Trump och elektronikproduktionen

Så fick vi då en ny president i USA. Tillsammans med Storbritanniens Brexit lär det förändra förutsättningarna ganska drastiskt också för elektronikindustrin. Men det behöver inte nödvändigtvis bli så mycket sämre för oss.

Redan första arbetsdagen hoppade Donald Trump av frihandelsförhandlingarna med Asien. TTP-avtalet är nu historia för USAs del och det amerikanska Nafta-avtalet lär delvis gå samma väg.
Det här låter bedrövligt, men TTP hade nog hade fallit också med Hillary Clinton som president. USA är på väg in i en mera protektionistisk period och med Trump blir effekten extremt tydlig.

Lokal produktion
Den nya politiken kommer naturligtvis i första hand att drabba länder som Kina och Mexiko. Mexiko blir inte längre den naturliga inkörsporten mot USA, med lågprisproduktion för USA-marknaden. Och mot Kina – ja där kan förändringarna bli stora.

Målet för Donald Trump är att få tillbaka så mycket som möjligt av den produktion som de senaste årtiondena flyttat bort från USA. Det gäller inte bara produktion för USA-företag, utan också produktion för utländska företag som vill sälja i USA. Och lustigt nog är detta betydligt mer realistiskt idag än vad som vore fallet för bara ett par årtionden sedan.

Automatisering
Nyckeln till alltsammans märks direkt när man kommer in i en riktigt modern fabrik. Otroligt mycket av det manuella arbetet har försvunnit och ersatts av robotar. Så här ser det ut överallt i världen och de största satsningarna på robotisering görs nu faktiskt i Kina.

Robotiseringen innebär att en fabrik i princip kan lokaliseras var som helst i världen. Löneskillnaderna är inte längre lika viktiga, speciellt när mängden okvalificerat arbete minskar. Då är det viktigare att ha välutbildad och motiverad arbetskraft, en bra infrastruktur och minimal risk för strejker.

Skapar fler jobb
Ett problem med den här typen av robotiserad produktion är att den inte omedelbart skapar så fantastiskt många arbetstillfällen. Men det är förstås inte hela sanningen. Runt fabrikerna växer det upp en infrastruktur av tjänster med både kvalificerade och okvalificerade yrken. Fabriker är fortfarande effektiva jobbskapare, även om de flesta jobben ligger utanför fabriken.

Den franske vänsterkandidaten Benoît Hamon gör i det här läget ett intressant utspel och förordar beskattning av robotar i Frankrike. Det lär i så fall fungera som ett effektivt sätt att slippa produktionsanläggningar. Men så dum är knappast Donald Trump.

Ganska små skillnader
Frihandel är i grunden bra, men tekniken har minskat kostnadsskillnaderna mellan olika länder ganska kraftigt. När det gäller avancerade produkter som bilar eller elektronikprodukter är det fortfarande billigare att producera i Asien, men skillnaden är inte alls lika stor som förr. Det krävs inte så fantastiskt stora incitament (läs tullar) för att pendeln skall svänga över till lokal produktion.

Det här har vi sett en hel del av i Europa. Ganska mycket elektronikproduktion har flyttat från Asien till länder som Polen och Tjeckien. Däremot har vi inte sett så mycket komma tillbaka till Sverige. Den europeiska produktionen väljer den billigaste platsen innanför EUs tullmurar. Men principen är uppenbar.

Trump och May
Och med det kommer vi till effekterna av Brexit och ett eventuellt franskt avhopp. Vad håller på att hända i världen?

Det intressantaste är nog kopplingen mellan USA och Storbritannien. Där kan vi mycket väl få se ett handelsavtal som är betydligt förmånligare än det mellan USA och övriga Europa och världen. Donald Trump verkar mer än villig att ge EU en knäpp på näsan och knyta Storbritannien tätare mot USA och Theresa May ser inte ut att vara ointresserad av uppvaktningen.

I det läget kan det bli svårt för de kvarvarande EU-länderna att bestraffa Storbritannien för Brexit. Snarare kan det bli läge för EU eller individuella länder att be om förmånliga handelsavtal som en genväg till USA. För Sverige blir det extra intressant, med tanke på vår stora handel med Storbritannien (och USA).

