Sedan kan vi naturligtvis roa oss med att tillverka elbilar och till och med elflygplan, men det är dyrt och inte särskilt viktigt. Med dagens förutsättningar skulle en massiv övergång till elbilar i bästa fall och på lång sikt spara ett par hundra kilo koldioxid per invånare. På kort sikt innebär en massiv elbilssatsning faktiskt en ökning av (de globala) koldioxidutsläppen.

Om vi vill minska koldioxidutsläppen är det oerhört mycket viktigare att ersätta kolkraftverk med fossilfria alternativ och sluta elda kol/olja i fasta anläggningar. Alltså låta världen göra samma resa som vi gjorde i Sverige. Där talar vi om besparingar på flera ton per person.

Stoppa bunkeroljan
Men innan dess är det hög tid att lösa ett idiotiskt och onödigt miljöproblem som borde varit löst för länge sedan. De stora utsläppen av svavel och annat elände från världens fartyg är en pinsamhet.

Problemet är att man vid raffinering av olja förutom dieselolja och bensin också får en ganska stor mängd tjockflytande och högsvavlig restprodukt som brukar kallas bunkerolja. Eftersom normala fordon inte kan köras på eländet blir priset lågt.

Världens rederier köper bunkeroljan billigt och använder den för att driva i stort sett alla fartyg. Bunkeroljan måste visserligen hettas upp innan den går till motorerna, men som sagt – den är billig. Utsläppen blir gräsliga, men vem bryr sig.

Om ett par år kommer utsläppen från fartyg att börja regleras, åtminstone utsläppen till luften. Det enkla sättet att hantera det är att ”scrubba” avgaserna i vattenfilter och sedan ösa ut restprodukterna i havet. Då kan man fortsätta att använda bunkerolja.

Alternativet är att använda en så kallad ”cracker” för att dela upp de långa kolväteföreningarna till kortare versioner. Då kan man plötsligt göra svavelfri dieselolja och bensin av bunkeroljan. Detta är vad Preem vill göra storskaligt i Lysekil och detta är en av de viktigaste miljöåtgärder som finns just nu. När det inte längre finns någon billig bunkerolja tvingas redarna köra på vanlig ren dieselolja.

Att miljörörelsen vill stoppa den här satsningen är pinsamt och att media presenterat det hela som ett miljöproblem visar att de inte vet vad de talar om. Att regeringen gått med på en ny prövning (av ett redan godkänt bygge) är bedrövligt. Kontraproduktiva symbolåtgärder anses viktigare än stora miljöförbättringar.

Yes we can
Många verkar ha sjunkit ner i djup depression eftersom ”allt bara blir sämre och mänskligheten är på väg mot en katastrof”. Andra, speciellt de mycket unga, blir aktivister och hävdar att vi måste införa någon form av kommunistisk diktatur och planekonomi för att lösa problemen. Helst skall vi backa tillbaks och leva på det sätt vi gjorde för hundra eller varför inte sextio år sedan.

Problemet är att verklighetsbeskrivningen är felaktig. Om vi utgår från utvecklingen i Sverige – och det är en vettig utgångspunkt – så ser vi att utvecklingen för miljön varit fantastisk de senaste hundra åren. Vi har aldrig haft så välmående och snabbväxande skogar och vi har nästan löjligt mycket vilda djur. Vattnet och luften är renare och vi arbetar nu framför allt med att försöka reparera gamla försyndelser på havsbottnar och runt gamla fabriker. Det är sannerligen inget att vara ledsen för.

Kan då resten av världen göra samma resa? Ja naturligtvis är det möjligt – vi har redan visat att det går.

Tyvärr ser vi idag hur klimatrörelsen, miljöpolitikerna och våra medier i stället gör sitt bästa för att montera ner mycket av det som faktiskt fungerat i Sverige. De vill försöka göra om samma sak på ”rätt” sätt, trots att framför allt Tyskland redan visat att det ”rätta” sättet inte fungerar tillnärmelsevis lika bra (eller inte alls). De gamla principerna om att göra det viktigaste först ersätts med att först göra det som får mest spaltutrymme. Kostnad och nytta spelar ingen roll bara det låter bra.

Förhoppningsvis finns det tillräckligt många som till slut inser att verkligheten är sannare än modeller och prognoser. Vi behöver inte kasta ut babyn med badvattnet och vi behöver varken bli fattigare eller gråare.

 

************** Tillägg  **************

Några av kommentarerna till det här inlägget kommer med all sannolikhet från samma person (som använder ett mycket stort antal alias). I det här fallet handlar det om Patrik och Britt.

41 Responses to “Gör som Sverige gjorde”

 1. Hej Göte
  Dina synpunkter stämmer helt med boken
  Klimat Nyckeln
  av
  Joshua S Goldstein
  Stefan A Qvist
  ”Den viktigaste boken om klimatförändringar
  Sedan En obekväm sanning
  Enligt
  Steven Pinker

  Hälsningar
  Göran

 2. Hej Göte!

  Varför skall vi inte räkna med utsläpp/miljöförstöring utanför Sveriges gränser som genereras av den ofantliga import av ”billig kinesisk skit” som vi kan bevittna dagligen på våra vägar/järnvägar. Jag pendlar med tåg till/från Göteborg dagligen och ser själv hur mycket gods som kommer till Sverige från Asien. Tomma tåg mot hamnen, tåg med fulla med containrar från Asien inåt landet. Jättelika distributionscentraler som växer upp över landet. Mycket av den svenska industrins framsteg på miljöområdet beror ju på att vi inte längre producerar varor i Sverige utan produktionen är utflyttad till länder som helt saknar eller har samma miljötänk som du säger att vi hade på 50- och 60-talen. Inhemsk produktion (som säkert kunde varit mycket renare idag) har bara flyttats till lågkostnadsländer och dessutom kompletterats med miljövidriga (sot, svavel, plastskrot) transporter över haven.
  Om nu dagens producentländer skall göra samma resa som vi vart skall dom då flytta sin skitiga produktion? Ja Afrika finns ju alltid, men vart går flyttlasset sedan? Kanske Månen, eller Mars?

  Hälsningar från Västkusten!

 3. Hej Göte! Jag håller med dig på alla punkter. Vi som växte upp på 50-talet var pinsamt (nu) omedvetna om miljön (jag vet inte om ordet fanns ens). På landet tryckte vi ner soppåsen med åran i Mälarens redan då grumliga vatten och min första bil (en bubbla) skar vi sönder i två delar och rodde ut och dumpade dem i samma sjö. Allt var frid och fröjd tyckte dom flesta. Idag skulle ingen göra samma sak (hoppas jag). Sverige ligger väl framme i miljötänket men en del ”experter” och förståsigpåare är nog lite för extrema. Tyvärr tillåter många av dessa människor inte att man tycker som du utan yttrandefriheten gäller ibland inte mig har jag känt. Man brukar ju säga att den som lever får se men förmodligen gäller det inte oss 40-50-talister, facit kommer nog för sent. Mvh/ Lasse L

 4. Hej Gunnar

  Visst skulle vi kunna producera mer i Sverige, men om vi tittar på de ”tunga och skitiga” sektorerna gör vi ändå mer än vår andel.

  Ett stort problem med att titta så mycket på koldioxid i importvaror är att man flyttar fokus från vad vi faktiskt gjort i Sverige och vad som faktiskt går att göra i resten av världen. Det är lätt att snöa in på lokal produktion och cirkulära resonemang i stället för att göra sådant som faktiskt har visat sig fungera.

  Antag att vi i stället satsade kraftfullt på forskning och utveckling inom kärnkraft och avfallshantering (med fokus på ren förbränning). Då skulle vi kunna göra en verklig positiv insats i världen. Målet kan ju inte rimligen vara att isolera oss och skapa någon form av Bullerbysamhälle. Vi har visat att problemen går att lösa i Sverige och vi bör arbeta för att lösa dem globalt.

