Vedeldning är värre än bilavgaser

En ny studie från Naturvårdverkets forskningsprogram SCAC visar att luftföroreningar från vedeldning även i storstadsregionerna orsakar fler dödsfall än luftföroreningarna från fordon och vägar. Men miljöpolitikerna fortsätter ändå att planera för minskad elanvändning och fler vedpannor och braskaminer. 2016 års julklapp verkar bli ett löfte om ökad ohälsa.

I Sverige presenterades i veckan Energikommissionens planer för energipolitiken. Sommarens energiöverenskommelse har nu resulterat i en handlingsplan.

Och det verkar, inte oväntat, som om priset för att få bort kärnkraftsskatten blev väldigt högt. Det nya målet är: ”helt förnybar el fram till 2040” och det innebär i praktiken att kärnkraften skall bort.

För att nå fram till målet förutsätter kommissionen en halvering av elanvändningen fram till 2040 och det är förstås ett mål som är relativt lätt att uppnå. Sverige har idag ungefär dubbelt så hög elförbrukning per invånare som motsvarande industriländer, så det handlar egentligen bara om att styra tillbaka industri och bostadsuppvärmning till vad som gällde på sextiotalet. Det finns utmärkta alternativ till elvärme, även om det förstås leder till ökade utsläpp av koldioxid och partiklar. Men det gör väl inget?

Språkrören är stolta
I tisdagens SvD firade språkrören Isabella Lövin och Gustav Fridolin energiöverenskommelsen med ett helsidesinlägg där man presenterade allt man anser att miljöpartiet lyckats att åstadkomma. Språkrören var otroligt stolta över målet om förnybar el fram till 2040 och över satsningarna på elbilar, höghastighetståg och solceller.

Som kronan på verket lyckades man dessutom ge miljörörelsen äran av att oljeeldningen försvann från de svenska villorna och att sophanteringen moderniserades. Det hela slutade med ett konstaterande att ”ingen vill spola tillbaka bandet när den gröna omställningen väl är gjord”.

Tillbaka till sextiotalet
Men tyvärr är det precis vad man riskerar att göra i den nya energiöverenskommelsen. För miljörörelsen låg ju inte alls bakom omställningen från oljeeldning till eluppvärmning av villor och lägenheter. Inte heller låg miljörörelsen bakom omställningen från fossila bränslen till el i industrin.

Allt handlade i stället om att Sveriges politiker och näringsliv beslutat att bygga ut vattenkraften och kärnkraften. Föregångarna till dagens Miljöparti var starka motståndare i bägge fallen.

Miljöpartiet håller faktiskt nu på att ”spola tillbaka bandet” och plocka bort den gröna fossilfria kärnkraften. Det är allt annat än en grön omställning, eftersom det medför en övergång till andra energiformer för uppvärmning av bostäder och drift av industriprocesser. Sverige blir mer likt andra industriländer och det är faktiskt inget att skryta med.

Vedeldning är farligt
Nu har vi förstås ett inhemskt alternativ för att ta hand om åtminstone en del av uppvärmningsbehoven. I stället för att installera oljepanna lär många villaägare satsa på att elda med ved eller pellets. Förmodligen får dessutom braskaminerna en renässans för att klara köldknäpparna.

Men i en ny studie från Naturvårdverkets forskningsprogram SCAC presenteras ganska katastrofala siffror om vedeldningens risker. Enligt forskarnas beräkningar orsakar luftföroreningar från vedeldning ungefär 324 personers förtida död varje år i Stockholm, Göteborg och Umeåregionen. Det är något fler än de cirka 299 personer som dör i förtid av luftföroreningar från fordonsavgaser och dubbdäcks- och bromsslitage i samma områden.

För många är det här säkert helt osannolika siffror. I framför allt Stockholm och Göteborg står ju vedeldningen för en löjligt liten andel av uppvärmningen. Det handlar mest om ”mysbrasor”. Ändå är alltså de lokala utsläppen från vedeldningen farligare än all lokal fordonstrafik, inklusive bussar och lastbilar. Att minska antalet mysbrasor en liten aning skulle med andra ord ge större effekt än alla dyra trafikpolitiska satsningar på dubbfria gator och elbilar.

Många dödsfall
Men en planerad minskad elanvändning via högre elpriser leder inte till färre mysbrasor. Tvärtom kan en ökad förbränning av ved och pellets ge snabba och ganska hemska effekter.

