Imponerande bidrag

Vist är det märkligt att det finns så många bra idéer till nya prylar. Ungefär så tänker jag varje år när jag går runt och tittar på alla bidragen till Swedish Embedded Award. Det här året verkar dessutom bidragen vara alldeles ovanligt nyttiga. Det handlar i väldigt hög utsträckning om att förbättra livskvalitet och minska risker.

Piller och IoT
Redan för ca 10 år sedan hade vi den första pillerdosetten som bidrag till tävlingen. Den gången gällde det att stega fram rätt medicin för att undvika felmedicinering. Företaget hade dessutom fixat så att patienterna kunde få färdig påfyllning av medicin från Apoteket. Det blev en storsäljare.

Så här tio år senare finns fortfarande problemet med feldosering och glömda piller kvar. I årets tävling finns två nya implementeringar, en som inriktar sig på sjukvården och en som mera är avsedd för direkt försäljning till privatpersoner. Ett är företagsprojekt och ett är studentprojekt. Bägge har koppling till mobiltelefon och web, men sedan skiljer de sig åt.

Tittar på målgruppen
Och här ser vi en ganska intressant utveckling över åren. Även om många projekt är väldigt teknikinriktade har man numera klart för sig vilken målgruppen är. Komplexiteten och utformningen är anpassad till de tänkta användarna, samtidigt som prototyperna numera ser ut som färdiga produkter. Teknik, design och ekonomi hanteras parallellt.

Minskad dödlighet
Att ta sina piller vid rätt tillfälle är viktigt, men årets bidrag går betydligt längre än så. Ett av studentbidragen försöker till exempel förbättra överlevnaden för patienter med hjärtsvikt, en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden.

Som vid alla hjärtproblem handlar det om att kunna ställa diagnos tidigt och korrekt. Men ett stort problem i vården är att provsvaren tar tid. Här kan små optobaserade analysverktyg ge omedelbara svar och åtgärder kan sättas in direkt.

Det är också intressant att se den nyutvecklade tekniken för tunna och stora tryckgivare vid Mittuniversitetet. Här är det möjligt att mäta tryck över stora ytor, till exempel en säng eller sitsen på en rullstol. På det sättet blir det lättare att hantera problemet med trycksår, något som låter ganska ofarligt, men i själva verket hör till de vidrigaste problemen i vården.

Radar från bilar
Medicinsk elektronik är intressant och det finns mycket mer att göra. Men det är också intressant att se hur konstruktörer drar nytta av teknik som utvecklats för ett helt annat område. Det gäller inte minst fordonsområdet, som just nu är den i särklass största teknikdrivaren.

Ett bra exempel på detta är radarövervakningssystemet för järnvägsövergångar. För inte så länge sedan skulle ett sådant system bli alldeles för dyrt, men behovet av radarsensorer i bilar har sänkt priserna dramatiskt.

Qamcoms radartillämpning är intressant på många sätt, men det kanske viktigaste är nog ändå att man har lyckats certifiera enheten till en mycket hög säkerhetsnivå. Det gör att man kan använda tekniken i järnvägssammanhang, men möjligheterna är mycket större än så. Radarövervakning har stora fördelar, inte minst ur integritetssynvinkel. Och så klarar tekniken både snö och slask på ett mycket bättre sätt än vanliga kameror.

Intressant
Nej, nu får det vara nog för i kväll. Läs gärna igenom artikeln där alla bidragen presenteras hyfsat noggrant. Alla bidragen är faktiskt väldigt intressanta.

Leave a Reply