  Den där idén om att produktion måste vara skitig och flytta från land till land som en svärm gräshoppor stämmer heller inte. Vi kommer säkert att se enkel industri fortsätta att flytta till nya länder, men vinsten i att skita ner är förmodligen redan nu mindre än förlusten i att bli sedd som en miljöskurk. Det här är ganska självklart om man tänker efter lite.

  Så jag är optimist. Jag litar på att det är olönsamt att skita ner. Tekniken för att rena och effektivisera finns redan och det finns ingen vettig anledning att inte använda den. Vi kan till och med driva en jättelik cracker-anläggning i Lysekil utan att släppa ut föroreningar.

  Och snart styr jag kosan till Västkusten igen.

  /göte

 5. DEN EVIGA FRÅGAN
  Skall vi räkna våra koldioxidutsläpp på den inhemska produktionen eller skall vi räkna med den som ligger inbakad i sakerna vi köper från Kina?
  De som anser att det är konsumtionsperspektivet (det som inkluderar produktionslandets utsläpp) har kanske en poäng i och med att de hävdar att ett svenskt företag som flyttar sin produktion utomlands flyttat sin miljöpåverkan till det landet.
  MEN – även om vi räknar på det sättet är Sverige som helhet praktiskt taget koldioxidneutralt.
  De svenska skogarnas tillväxt av biomassa motsvarar cirka 23 000 000 kubikmeter per år. Vi tar bara ut runt 96 av en total tillväxt på närmare 120 miljoner ton.
  De som ägnar sig åt klimatkompensation brukar ofta betala för att någon skall plantera ett par träd för att ta upp koldioxiden Thailandresan gav upphov till.
  För varje svensk planteras idag runt 400 träd (visst förbehåll för min huvudräkning), vilket sammantaget torde utgöra kompensation med råge.
  Det märkliga är att samma människor som menar att vi skall räkna i utländska utsläpp i vår koldioxidbudget oftast är samma som med eftertryck hävdar att vi inte kan räkna in skogen – eftersom inte alla länder har skog…
  Vad skall man säga, Göte?

 6. Hej Rafael

  Jag blir mest bara trött när jag hör miljöpolitiker och klimataktivister traggla koldioxidbokföring. Snacka om påvens skägg. När man dessutom motsätter sig viktiga miljöåtgärder som Preem-crackern bara för att hålla den lokala CO2-bugeten låg – tja då är det bara att inse att de inte har mycket koll.

  Att man sedan lägger så mycket krut på att försöka framställa Sverige som miljöskurk har väl mest med kärnkraften att göra. Våra framgångar måste framställas som nackdelar. De flesta borde väl veta att Sverige ”bokföringstekniskt” inte har några utsläpp av koldioxid. Det är bara att gå till Naturvårdsverkets statistik och kika på de negativa staplarna (eller titta på dina beräkningar).

  För egen del har jag ett par enkla grundprinciper. Man skall inte förgifta havet, luften och jorden och man skall inte elda fossila bränslen i onödan. Och framför allt skall man göra rätt åtgärder först. Alltid börja med den lågt hängande frukten.

  Fasta förbränningsanläggningar för kol och olja verkar fånigt eftersom det finns bra alternativ. Däremot är det svårare att hitta vettiga alternativ för mobila anläggningar och närmast puckat att försöka ersätta fossila bränslen inom flyget. Att vända på resonemanget och lägga fokus på fordon och flygplan verkar dumt. Det är väl därför klimataktivisterna gör precis det.

  En vacker dag kanske man börjar värdera negativa utsläpp från träd lika högt som man värderar minskade utsläpp från elbilar. Den dagen kommer skogsägarna att bli snuskigt rika.

  /göte

 7. Diskussion om religiösa inslag i klimatpolitiken
  https://youtu.be/MIgtnS9-HS8

 8. Om vi ska räkna in koldioxid för varor vi importerar måste vi väl också avräkna för varor vi exporterar. Jag tänker på järn, stål, bilar, lastbilar och skog. Annars blir totala utsläppen helt fel när man summerar världens länder, samma koldioxid skulle då räknas dubbelt, både hos producent och hos konsument.

 9. Bra video Henrik! Det är kul att se att några reagerar.

  Gunnar, varför är allt man köper från Kina bara skit?!? Jag har köpt flera bra grejor därifrån. Flera av dem leder till att sopberget minskar. Sist köpte jag härdat glas att sätta på mobilens skärm som då får mobilens glas att klara sig längre. Detta eftersom mobiltillverkaren avsiktligt gjort glaset klent i sin förhoppning att den snabbt skall gå sönder och de följaktligen får sälja en till mobiltelefon.

  Jag har aldrig sett att miljötalibanerna har något intresse av vettiga åtgärder eller genomtänkta idéer. De har sina religiösa regler och det är det som gäller. Betraktar man följande regler inser man att det inte spelar någon roll hur man räknar Sveriges utsläpp som ni pratar om ovan. Utsläppen är ointressanta. De är bara ett argument. Alla argument som är positivt för religionen är bra argument.

  * Köpa från Kina är hädelse. Det spelar ingen roll hur sakerna transporteras eller om transporten skulle vara helt klimatneutral. Man skall inte ha transporter och allt skall göras lokalt säger religionen. Här handlar det om avundsjuka. Folk kan få för mycket prylar för en billig peng. De skall inte ha det så bra! Dessutom är det tänkbart att medlemmen blivit av med jobbet som flyttats till ett sådant land.

  * Bilar och flygplan är en hädelse och kommer alltid vara det. Det spelar ingen roll om de inte har några avgaser. Du ska gå, cykla eller åka kommunalt. Punkt! Här handlar det om avundsjuka. Det är för bekvämt och komfortabelt med bil och flygplan tycker rörelsen. En onödig lyxpryl, fast för många människor är de en nödvändighet för att få vardagen att gå ihop.

  * Kärnkraft är alltid dåligt. Man ska leva av naturen. Sol, vind och ved är bra oavsett dess utsläpp. Man blundar nämligen för de gifter lokal vedeldning i hus åstadkommer. Är vädret nådigt så finns el, annars inte. Kärnkraft gör det hela så bekvämt. Återigen någon slags avundsjuka mot ett för bekvämt liv.

  * De mer ultrareligiösa, och tyvärr en ökande mängd vanligt religiösa, säger att du hädar om du äter kött. Du skall straffas för det! Ett stort gäng av dessa går också ständigt runt och sprider terror bland våra köttbönder, pälsodlare och charkuterier. Det här är bara sjukt!! Återigen ses köttkonsumtion som någon slags lyxvara som vi inte borde ha.

  Genomgående finns ett tänk att man inte skall ha det så bra som man kan ha det. Man skall leva så snålt det bara går. Riktigt illa går de för handikappade personer som inte kan leva utan dessa bekvämligheter.

  Politiskt vill man straffbeskatta hädelser och använda dessa pengar till att ge bidrag åt de rättstrogna att få råd till deras äkta dyrkan. Det är samma system som katolska kyrkan använde under medeltiden.

  Miljötalibanerna är en korsning mellan kommunism och medeltida självspäkelser. Det finns inget större intresse eller tilltro till teknikutvecklingens förmåga att förbättra saker. Det kan bara leda till ett bättre liv och det finns inget positivt i det.

  Grundtanken påminner om Amish, men Amish håller sin religion för sig själva och försöker inte tvinga andra att följa den. Det är sunt!

  Det otäckaste är att miljötalibanerna likt talibanerna, IS och Al-Quida har en agenda att på alla möjliga sätt tvinga andra att leva efter sin religion. De är inte lika våldsamma som de tre sista, men våld finns. De är dock fler än de tre sista ihop. En del miljötalibaner talar t.o.m. öppet om att avskaffa demokrati utan fler än ett par enstaka reaktioner från andra partier. De här personerna sitter t.o.m. i Regeringen och EU-parlamentet. Utvecklingen känns minst sagt otrevlig.

 10. Jag läste i morse i SvD hur energiminister Anders Ygeman sågar alla tankar på kärnkraft. Framför allt är han extremt negativ till fjärde generationens kärnkraft som han liknar vid enhörningar – något som aldrig kommer att existera.