Att använda vedeldning som buffert innebär dessutom självklart att vedeldningen blir som allra störst när det är kallast. Under köldknäppar brukar vindarna vara svaga, vindkraftverken genererar lite eller ingen el och elpriserna rakar i höjden (utan kärnkraft).

Samtidigt ger köldknäppar med mycket svag vind ofta upphov till så kallad inversion, alltså det som populärt brukar kallas för ”lock över staden”. Ett lager luft som är varmare än luften vid marknivån gör att rök och föroreningar inte fortsätter att stiga uppåt, utan stannar kvar på låg höjd. Luftkvaliteten kan på kort tid bli extremt dålig. På den tiden då jag flög små privatplan såg jag ofta den här effekten som en brunaktig kupol när jag närmade mig en stad. Ganska vackert, men definitivt inte hälsosamt.

Att minska elanvändningen genom att elda med ved under kalla perioder är därför en extremt dålig energipolitisk lösning. Det är förmodligen lätt att komma upp i minst dubbelt så många vedberoende dödsfall som i dag och då talar vi alltså om en större hälsoeffekt effekt än att dubblera all bil- buss och lastbilstrafik. Något som förresten knappast vore fysiskt möjligt.

SCAC-rapporten kommer i sin helhet i februari och jag tänker läsa den noggrant. Men riskerna med förbränning är faktiskt inget nytt. När media rapporterar om usel luft i världens storstäder talar man för det mesta om bilar, men i själva verket är det eldning av kol och ved som är den största boven. Londons smog berodde inte på bilar, utan på koleldning.

Värmeljus
Den som inte vill utsätta sig för farliga rökgaser bör förresten tänka sig för både en och två gånger innan han/hon tänder ett ljus. En dansk undersökning visade för några år sedan att ett enda tänt stearinljus i ett rum på bara tio minuter gav upphov till sex gånger fler sotpartiklar än vad som finns på Köpenhamns mest trafikerade gata.

Så vitt jag kan läsa mig till i DN-artikeln från 2012 handlade det verkligen om stearinljus, inte paraffinljus som är betydligt värre. Att tända ett antal värmeljus (oftast paraffin) för att få upp värmen i ett rum är med andra ord en riktigt dålig idé. För att inte tala om doftljus.

Orsaken till att något så litet som ett stearinljus kan ge så stora effekter är förstås att förbränningen sker mitt i rummet, utan att rökgaserna evakueras. Därför skall vi nog vara väldigt glada över att fotogenlampor och gasspisar har ersatts av elektriska lampor och elspisar. Elektricitet är en fantastisk energikälla.

De verkliga hälsoeffekterna från levande ljus är förresten inte särskilt väl undersökta och det finns en hel del åsikter om partikelstorlekar etc. En vacker dag kommer det säkert en kvalificerad rapport om det också.

Bilar och kärnkraft är OK
Vad kan man då dra för slutsatser av allt det här? Den första och enklaste är att bilar trots allt är jämförelsevis rena. Om dagens minimala vedeldning är farligare än fordonstrafiken, till och med i storstäderna, verkar det vara hög tid att införa restriktioner på vedeldning i tätorter. Det är ett vansinnigt mycket enklare, billigare och effektivare steg än att försöka förbjuda fordonstrafik.

Den andra slutsatsen man kan dra är att vår framtida energipolitik är kontraproduktiv. Att satsa på minskad elanvändning i Sverige innebär ökad användning av fossila och icke-fossila bränslen och kraftigt negativa hälsoeffekter. Fokus ligger på att få bort kärnkraften, trots att det innebär ökade koldioxidutsläpp och sämre hälsa.

Grundsatserna i miljöpolitiken är som vanligt att bilar och kärnkraftverk är onda. Sedan får verkligheten säga vad den vill.

Sparat massor av liv
Det har gått ett par dagar sedan jag lade ut den här krönikan och jag kanske bör göra ett par små tillägg för att inte bli missförstådd.

Jag är alltså inte ute efter att driva någon kampanj mot vedeldning, även om det vore nyttigt om en del mysbraseldare lärde sig lite grundläggande eldningsteknik.

I stället handlar mitt inlägg i första hand om hur viktigt det är att värdera objektiva data och inte rycka saker ur deras sammanhang. 324 förtida dödsfall per år på grund av vedeldning kanske måste ses som hyfsat acceptabelt, åtminstone i jämförelse med hur det var tidigare, före övergången från ved/koks/olja till el. En inte alltför orimlig gissning är nog att dåtidens värmesystem orsakade åtminstone fem gånger fler förtida dödsfall jämfört med dagens uppvärmning.