Faller EU?
Den stora frågan för oss är väl hur mycket stryk EU tål innan unionen bryter samman. Om också Frankrike bryter sig ut blir det lite för mycket av ”Tyskland plus resten” för att det skall vara riktigt smakligt.

Därför är det nog säkrast att vara förberedd på att Trump och Brexit kanske bara är början. Och inse att ett mindre avancerat europasamarbete inte nödvändigtvis behöver leda till katastrof.

EU-samarbetet är viktigt och det finns stora fördelar med inre frihandel, fri rörlighet och gemensamma regelverk. Men det innebär inte att allt faller samman om samarbetet bryts upp eller minskas.

Två bra exempel på det är eurosamarbetet och de fria gränspassagerna. Att ha en gemensam valuta är idag snarare en nackdel än en fördel. Att konvertera mellan valutor är lätt och kortbetalningar är ändå standard.

De fria gränspassagerna innebar att medlemsländerna inte satsade på effektiv och snabb gränskontroll. När sedan terrorhot och invandringsvågor drabbade Europa stod medlemsländerna helt handfallna. Mycket av vad som skulle krävas vid ett EU-sammanbrott kommer att behöva göras i vilket fall som helst.

Kina lobbar hårt
Idag är Kina det land som lobbar hårdast för frihandel. Det är i och för sig bra, men beror inte på inneboende godhet, utan på att Kina fortfarande har mest att vinna på frihandel.

USAs ökade protektionism och Europas ökade splittring kanske stärker Kina i Asien. Men USA är fortfarande en oerhört viktig marknad för Kina och samma sak gäller förstås Europa.

Sannolikt kommer fler kinesiska företag att etablera produktion i USA och vi kan säkert vänta oss att den kinesiska uppköpsvågen i Europa fortsätter. Xi Jinping vill ”göra Kina stort”.

USA mot Kina
Därför kan vi också räkna med att motsättningarna mellan Kina och USA ökar de närmaste åren. Kina hotar USAs position som världens starkaste land och det är inget som faller Donald Trump på läppen. Kina har också en lång tradition av industrispionage och plagiering och det är heller inte populärt i Washington.

Så de närmaste åren kan bli verkligt intressanta. Det är till exempel fullt möjligt att USA stoppar en del kinesisk teknik inom viktiga områden. Det skulle kunna ge Ericsson fördelar i kampen mot Huawei. Det kommer också att bli mycket intressant att se USAs fortsatta ställningstaganden när det gäller Taiwan. Där finns stora möjligheter till konfrontation.

Produktion är viktigt
Naturligtvis har jag inte den blekaste aning om vad som kommer att hända de närmaste åren. Men det finns all anledning att propagera för lokal produktion också i Sverige. Det behöver inte kopplas till protektionism, utan snarare till vettig industripolitik.

På samma sätt är det viktigt att fortsätta satsningarna på robotisering och automatiserad produktion. Där ligger Sverige långt fram och i ”den nya tiden” lär vi få se fler högeffektiva, men inte så stora fabriker utspridda i världen. Om Donald Trump lyckas driva igenom lokal produktion kommer de flesta andra att följa efter.

Tog bara en sekund
Och till slut en snabb koll på säkra datasystem. De flesta av oss inser nog att alla system är osäkra, men att man med bättre metoder, mer handpåläggning och mer pengar kan öka säkerheten. Mer pengar kan förstås också leda till större och osäkrare system, men det är en annan fråga.

I alla fall såg vi under nyår ett intressant exempel på missad säkerhet i ett kritiskt datasystem. På Nya Karolinska dök telefoner och patientlarm direkt efter nyår. Den skottsekund som lades till årets sista skälvande minut gjorde att systemet kom ur synk och låste sig totalt. Ingen hade tänkt på att vissa år är en sekund längre.

För Magnus Uggla tog det åtminstone fyra sekunder. För Nya Karolinska räckte det med en.

Leave a Reply