  Tänk så bra att det finns experter som både har ansvaret och som kan uttala sig med tekniska argument. I Ygemans fall är det väl den där kursen i kriminologi (en termin) som gett honom sitt kunnande. Någon mer högskoleutbildning har han ju inte. Jag har inte lyckats hitta vilken linje han läste i gymnasiet, men jag sätter en spänn på att det varken var den naturvetenskapliga eller den tekniska.

  Över huvud taget är det ganska skrämmande hur få av de ansvariga eller tongivande i energidebatten som har någon som helst teknisk utbildning. Isabella Lövin gick Mediagymnasiet och har sedan läst statskunskap och sociologi. Förre energiministern Ibrahim Baylan gick ekonomisk linje på gymnasiet och har sedan läst ekonomi på högskolan.

  Nu finns det förstås experter att konsultera. Svante Axelsson fick den viktiga positionen som nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och hamnar i och med det i toppen. Svante Axelsson är, i likhet med Johan Rockström, utbildad agronom. Axelsson har dessutom läst teologi, vilket kan vara praktisk med tanke på klimatrörelsens alltmer religiösa framtoning.

  Det här kanske kan tolkas som politikerförakt, men tyvärr är det bara den krassa verkligheten. Vi har beslutsfattare som gör uttalanden och tar beslut trots ytterst dåliga tekniska kunskaper. Ygemans sågning av fjärde generationens kärnkraft på tekniska grunder är uppseendeväckande. Jag gissar att han på sjuttiotalet skulle ha brännmärkt CMOS-tekniken för att den ”aldrig skulle kunna fungera”.

  Och jag håller med Anders om att Henriks videolänk är bra. Henrik Jönsson brukar i och för sig vara bra också i sina egna youtubeinslag, men här var han dessutom förvånansvärt resonerande och lyssnande.

  /göte

 11. Hej Göte.
  Resonemanget ovan är bra men tyvärr löser det inte CO2 problemet :
  Om alla ”blir som Svenskar” som i ovan text dvs att vi går från 4,8 till 3 ton per person och år men vi samtidigt ökar befolkningsmängden med 50% ger ju ganska exakt samma totala CO2 utsläpp som nuvarande. Sju till 10-11 miljarder är prognosen.

  Så nya tag behövs !

  Tyvärr har du väl helt rätt i att dagen styrande inte har en helhetsplan för hur detta skall gå till. Lite el-cyklar, bussar och vindsnurror parat med en tro att ”marknaden” skall lösa detta är planen vad jag förstår. Det kommer inte duga på långa vägar.

  Lite ljuspunkter är diverse intressanta förslag från våra högskolor t.ex Chalmers :
  https://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/Koldioxidinfångning-tekniken-finns,-men-ingen-vågar-ta-första-steget.aspx

 12. Kalle,

  En klar majoritet av klimatforskarna tror att människan är orsaken till den globala uppvärmningen. Här har man nått det som kallas consensus.

  På frågan om koldioxid har den avgörande rollen i den globala uppvärmningen får man ett helt annat svar. Här tror en minoritet av forskarna att koldioxid spelar en avgörande eller ganska stor roll. Fortfarande tror många forskare på koldioxiden, men ännu fler forskare är tveksamma eller tror inte alls koldioxid har någon avgörande betydelse.

  Fast miljörörelsen tog omedelbart resultatet från det första svaret och överförde på det andra. Läser man vanlig svensk media är det också det som basuneras ut.

 13. Hej Kalle

  Visst är det så att prognosen pekar på en utplaning runt 11 miljarder människor år 2100. Därefter har vi nått balans. Vi behöver med andra ord inte oroa oss för att världen skall gå under på grund av överbefolkning.

  Koldioxidhalten i atmosfären kommer att fortsätta att öka, men absolut inte exponentiellt. Förmodligen inte ens linjärt i samma takt som hittills. Då är det viktigt att komma ihåg att en linjär temperaturökning förutsätter en exponentiell ökning av koldioxidhalten.

  Allt mer tyder på en klimatkänslighet mellan 1,5 och 2 grader per dubbling av koldioxidhalten. Det skulle innebära en ökning med på sin höjd en grad fram till 2100. Det är inget stort problem (och absolut inget klimatnödläge).

  Vi har alltså rimligen gott om tid att göra vad som bör göras. Första steget bör då vara att få världen att komma till svensk nivå vad gäller återanvändning, utsläpp av gifter och även koldioxid. En viktig del av det är satsningen på kärnkraft av generation fyra. Utan stabil elförsörjning går det mesta i stå.

  När världen har tillgång till stora mängder fossilfri el kan det vara dags att gå vidare. Förmodligen kommer vi att få se nya batteritekniker som gör rena elfordon vettiga. Dagens litiumbaserade batterier är ju en miljömässig katastrof och inget att satsa på i stor skala. Kärnkraftsbaserade lösningar för sjöfarten finns redan och bör rimligen bli normen för stora containerfartyg och oljefartyg.

  Koldioxidlagring är naturligtvis möjligt, men det framstår hittills som ett dyrt och resursintensivt sätt att egentligen inte uppnå något vettigt.

  Det viktigaste är nog ändå att få upp världens länder och invånare till en rimlig levnadsnivå. Sveriges exempel visar att det är nyckeln till framgång. Jag tycker att det är oerhört positivt.

  /göte

 14. Hallååå
  Nu får ni väl sansa er. Att måla ut människor utan tillräcklig akademisk nivå som inkompetenta till att ta strategiska beslut är ju under all kritik. Vilken akademisk nivå ifrågasätts hos framgångsrika företag(are)? Men så fort det handlar om samhällsfrågor och politik kan man tydligen bli hur plump som helst.
  Och att klassificera andras åsikter som religösa, aktivister, fanatiker etc när de inte samtycker med är ju skrämmande retorik.
  Ser ni inte själva hur ni utrycker er?

  Majoriteten av påståendena ovan är definitivt av karaktären egna åsikter och helt utan vetenskaplig evidens. Ni blir därmed dömda med samma ord som ni använder

  Det är ju inte konstigt att det finns splittring i världen. Om ni vill att alla länder ska drivas utifrån era åsikter bör ni fundera över vilken människorespekt ni har.

 15. Hej Patrik

  Naturligtvis kan man vara bra på att ta strategiska politiska beslut utan att ha en akademisk utbildning. Det gällde framför allt de tidiga arbetarpolitikerna som Per-Albin Hansson, som faktiskt inte hade den ekonomiska möjligheten att vidareutbilda sig

  Men det gäller förstås inte Sverige de senaste sextio åren. Från sextiotalet har utbildning inte haft något med ekonomi att göra.

  Finns det då någon fördel med att ha en akademisk utbildning? Ja, helt klart – speciellt när det gäller specialområden. En justitieminister utan juridisk kompetens hamnar helt i händerna på sina rådgivare. Samma sak gäller en finansminister utan ekonomisk utbildning eller en energiminister utan någon form av teknisk utbildning. För inte så många år sedan hade vi en näringsminister som under ett och samma år släppte igenom två av Sveriges mest katastrofala affärer (Nuon-affären och PostNord). Där hade det inte skadat med lite extra utbildning.

  Det här betyder inte att alla med akademisk utbildning är lämpliga för alla politiska arbeten. Absolut inte. Men det är förtvivlat svårt att förstå ekonomi och teknik om man inte är hyfsad på att räkna och förstå ekonomiska/tekniska sammanhang. Det blir lätt politiska tirader av den sort man hör så ofta idag.

  Att jag sedan har problem med sådana som Rockström och Axelsson är väl ärligt talat inte så konstigt. I mitt jobb är jag van vid att de verkliga experterna kommer fram när det är dags att tala om tekniska frågor ”på riktigt”. Visst händer det att pålästa PR-människor skickas fram för att läsa högt, men det är alltid en milsvid skillnad.