Det skulle i så fall innebära att kärnkraften sparat minst tusen förtida dödsfall om året i Stockholm, Göteborg och Umeå. Utan kärnkraften hade vi ju aldrig fått se den svenska övergången till eluppvärmning.

I den här jämförelsen framstår dessutom 299 personers förtida död på grund av luftföroreningar från fordonsavgaser och dubbdäcks- och bromsslitage som inte fullt så katastrofal. Snarare blir man förvånad över att trafiken har en så jämförelsevis liten miljöpåverkan.

Om vi känner oss tvingade att göra något åt utsläppen i städerna är i alla fall det i särklass viktigaste att undvika ökad lokal användning av ved, kol eller fossila bränslen för uppvärmning. Det innebär rimligen att vi inte bör lägga ner kärnkraften. En sådan åtgärd innebär inga kostnader för staten utan bara intäkter.

Nästa steg kan möjligen vara att minska vedeldningen via begränsningar. Det är billigt, men inte särskilt populärt.

Först därefter kan det vara rimligt att ta jättekostnaderna i att begränsa trafiken och införa miljözoner etc.

Idag gör vi precis tvärtom.

6 Responses to “Vedeldning är värre än bilavgaser”

 1. Det är en sak när journalister skriver ”något”. Mer intressant är ofta VARFÖR?
  Varför just det, och varför just NU?
  Vad står för dörren? Planerna för framtiden?
  Ingen kärnkraft och elbilar t ex, hur matchar det?
  Särskilt när det nu helt urspårade ”miljöpartiet” är inblandat.
  Likt Kristina Ohlin sade i morgon-TV alldeles nyss: ”Jag saknar en plan för framtiden, hur Sverige ska se ut om 10-20-30 år..”
  Med Löfvén ”sittandes på styråran” lär vi få vänta på den Planen – läääänge. Om den ens kommer, någonsin.
  Nuvarande regerings dag-för-dag-politik är inte bra, inte för dem, inte för Sverige, inte för någon…

 2. Det där med vedeldningens risker är lätt att ta till sig. Våra grannar ”Bröderna” eldar med diverse brännbart material och här i Bergslagen har det betraktats som en självklarhet. Som dessutom är miljövänlig på alla vis. Men retar i hals och lungor gör det.

  Vid brand uppmanas vi stänga dörrar och fönster (vem fan har dörrar och fönster öppna mitt i vintern?) för att det råkar bli lite rökigt i luften – mindre än en tiondel av Brödernas miljövänliga brasor. Miljövänligheten finns i betraktarens öga, så att säga.

  Olof Palme gjorde sig mäkta impopulär i våra trakter när han påpekade just detta med vedbrasornas utsläpp. Och det var faktiskt ganska länge sedan. Men det var nog ingen vedeldare som sköt honom. Det känns inte troligt. Det var nog någon annan fanatiker.

 3. Göte gör rätt i att lyfta fram mysbrasorna. Rapporten borde kanske angett ”luftföroreningar från vedeldning SÄRSKILT i storstadsregionerna”. Moderna biobränslepannor med lambdasond som optimerar förbränningen är oerhört rena och har verkningsgrader över 90 %. Mysbrasorna har verkningsgrader som kan vara negativa och släpper ut massor av skit. Men mänskligheten har ju utvecklats och överlevt trots att vi under större delen av dess existens eldat i ofta slutna rum utan rökgång. Hur stort problem kan enstaka mysbrasor vara?

 4. Liten kommentar om levande ljus:
  De många sotpartiklarna tror jag beror på den extremt dåliga förbränningen där syreunderskottet gör att den vackra gulröda lågan mest består av glödande oförbrända kolpartiklar som strax kallnar och sedan yr runt i rummet tills de fastnar någonstans. Ingen miljöfara kanske men lite jobbigt för lungorna.

 5. Mycket bra artikel om vedeldning och bilavgaser. Vore bra om ni införde länkar till sociala medier. Artiklar som denna förtjänar en stor spridning 🙂

 6. Jag inser att mitt inlägg kan tolkas som att jag vill förbjuda vedeldning. Det vill jag inte.
  Men om energipolitiken leder till danska elpriser (och det är inte orimligt) kommer vi att få se dramatiskt ökad vedeldning och dramatiskt ökade antal förtida dödsfall. Det vore otroligt dumt och onödigt.
  Jag har lagt till ett stycke i krönikan för att möjligen göra det hela klarare.
  /göte

Leave a Reply