Enklare och billigare

En trafikolycka på Essingeleden (jag var inte inblandad) gjorde att jag nästan missade Steve Wozniaks öppningsanförande på IP Expo-mässan i morse. Men i sista ögonblicket innan dörrarna stängdes lyckades jag kasta mig in.

Och tur var det. Applegrundaren Steve Wozniak är inte ofta i Sverige och han är väl värd att lyssna på. Inte minst är hans tankar om enkelhet och effektivisering klart intressanta. Han framställer sig inte alls som ett supergeni med ovanliga idéer, utan snarare som någon som vill göra så mycket som möjligt med minimala medel.

Effektivare
Många gånger har det lett till att han har hittat helt nya och effektivare vägar. Apple-datorn var banbrytande genom att den integrerade dator och datorgrafik i en tid då ”alla” visste att kommunikationen med bildskärmsterminaler var textbaserad. Översättningen från text till bildskärm skedde i terminalen och den elektroniken var den stora orsaken till terminalernas höga pris.

Genom att låta datorn hantera rubbet och skicka ut en videosignal till bildskärmen blev konstruktionen snabbare, enklare och billigare. Dessutom fanns plötsligt förutsättningarna för ett grafikbaserat gränssnitt. Något som vi alla ser som en självklarhet idag.

På samma sätt effektiviserade Wozniak gränssnittet till floppydisken. Från början hade Apple-datorerna bara kassettband för datalagring, men det fanns ett stort behov av bättre massminnen. Diskarnas komplicerade elektronik och gränssnitt imponerade inte på Wozniak, så han valde att låta persondatorn styra disken direkt. Efter lite effektivisering kom han ner i bara åtta komponenter för drivningen och mycket högre prestanda.

Började hos HP
Men alltsammans började egentligen hos Hewlett Packard, där Wozniak var konstruktör. Där var han med och konstruerade den tidens persondator – kalkylatorn – och där såg han första gången risken med att vara ”för duktig”.

– Alla hos HP ”visste” att omvänd polsk notation var rätt sätt att angripa tekniska beräkningar. Men när problemen blev för komplexa visade det sig extremt svårt att hålla ordning på alla nivåer. Då är det mycket enklare att bara mata in talet från vänster till höger och låta kalkylatorn lösa upp paranteserna. Det här var väldigt svårt att acceptera för teknikerna hos HP.

Alla kan göra
Steve Wozniak är säkert en alldeles utmärkt ingenjör, men det kanske viktigaste är ändå att han visar hur kort steget från idé till företag kan vara. Några bra idéer, en vilja att satsa kommersiellt och lite tur kan räcka väldigt långt. Det behövs sällan jätteinvesteringar i första skedet.

Men, det går förstås alltid att hitta tänkbara problem och möjliga risker. Då blir det svårt att komma igång och den som inte kommer igång kommer heller inte vidare.

Då är det bra att använda Steve Wozniak som förebild.

Leave a Reply