  Varken Rockström och Axelsson är klimatforskare i grunden, men de är utan tvekan väl pålästa. De är närmare bestämt väldig väl pålästa aktivister, där aktivismen kom först. Det är inte samma sak som forskning. Jag blir lite trött på att den här typen av personer hela tiden används som sanningsvittnen i media.

  Samma sak gäller Inom politiken. Om nästan all vidareutbildning sker inom partiorganisationerna får vi politiker som är väl pålästa när det gäller ”korrekta” argument. Så ser det i stor omfattning ut redan idag och det borde vara lätt att förstå varför det inte är bra.

  Jag tycker inte att det är överdrivet plumpt att påpeka sådant.

  /göte

 16. Patrik,

  jag är mer inne på intelligensnivå, dvs förmågan att förutse att ingrepp A faktiskt leder till B och tyvärr inte till önskedrömmen C, vilket var förhoppningen.

  Det finns mycket riktigt många smarta företagsledare som inte tyckt att de vill slösa tid på en akademisk examen utan istället direkt skapat sitt storslagna företag.

  Man behöver inte kunna allt. Det viktigaste är att veta vem som kan det man behöver veta och det är också hemligheten bakom de där framgångsrika företagarna. De behöver inte själv kunna tex teknik, bara känna någon som är duktig på det. Själva är de duktiga på att leda, samt förstå när någons resonemang är riktigt eller orätt.

  När det gäller våra politiker kan de inte själv och väldigt ofta känner de inte någon som kan heller. Ärligt talat tror jag mången politiker inte vill ha någon som kan. Det finns en korruption på frammarsch i Sverige. Dels tillsätts utredningar med ett redan fördefinierat resultat som utredarna skall komma fram till på något sätt. Dels tillsätts experter som egentligen bara är ”inhyrda skådisar”. Allt för att ge sken av att det som beslutas är genomtänkt och backas upp av utredningar och experternas kunskap. Dvs inte skall ifrågasättas.

  Sådant är riktigt allvarligt ur demokratisynpunkt. Att fuska bort väsentliga skyddsmekanismer är att underminera systemet. Det finns fler exempel på detta. De stora kommunerna har redan idag 100-tals kommunanställda med yrkestitel ”kommunikatörer”. I praktiken betyder det PR-figurer som enbart har till arbete att förmedla att politikernas påbud är rätt. Tidningen Sunt förnuft har skrivit om detta. De hade upp dem i bl.a. årets värsta slöseri. https://skattebetalarna.se/har-ar-arets-varsta-sloseri-2018/

  Jag har sett bolag drivas på liknande inåtvända sätt och de är inga framgångssagor!

  Andra exempel är när man döljer vissa siffror. Det är flera gånger som jag undrat över om regeringen avsiktligt undanstoppat rapporter eller underlåter sig att beställa rapporter som kan motverka deras eget parti. Det skulle i så fall betyda att de vet att deras ideologi inte stämmer, men att de försöker dölja detta. Ur ett religiöst perspektiv är detta vanligt, men om syftet är att få en fungerande styre på ett land är ett sådant beteende ytterst illa och ska endast höra hemma i diktaturer. Energipolitiken är ett sådant område, men det finns många flera.

  Patrik, du pratar om bevis. När det gäller just sista punkten, dölja siffror eller undersökningar för allmänheten, så har jag inga konkreta bevis. Jag har inte hackat några politikers epostkonton eller buggat deras möten. Jag har inte sett någon tidning som gjort detta heller. Ingen inblandad har dragit historien i media.

  Skulle vara kul att höra din analys, Patrik. Varför har man inte gjort en fullständig analys över energiområdet? Man tillsätter en bred expertgrupp som får föreslå framtidens energiförsörjning. Det är trots allt ett komplext problem. Jag påstår att regeringen inte vill ha experters utlåtande. De vill inte ha något som talar emot deras ideologier. Det är så diktaturer fungerar, men inte så demokratier ska fungera.

  Skolan är ett likadant område. Fullständigt sönderhackat av politiska besserwissers istället för att låta skolverket sköta styrningen.

  Om energiområdet och skolområdet är för okänt för att kommentera så kan du tex ta flyktingdebatten som varit under diskussion hela mitt liv och som alla måste hört debatteras. Är flyktingar en inkomst eller kostnad?

  SD, NMR, VAM m.fl har alltid påstått att flyktingar kostar ohyggliga pengar. Övriga partier har sagt att Sverige tjänar pengar då vi inte behöver betala för flyktingarnas barndom. Märkligt nog har jag aldrig sett mer än käbbel utan några konkreta bevis. Varför har man aldrig beställt en analys? Jag började undra det redan i mitten av 80-talet.

  Förra året dök det äntligen upp en uppmärksammad analys av Joakim Ruist vid ESO (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi är oberoende av politikerna) som satte kostnaden till i snitt 74.000kr per person och år fram till dess personen dör, vilket var beräknat till i snitt 58 år. Dyrast i början, billigast i slutet. Olika ursprungsländer var olika dyra.

  Varför beställde inte regeringen Palme, Carlsson, Bildt, Persson, Reinfeldt eller Löfvén någon sådan analys för att få slut på det eviga tjafset? Eller gjorde de det, men hemlighöll resultatet? Under flyktingströmmen 2015 blev det hur som helst en helomvändning av politiken under parollen att det var för dyrt och logistiskt betungande. Det var tre år innan analysen presenterades. Jag fick då, 3 år före Ruists rapport, känslan att de redan läst någon liknande rapport. Vad är din känsla/analys Patrik? Är jag bara paranoid eller är känslan rätt?

 17. Hej Göte

  Känner mig tvungen att gå in och korrigera den bild du ger av svensk parlamentarism.

  För det första, och den största vanföreställningen du har, är att politikernas uppgift inte är att vara sakkunninga. Deras roll är att, som demokratiskt valda, bevaka intressefrågor för den grupp som röstat på dem. De är helt enkelt representanter. Och därför viktigt att det finns representerar för alla grupperi samhället. Tvärs utbildning, yrke, ras etc. Detta är den demokratiska grundstenen!

  Därifrån kan vi ta de politiska påståendena du berör. Det är alltså inte Anders Ygeman som googlar sig till fakta om gen 4 kärnkraftverk och sen tror på det han tycker låter bra. Dels har han en stab med sakkunniga med relevant utbildning för att kunna vara med och resonera och besluta om komplexa frågor. Dels sker kunskapsinhämtning och underlagsarbete tillsammans med forskning och näringsliv och inte i att de sitter och resonerar för sig själva. Så Ygemans kritik i det här fallet handlar framförallt om att det finns forskning och försök som gjorts på EU-nivå som har visat väldigt negativa resultat kring gen4; Bl.a att det inte är möjligt att få det lönsamt utan enorma statliga subventioner och då finns det andra rena alternativ som sannolikt blir billigare, mycket utifrån vad som drivits fram av den privata marknaden. Och i hans retorik måste finnas med att prata med sina väljare på ett begripligt sätt.

  Angående dina åsikter kring att akademiker blir bättre politiker så är det grovt verklighetsfrånvänt att generalisera samhällstyre till att akademiker lättare fattar komplexiteten i frågor och kan göra avvägningar. Det är tjänstemännens och staberna s uppgift är att förmedla faktan och komplexa relationer, politiker ska göra avvägningarna utifrån prioriteringar.

  Till sist angående ”pålästa med fel utbildning”, som du beskriver Axelsson och Rockström. I denna fråga faller du väl själv inom exakt samma epitet? Varför benämner du inte dig själv som aktivist också då? Som man känner sig själv känner man andra…

  Hälsningar
  Britt Svantesson

 18. Hej Britt

  Tanken på den direktvalda folkliga representanten omgiven av en stab av kunniga och opartiska experter är vacker. En gång i tiden kanske den till och med var sann, även om vi som gillar Bo Baldersson fick en annorlunda bild redan på sextio- och sjuttiotalet.

  Men du glömmer att politiken domineras av partier. Det är inte folket som nominerar till statsrådsposter och det är inte folket som väljer statsråd. Därmed inte sagt att systemet är odemokratiskt. Bara att det inte är så där gulligt direktdemokratiskt som man skulle kunna tro.

