Julpriser på energi

Snart är det jul och bilisterna gläds åt låga bensinpriser inför julresorna. Energi är billigt just nu. Men om några år kan julpriset på el hamna på 30 kronor per kWh. Åtminstone om julen blir kall och vindstilla.

Jag lyssnade på nyheterna i Sveriges Radio härom dagen och hörde ett inslag om risk för energibrist och extrema elpriser om en del av kärnkraften stängs av i förtid. Riktigt kalla vinterdagar kanske det inte räcker att låta elpriset gå i taket (30 kronor per kWh), utan det kan också bli nödvändigt att stänga av hela områden periodvis.

Informationen är naturligtvis inte ny, men den här typen av inslag brukar sällan tas upp i media. I stället brukar det handla om att kärnkraften nu kan läggas ner eftersom den varken behövs eller är lönsam.

Nedläggning kräver reserver
Och i och för sig finns det inget som hindrar att kärnkraftverk läggs ner i förtid, så länge man samtidigt bygger upp reservkraftverk runt om i landet och betalar dem för att stå ”standby”. Så gör vi sedan länge med till exempel det oljeeldade kondenskraftverket i Karlshamn. Där får EON betalt för att snabbt kunna dra igång kraftproduktion kalla vinterdagar. Ett utbyggt nät av gas- eller oljedrivna kraftverk kan ”backa upp” den svängiga vind- och solkraftproduktionen. Om man dessutom bygger fler högspänningsledningar från Norrland går det förmodligen att hålla ett stabilt elnät under hela året utan kärnkraft.

Men just nu gör vi tvärtom. Reservkraftverket i Karlshamn skall enligt planerna läggas ner och några fler planeras inte så vitt jag vet. I stället hoppas man kunna fylla på med elimport när den egna produktionen inte räcker till. Problemet är bara att grannländerna har samma strategi och ungefär samma klimat (det brukar grannländer ha. Mycket pekar tyvärr på pristoppar och elbortfall om några år. Och då är det så dags att säga: ”det hade vi ingen aaning om”.

Större utsläpp
Det jobbiga för energipolitiken i Sverige är att elproduktionen idag knappast genererar någon koldioxid. Den ökade vind- och solkraftsutbyggnaden leder därför inte till sänkta koldioxidutsläpp, utan framför allt till försämrad lönsamhet för kärnkraftsindustrin. På sikt innebär det ökade koldioxidutsläpp efter nedläggningar av kärnkraftsanläggningar.

För inte ens med dramatiskt förstärkta elnät kan rimligen vattenkraften ta på sig att reglera alla svängningar i elbehovet. Det kommer därför att behövas ett antal nya kraftverk, förmodligen drivna med (billig) naturgas. Hur vi än gör leder satsningarna på förnyelsebar energi (vind- och elkraft) till ökade koldioxidutsläpp.

För många kärnkraftsmotståndare är säkert det här ett lågt pris att betala för att slippa kärnkraften. Men för andra miljövänner känns det kanske lite surt att satsa så stora pengar på att öka koldioxidutsläppen.

Ersätt kolkraft
I länder utan kärnkraft, som till exempel i Danmark, är valet mycket enklare. Idag kommer huvuddelen av elenergin från fossileldade kraftverk (mest kol) och så kommer det att se ut i framtiden också. Genom att bygga ut vindkraften och ersätta kolkraftverken med naturgaskraftverk är det möjligt att minska utsläppen, både av koldioxid och av sotpartiklar. De fossileldade kraftverken kommer fortfarande att svara för drygt hälften av elproduktionen, men hälften är trots allt bra mycket mindre än närmare hundra procent.

Sedan måste man förstås ha klart för sig att det kostar pengar att bygga kraftverk som snabbt måste kunna köras på full kapacitet, men där normalt sett bara en mindre del av kapaciteten används. Men det är inget nytt. Det är bara dyrt.

2 Responses to “Julpriser på energi”

  1. Som vanligt en djup analys som är presenterad på ett sätt som är lätt att begripa. Jag skulle gärna vilja se den här artikeln på en debattsida i t.ex. DN eller SVD.

  2. Varenda politiker anser sig ju vara superexpert på ”energi”,(för att inte tala om immigration…) både framställning, distribution och behov…
    Att fråga de närmast berörda kanske skulle rubba cirklarna för mycket???
    Jag ger tyvärr inte så mycket för våra styrandes verklighetskontakt
    (Så här i dessa dagar minns en del av oss Freivalds ”Phuket var ligger det?”. Ett av svenskarnas populäraste resmål, redan då…)

Leave a Reply