  Vi kan alltså ställa kompetenskrav på våra ministrar. Inget parti skulle få för sig att till finansminister utnämna någon som saknar ekonomisk utbildning. Samma sak gäller eller borde gälla de andra ministrarna. En nickedocka som är helt beroende av sina rådgivare är inget att stå efter.

  Sedan är det naturligtvis viktigt att ministern har kunniga rådgivare. Där har vi de senaste årtiondena sett en klar förskjutning från expertis till något som mera liknar aktivism. Över huvud taget ser vi idag mycket mindre av opartiska expertbeslut och mycket mer av politiska (och ofta dåligt underbyggda) beslut. Anders inlägg är tyvärr bara alltför sant. De många utredningarna är alltför ofta förklädda sätt att rättfärdiga en politisk åsikt. En utredning är inte en utredning om resultatet är beslutat på förhand.

  Och till slut det där om aktivism och extremism. Nej, jag tror inte att jag är varken aktivist eller extremist. I så fall skulle vi behöva klassa SCB, Naturvårdsverket, SMHI, Fraunhoferinstitutet och en rad andra statistikkällor som extremistiska. Det kan inte rimligen vara extremistiskt att påvisa fakta.

  Somliga brukar beskylla mig för att inte vilja acceptera förändringar och alltid tala för status quo. Det är inte sant, men beskyllningen talar i alla fall inte för någon större extremism.

  Kanske en släng av lagomextremism.

  /göte

 19. Anders, du skriver ett antal frågor till mig kring dina politiska åsikter. Frågor du själv bekräftar är svåra eller omöjliga att leda i bevis. Eller så är frågorna bara konspirationsteorier?

  Jag har många personliga tankar kring hela ämnet, men eftersom jag själv inte har konkreta källor eller bevis så blir det tämligen ointressant vad jag tror.
  Min kommentar ovan handlade heller inte om detta utan om hur ni formulerade er och hur ni respekterar andras perspektiv.

  Så jag får be dig resonera kring dina åsikter med nån mer lämplig. Lycka till

 20. Göte din samhällsbild är ju verkligen bitter. Och hur du nedvärderar andras tro på samhället i nedvärderande ord som gulligt etc är också bittert, härskaraktigt och precis såsom Patrik skrev ovan.

  Hur kan du ifrågasätta andra personers kompetens och riktighet i sina åsikter utan att överhuvudtaget fundera över din egna rätt att uttrycka dig på samma premisser?

  Hur kan du rättfärdiga dina egna ordval som att de är självklara sanningar;

  ”En gång i tiden kanske den till och med var sann”

  ”Där har vi de senaste årtiondena sett en klar förskjutning från expertis till något som mera liknar aktivism”

  ”De många utredningarna är alltför ofta förklädda sätt att rättfärdiga en politisk åsikt”

  Kallar du detta objektiva fakta såsom du så ofta vill säga att du alltid bygger dina rön på? ”Det kan inte rimligen vara extremistiskt att påvisa fakta.”

  Hälsningar
  Britt

 21. Lite mer faktatänk https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/06/focal-point-harvard-professor-steven-pinker-says-the-truth-lies-in-the-data/

 22. Bra där Henrik. Den artikeln beskriver fint det jag vill säga till Göte hur han mixar anektdoter, citat, ordspråk, egna åsikter och statistik till att föra fram hans perspektiv . Väl så. Men der blir väldigt märkligt när han sedan angriper andra som gör detsamma.

  /Britt

 23. Hej Britt

  Du tycker inte som jag. Det har jag inga som helst problem med. Tvärtom skulle jag bli förvånad och kanske till och med lite irriterad om alla tyckte som jag.

  Men varför måste du tjata om bitterhet och härskarteknik. Kan du inte bara acceptera att vi har olika åsikter. Det är faktiskt både nyttigt och fullt tillåtet.

  För det är ju trots allt så att varken du eller jag har monopol på en världsbild. Att inte kunna acceptera att andra tycker annorlunda – det ser jag som väldigt problematiskt. Att använda uttryck som bitterhet och härskarteknik om andra – tja det kan lätt tolkas som bitterhet och härskarteknik.

  Så om du vill tro alla politiker om gott är det helt OK för mig. Men du kan inte kräva att jag skall tycka som du.

  Jag brukar tala om fakta och jag försöker basera mina krönikor på fakta. Men självklart tillåter jag mig också att dra slutsatser och jag tillåter mig att ha egna uppfattningar. De stämmer uppenbarligen inte överens med dina.

  Du har säkert inga problem att hitta ställen där man skriver på ett sätt som stämmer överens med dina uppfattningar. Om du kräver att alla skall tycka som du kan jag varmt rekommendera att undvika alla som tycker annorlunda.

  Men om du kan låta bli beskyllningar om bitterhet och härskarteknik skall jag gärna fortsätta att diskutera sakfrågor med dig. Jag tror inte för ett ögonblick att du kommer att ändra uppfattningar. Det är heller inte min avsikt att omvända någon. Jag är bara intresserad av ett vettigt meningsutbyte.

  /göte

 24. Jag undrar också hur Britt kan missförstå artikeln i Henriks länk så till den milda grad. Men vill man missförstå är det tydligen alltid möjligt.

  /göte

 25. Hej Göte

  Uppenbarligen har du väldigt svårt att ta till dig och förstå kritik.

  Jag har ingenstans ifrågasatt din åsikt. Jag har ifrågasatt sättet du uttrycker dig på. Och hur_du_ inte accepterar andras åsikter. Och kompetens. Du ser ju inte hur du själv beteer dig på exakt samma sätt som det du ifrågasätter.

  Självinsikt är uppenbarligen inte något som intresserar dig. Så ”vettigt meningsutbyte” innefattar tydligen inte att försöka förstå vad andra upplever i ditt uttryckssätt och reflektera över det.

  Hälsningar Britt

 26. Britt.
  Ursäkta att jag bryter in i er diskussion, men ser du verkligen inte grandet i ditt eget öga?
  Göte uttrycker sig rakt och oförblommerat – det är därför han skriver så underhållande…
  Så länge vi har yttrandefrihet kan du mycket väl låta honom hållas. Han förolämpar ingen enskild person, blott ett system.
  Lägg ner nu Britt. Jag är trött på att få nya mejl om inlägg som bara är att hänföra till Götes uttryckssätt och inte Sveriges miljöresa.

 27. Nu kanske jag är lite fyrkantig, men jag förstår varken vad Britt eller Patrik talar om.

  Patrik slänger ur sig något som är ytterst diffust. När man så försöker få hans åsikter begripliga så avslutar han diskussionen med något jag närmast tolkar som ”egentligen har jag rätt men jag vill inte diskutera det med dig”. Varför började han då diskussionen?!?

  Britt, det är en vacker bild du ger av hur parlamentarism borde fungera, men jag kan inte se att det går till så i verkligheten. Jag ser snarare att det går till såsom Henriks artikel skriver. Dvs lite fakta, och mest uppseendeväckande artiklar. Har du någon länk till den där EU-forskningen om dyra gen-4-verk? Det hade varit intressant om du tagit upp de billigare alternativen. Är det naturgasverk?

 28. Tack Göte för att du inte sänker din nivå till påhopp och personangrepp. Det är alltid ett nöje att läsa dina krönikor som är logiska och faktaunderbyggda. Jag vill dock lägga in lite kritik angående källhänvisningar. Ibland skulle jag vilja ha en direkt länk till den sida/dokument du hämtat informationen från. Tyvärr bryter den sortens länkar flödet i läsningen så jag förstår att du som skrivit mycket journalistiska texter försöker undvika dem. På en blogg är det dock lätt att ”gömma” en länk i lite blå text.

  Tyvärr håller jag med Göte om det mesta han skriver angående politiker och det politiska systemet. Mitt synsätt är att en politikers arbetsuppgift är att se till att få många röster och därmed ha ett jobb efter nästa val. Ofta sammanfaller detta med att ta bra beslut rent tekniskt, men ibland vinner man mer röster på en slogan typ ”Vindkraft är bra för klimatet”. Detta trots att t.ex. kärnkraft bara har en tredjedel av koldioxidutsläppen. Jag tror därför att politiker omger sig med en stab av analytiker som försöker utvärdera hur mycket röster som kan vinnas eller förloras genom ett visst ställningstagande. Om det sedan riskerar bli en katastrof 30 år senare är inget som ens behöver komma upp på agendan.

  Grundproblemet är att det faktiskt är ganska komplexa saker som politiker beslutar om. I en ideal värld så skulle alla väljare vara så kunniga om till exempel elförsörjning att de kunde ta ett perfekt beslut om vilka politiker som stod för den tekniskt bästa lösningen. Tyvärr saknar 99% av väljarna tillräcklig tekniskt kompetens för att ha en väl underbyggd ståndpunkt och de väljer därför en bra slogan. Detta tillsammans med problemet att det finns typ 100 olika politiska frågeställningar och alla partier har något som jag tycker om eller ogillar. Resultatet blir att jag som väljare kommer gå till den som är bäst retoriker.

 29. Hej allihop

  Jag blir alltsomoftast anklagad för att använda härskarteknik, ha en felaktig världsbild och mycket annat. Till synes finns det ganska många som har förvånansvärt likartade uppfattningar. Några exempel är Patrik, Harald, Per Havridsdotter, Emil, Klara, Stina, Börje Klas, Magnus Ö och några till.

  Så jag kastade ett öga på varifrån de olika inläggen kom. Och tänk så märkligt – alla använde samma fasta IP-adress.

  Det här kan tolkas på två sätt. Det kan handla om en liten tajt grupp på 14 personer som sitter i samma lokal. Fullt tänkbart, men ärligt talat inte särskilt sannolikt.

  Eller så har vi en och samma person som byter namn snabbare än vi andra byter strumpor. Det är betydligt mera sannolikt.

  Jag har inget emot kritik, men jag tycker inte om trollverksamhet.

  /göte

 30. Hej alla

  Uppenbarligen är detta ett väldigt homogent forum eftersom så många av er inte förstår det jag försökt förmedla.

  (Intressant också att Göte valt att registrera sina meningsmotståndares namn istället för att reflektera över vad de menar.
  Gemensam IP adress kan jag inte uttala mig om. Jag sitter just nu och skriver på en veckogammal mobil på semestern.
  Men om kollegor på företaget har likartade synpunkter som mig är väl inget onaturligt.)

  Anders jag har ingen info om gen4 utredningen. Jag hörde bara Ygeman nämna att det fanns sådan utredning på EU nivå. Att jag skrev det var att belysa vilken komplex helher politiker har att ta hänsyn till och att de i det på ett mycket seriöst sätt använder trovärdiga instanser för att få bra beslut. I motsats till vad ni hävdar i er politikerskeptsism

  Rafael, mina kommentarer är kopplade till Sveriges miljöresa. De är föranledda av att Götes krönikor om Sveriges miljöresa använder mycket utlåtanden om personer, rön och politiska spekulationer, på ett sätt som ger intryck av underbyggda analyser. Eftersom det inte så är, och då jag endast ser ja-sägare till Göte i kommentersfälten så ansåg jag mig föranledd att belysa detta.
  Men jag ska lyda din uppmaning och lägga ner. Vill ni inte ha alternativa perspektiv på det Göte påstår så fine with me.

  Hälsningar
  Britt

 31. Hej ”Britt”

  Jag glömde visst att ta med dig i ”trollistan”. Kanske för att du bara använt den där IP-adressen en gång.

  Du skriver att jag registrerar mina meningsmotståndares namn. Tvärtom är det så att jag varit så godtrogen att jag inte infört några av de spärrar som mera utsatta sidor har som standard. Till exempel att man måste uppge email-adress (det gör ingen av dina persona).

  Publiceringssystemet (WordPress) sparar förstås alla kommentarer och även IP-adresser. Ärligt talat trodde jag aldrig att någon som roar sig med att ”trolla” skulle kunna vara så dum att han/hon använde ett fast IP. Det gör du/ni inte heller hela tiden. Men tillräckligt ofta.

  Det blir faktiskt 18 olika namn bara sedan september förra året. Imponerande på sitt sätt, men du förstår säkert varför jag blir irriterad (minst sagt). Om det är så att ni faktiskt är 18 personer med samma åsikter och samma sätt att skriva runt det där bordet får du gärna återkomma och berätta hur ni tänker.

  Om det är som jag tror (och allt pekar på) ser jag gärna att du, Magnus, återkommer i eget namn och berättar vad du haft för dig och varför.

  Då skall jag gärna fortsätta diskussionerna också. Men jag vill inte diskutera med dina spöken.

  /göte

 32. Ja, jösses. Snacka om att han har lurat mig/oss. Jag funderade faktiskt ett tag under trådens gång om aktivist är ett bra ord men här stämmer det ju bra in..

 33. Mina fördomar besannas… igen. Vilken arsle!!

  Det är väl inte 194.9.94.86 (miljöpartiet), 217.114.85.70 (socialdemokraterna) eller 192.230.77.154 (regeringen) 😛

  På tal om regeringen. Har ni prövat att slå upp regeringen.se på IP lookup?

  ping regeringen.se
  Skickar ping-signal till regeringen.se [192.230.77.154] med 32 byte data:

  https://www.ip-tracker.org/locator/ip-lookup.php?ip=192.230.77.154

  Location For IP: 192.230.77.154
  Continent: North America (NA)
  Country: United States IP Location Find In United States (US)
  Capital: Washington

 34. Hej Göte och alla.

  Rafael, ledsen, men det blev ett spam till…. Göte bad mig om ytterligare svar. Dessutom insåg jag efter lite fundering kring gårdagens polemik att jag behöver förtydliga en del. Eftersom jag nu har semester och därmed mer tillgänglig egentid, så tog jag en stund nu ikväll för att förklara mig bättre. Och förhoppningsvis skingra de frågetecken och irritation mina kommentarer verkar ha väkt hos er.

  Först om IP adresser och troll. Jag är anställd inom försvarsvärlden.
  På min arbetsplats finns hundratals ingenjörer och jag vet att många läser Elektronik i Norden. En bra och viktig del i teknikbevakningen. Eftersom det i vår branch är av yttersta vikt att kritiskt granska information och dess syfte, så är jag inte förvånad om ditt skrivsätt Göte triggat flera andra personer på företaget till att skriva kommentarer. Vår kår granskar och reagerar på påståenden med andra perspektiv än vad typingenjören gör. Hur företagets IT säkerhet och dess IP gränsnitt är uppbyggt har jag ingen insyn i. Men jag vet att det finns diverse IT spaningsstrategier och testverksamheter. Jag ska informera IT avdelningen om det du skriver Göte, ifall det är en säkerhetsrisk eller medveten strategi från dem.
  Det var väl bra Anders att jag är det arsle dina fördomar trodde.

  Du har rätt Göte i att Britt inte är mitt riktiga namn. Av sekretess, samt tidigare negativa privata konsekvenser ifrån att ifrågasatt bloggares påståenden, så använder jag pseudonym. Att kalla det för troll vill jag ta avstånd ifrån, eftersom mitt syfte är att ge alternativa infallsvinklar inte för att propagera. Genom min position har jag också en klart djupare inblick än svensson i hur politiken fungerar på insidan och därför ansåg jag mig föranledd att bemöta era utanförresonemang därom. Därav att jag gav mig in i denna krönikas kommentarsfält

  Detta sagt så vill jag nu försöka förtydliga de budskap jag försökt förmedla. När jag läser mina tidigare kommentarer kan jag absolut se att utan en förklarande bakgrund och tydliga hänvisningar kan det uppfattas som väl märkligt. Och jag vill be om ursäkt om jag uttryck mig klumpigt. Tyvärr blir det inte så genomarbetade formuleringar under toabesök eller andra små surfstunder…
  Jag väljer här i första hand att fördjupa mina tankar till Götes texter, eftersom det är hans forum och i första hand hans framställningar som har ett publikt ansvarsvärde.
  Innan ni läser vidare vill jag återigen trycka på syftet med mina inlägg; Dels insikten i den politiska vardagen, men därefter, givet den fortsatta polemiken, att visa på det manipulativa skrivsätt som finns i dessa krönikor. Inte på något sätt ifrågasätta era personliga åsikter. Jag vill verkligen understryka dessa syften, så inte troll debatten tar överhanden.

  Om skrivsättet. Göte använder ett skrivsätt som är närbesläktat med propaganda. Det har intrikata formuleringar som brukar användas för att påverka människor till att tro att det som påstås är uppenbart sant, att ge ett objektivt intryck av att “så här är det” trots att det i botten är högst åsiktsbaserat. Det vävs ofta också ihop med diverse påståenden och formuleringar med syfte att få oliktänkande att framstå som okunniga eller känna sig förminskade.Sättet skymmer ofta också att evidens saknas och/eller så är det ett avsiktligt begränsat urvalsområde/konsekvensanalys presenterat för att få fram en bekräftande känsla. . En del av er uppfattar det här skrivsättet som roande formulerat. Jag vill istället visa på det andra perspektivet; att sådant skrivsätt oftast används i manipulerande syften.
  Här kommer några exempel från aktuell krönika, med efterföljande kommentarer, som jag menar visar på hur han använder denna teknik;

  1) “Problemet är att verklighetsbeskrivningen är felaktig”. Hur uppfattar ni detta? Det ger faktaintryck men finns evidensmöjlighet?

  2) “Vi har aldrig haft så välmående och snabbväxande skogar och vi har nästan löjligt mycket vilda djur. Vattnet och luften är renare”. Typexempel på avsiktligt begränsat urvalsområde, och ej medtagen konsekvensanalys. Är hänsyn till mångfald, artrikedom, invasivitet, egenreproduktion mm är med? Vad tror ni syftet är här?

  3) “De gamla principerna om att göra det viktigaste först ersätts med att först göra det som får mest spaltutrymme. Kostnad och nytta spelar ingen roll bara det låter bra” Typexempel på manipulativ formulering. Detta skapar faktaintryck men finns möjlighet att bekräfta påståendet?

  4) “Det här är ganska självklart om man tänker efter lite.” Typexempel på manipulativ formulering.

  5) “Vi kan till och med driva en jättelik cracker-anläggning i Lysekil utan att släppa ut föroreningar.” Ger faktaintryck men hur är evidensmöjlighet?

  6) “De flesta borde väl veta att Sverige ”bokföringstekniskt” inte har några utsläpp av koldioxid.” Typexempel på manipulativ formulering. Det finns ännu ingen accepterad härledningsmodell

  7) “Vi behöver med andra ord inte oroa oss för att världen skall gå under på grund av överbefolkning.” Hur kan detta skrivas som faktum? I vilket syfte används formuleringen?

  8) “Dagens litiumbaserade batterier är ju en miljömässig katastrof” Typexempel på manipulativ formulering. Omdiskuterat ämne. Finns inga entydiga underlag som visar detta

  9) “Om nästan all vidareutbildning sker inom partiorganisationerna får vi politiker som är väl pålästa när det gäller ”korrekta” argument. Så ser det i stor omfattning ut redan idag och det borde vara lätt att förstå varför det inte är bra” Skrivet för att ge faktaintryck men är klart manipulativt. I vilket syfte används formuleringen?

  10) “Där har vi de senaste årtiondena sett en klar förskjutning från expertis till något som mera liknar aktivism. Över huvud taget ser vi idag mycket mindre av opartiska expertbeslut och mycket mer av politiska (och ofta dåligt underbyggda) beslut.” Ska ge faktaintryck men var finns beviset?. I vilket syfte tror ni formuleringen används?

  11) “De många utredningarna är alltför ofta förklädda sätt att rättfärdiga en politisk åsikt. En utredning är inte en utredning om resultatet är beslutat på förhand.” Framläggs som fakta, men vad tror ni? I vilket syfte används formuleringen?

  Sedan kommer jag till ämnet jag berörde om att ifrågasätta andras kompetens och deras förmåga till att uttala sig. Detta är återigen en vanlig retorik när man utan objektiva grunder vill förringa motståndarna och därmed förstärka sina egna påståenden. Själv beskriver man sig som absolut trovärdig, sanningssökande och att ha total koll på all nödvändig data och statistik. Medans motståndarna målas ut som användare av källmaterial och fakta på ett förrädiskt, “aktivistiskt” och felaktigt sätt. Ofta pga deras mindre vetande eller illvillighet. Det som är förrädiskt är att känslan detta skrivsätt skapar, skymmer det uppenbara i att skribenten för det mesta sitter i samma situation. I det här fallet uttalar sig Göte gladeligen publikt med faktabetonad retorik i klimatfrågor, samhällsläge och politik, trots att han mig veterligen saknar “rätt” utbildning eller branchtillhörighet. Men hans motståndare, som gör detsamma, skrivs ner. Ofta används löjeväckande formuleringar. Här kommer exempel från aktuell krönika som jag lämnar till er egen reflektion;

  12) “Att jag sedan har problem med sådana som Rockström och Axelsson är väl ärligt talat inte så konstigt. I mitt jobb är jag van vid att de verkliga experterna kommer fram när det är dags att tala om tekniska frågor ”på riktigt”.

  13) “Varken Rockström och Axelsson är klimatforskare i grunden, men de är utan tvekan väl pålästa. De är närmare bestämt väldig väl pålästa aktivister, där aktivismen kom först. Det är inte samma sak som forskning. Jag blir lite trött på att den här typen av personer hela tiden används som sanningsvittnen i media.”

  14) “Svante Axelsson är, i likhet med Johan Rockström, utbildad agronom. Axelsson har dessutom läst teologi, vilket kan vara praktisk med tanke på klimatrörelsens alltmer religiösa framtoning.”

  Sedan vidare till användande av härskarteknik. Göte, jag använde ordet “härskaraktig” för att betona att du inte använder härskarteknik i dess fulla bemärkelse. Dock är det tydligt hur du ofta använder en av de klassiska fem teknikerna; Förlöjligande. Detta syns ofta i dina texter för att “på ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig.” (citat Wikipedia). Du undviker att respektfullt omnämna andras åsikter eller tillge att de antagligen oftast har minst lika underbyggda skäl som dina. Istället använder du frekvent härskaraktigt nedsättande och generaliserande termer. Det kan menas vara roande skrivsätt för de som håller med, men i en påverkande situation, såsom dina krönikor, blir det dold härskarliknande retorik för dem som inte samtycker. Här kommer några exempel, från denna krönika med efterföljande kommentarer, som belyser detta. Tolkning lämnas till er;

  15) “Miljörörelsen försöker till exempel trolla bort korten”

  16) “Inte kan väl det vara bara struntprat? Jo, det kan det faktiskt.”

  17) “Att miljörörelsen vill stoppa den här satsningen är pinsamt och att media … visar att de inte vet vad de talar om”

  18) “Jag blir mest bara trött när jag hör miljöpolitiker och klimataktivister traggla koldioxidbokföring”

  19) “Andra, speciellt de mycket unga, blir aktivister och hävdar att vi måste införa någon form av kommunistisk diktatur och planekonomi för att lösa problemen. Helst skall vi backa tillbaks och leva på det sätt vi gjorde för hundra eller varför inte sextio år sedan”

  20) “Tyvärr ser vi idag hur klimatrörelsen, miljöpolitikerna och våra medier i stället gör sitt bästa för att montera ner mycket av det som faktiskt fungerat i Sverige”

  21) “…och närmast puckat att försöka ersätta fossila bränslen inom flyget. Att vända på resonemanget och lägga fokus på fordon och flygplan verkar dumt. Det är väl därför klimataktivisterna gör precis det.”

  22) “I Ygemans fall är det väl den där kursen i kriminologi (en termin) som gett honom sitt kunnande. Någon mer högskoleutbildning har han ju inte.”

  23) “Svante Axelsson är, i likhet med Johan Rockström, utbildad agronom. Axelsson har dessutom läst teologi, vilket kan vara praktisk med tanke på klimatrörelsens alltmer religiösa framtoning.”

  24) “Bara att det inte är så där gulligt direktdemokratiskt som man skulle kunna tro.”

  Till sist; Att direkt klassa ett gäng inlägg med avvikande åsikter som troll bekräftar också ovan resonemang. För i manipulativa kontexter finns ofta en snabb och stark reaktion mot allt som kan hota bilden man vill förmedla. Så vad är syftet att gå direkt till hotbild om troll? I detta forum är det ju faktiskt ganska oväsentligt om det varit en eller flera personer som skrivit kommentarerna. Det viktiga är ju om det som sägs har substans eller inte. Samt syftet med det som skrivs. Inte vem som tycker det. Troll är propaganda. Det jag och Patrik ovan skrivit är alternativa infallsvinklar. Stor skillnad. (Jag kan dock inte kommentera de andra namnen du nämner. Deras syfte kanske varit mer av propaganda? Isåfall, glöm detta stycke).

  Så sammanfattat; Är detta ett problem? Eller teoretiserar jag bara kring en ickefråga i ett småtrevligt ingenjörsforum med högt i tak?
  Tja, har man samma åsikter som Göte ser man nog inga problem. Men läser man dessa krönikor utan egentlig åsikt, kan det vara ett problem, om man inte är medveten över risken att ta till sig en åsikt man får känslan av att vara korrekt rakt igenom. Och är det så att man inte samtycker alls till budskapet så är det nog definitivt ett problem då skrivsättet är utpekande av denna grupp som mindre trovärdiga och inkompetenta. Vem vill stå med den skammen?
  Jag tyckte det var viktigt att belysa allt detta för att synliggöra den möjliga problematiken. Speciellt för de sista två gruppernas skull. Samt att ge feedback till Göte ifall det påverkar hur han vill adressera sin målgrupp.

  Det blev långt det här… Men jag hoppas att härmed kunnat ge er en begriplig bakgrund som beskriver mitt syfte med att gå in i kommentarerna. Och vill du spärra mig Göte så gör så. Inga problem. Jag skulle dock gärna vilja veta först vad jag skrivit som föranlett en spärrning isåfall.

  Vänliga hälsningar
  Britt den namnlöse (ja, jag behöver fortsätta med pseudonym)

 35. Hej ”Britt”

  Det var ju tråkigt att jag lyckats göra hela försvarsindustrin i Nässjö förbannad. Och jag som inte ens hade en aning om att det fanns hundratals ingenjörer där.

  Ärligt talat – tycker du inte att det börjar bli lite pinsamt? Jag tvivlar inte på att du har en bra position inom försvarsindustrin (det räckte med en enkel google-sökning för att få fram det). Men så vitt jag kan se går IP-adressen snarare hem till dig än till din arbetsplats.

  Jag tror inte att försvarsindustrin är så där ruskigt imponerad av dina förklaringar. Jag har inga som helst problem med att du tycker illa om det jag skriver, men blanda för allt i världen inte in försvarsindustrin. Det ger extremt dåliga vibrationer.

  /göte

 36. Hej Göte

  Kul att du tog dig tid att läsa allt jag förmedlade. Det var ju faktiskt ganska mycket att läsa. Och att du fokuserade på essensen när du svarade.

  I övrigt hänvisar jag till gårdagens textmassa

  Saker är inte alltid som de verkar.

  Ha det gott!
  Britt

 37. Britt m.fl,

  Det du skriver om manipulativt stämmer in på de som är manipulativa utan förankring i verkligheten. Där har du rätt. De får man mycket riktigt se upp med! Politiker av idag är tyvärr ofta den här typen. Skall du satsa på en karriär som politiker, så premieras det betydligt mer att kunna sälja in vad för idé som helst än att vara allmänt kunnig.

  Däremot kan man likväl vara manipulativ med förankring i verkligheten. Man kan skriva övertygande och man skriver om saker som har väl underbyggda resonemang. Dvs manipulativ OCH kunnig. Här skulle jag vilja placera Göte.

  I bägge fallen kan man skriva dina punkter och de stämmer in på bägge grupperna. Det du försöker göra är att påpeka att alla som skriver dessa punkter tillhör första kategorin. Dvs den persontypen man ska se upp med.

  Ska du möta Götes påstående så får du presentera fakta vari han har fel i resonemanget. Jag håller inte med Göte 100%, men i stort tycker jag hans resonemang låter sunda och riktiga.

  Om trollet:

  Du påstår att det sitter ett dussin personer på ditt jobb och samtliga utelämnar epostadressfältet i sina kommentarer. Då borde man statistiskt upptäcka ditt jobb-IP med ett antal personer som fyller i epostadressfältet. För det är ganska osannolikt att 100% av personerna gör exakt likadant, eller hur? Om inte det är någon sorts samordning, men det säger du att det inte är.

  Du påstår att ett dussin personer på ditt jobb ägnar tid åt att försöka få Göte att förstå att han är manipulativ och borde hålla tyst om det han skriver. Ni har väl livliga diskussioner om hans forum vid fikabordet och sedan springer ni upphetsade till tangentbordet och knackar. Nej, visst ja. Ni hade ingen samordning och du vet inte vilka de andra kan tänkas vara.

  Det är få som skriver på detta forum. Sannolikheten att en och samma arbetsplats har ett dussin personer som kommenterar Göte är völdigt liten.

  Syftet med arselkommentaren var inte att tillfredsställa mig själv, för tyvärr känner jag inte någonting alls av en sådan kommentar. Syftet var att du skulle känna dig skyldig till att ha skitit i det blå skåpet och att det kanske kunde få dig att undvika dylika förehavanden i det dyra skåpet i framtiden.

 38. Hej ”Britt”

  Jag är förvånad över att du insisterar på att det är flera personer bakom din IP-adress. Det låter faktiskt lite löjligt.

  De flesta av Götes läsare är ingenjörer och tekniker. Jag tror de flesta håller med mig om att vi är tämligen ointresserade av detaljer om hur Göte formulerar sig. Visst hade det kanske blivit mer korrekt om han hade använt ”advokatspråk” för att tydliggöra och härleda vartenda uttalande. Tyvärr skulle allt bli 5 gånger så långt och outhärdligt att läsa. Vi som läser Götes krönikor förstår att det är hans åsikter och behöver inte dina inlägg som plockar isär ordval för att förstå det.

  Det som Göte är en mästare på är att leta reda på statistik och fakta från olika källor och sätta dem i relation till varandra. Det borde du veta vid det här laget. Om du vill tillföra något så syna gärna de rent tekniska utsagorna.

  Själv vill jag gärna fortsätta njuta av Götes krönikor och lära mig mer. Det blir svårt om Göte skall väga varje ord på guldvåg för att tillfredsställa dina önskemål.

  Slutligen vill jag ändå tacka för ”oppositionen” eftersom det gjort kommentarerna livligare, men tyvärr med ett tråkigt fokus.

 39. Britt?
  Är du ett sånt där Internet….troll?
  Skäms du aldrig?

 40. Jag gillar också opposition. Problemet har väl varit att svara på i princip samma fråga från i princip olika personer. Det kan bli lite tjatigt.

  /göte


 41. Nu är ni nog lite väl elaka om Britt. Hon har nog bara råkat skriva fel. Hon menar säkert inte Nässjö utan Göta Ingenjörsregemente i Eksjö. Samtidigt är det ingen idé att bråka. SVT nyheter har nyss publicerat en text (12 juni) att vi redan är ”fucked” med citat av undergångsfilosofen Roy Scranton.
  Så om jorden nu ändå går under om 30 år, kan vi inte få ha lite kul tills dess?

Leave a Reply