Linuxspalten nr 7 2012

Självuppfyllande?

Det har gått många år sedan Linux introducerades. Senaste releasen av linuxkärnan 3.5.2 släpptes under sommaren som gick. Arbetet med att skapa förutsättningar för att använda appar gjorda för Android direkt på ett linuxsystem ses nu som realistiskt. Som jag talat om tidigare ser vi hur Androidappar kommer att vara gränsnitt för vitvaror. Elektrolux var tidiga med sitt internetanslutna kylskåp men nu kommer en hel flock av tillverkare med likartade idéer. Android rules!

Öppen källkod är inte ett kanske. Öppen källkod är en självuppfyllande profetia! Redan är också stora delar av den säkerhet IT-världen omger sig med baserad på öppen källkod. Logiken är enkel, utan full insyn i koden går det inte att bygga säkra system. Men verkligheten är att trots säkerheten är vi ändå är utsatta för risker. Kodmassorna som omger oss är monumental. Vem ska ha möjlighet att följa, förstå eller underhålla dem?

Kvalitetssäkring
Jag sitter och lyssnar till Peter Lawrence som är ordförande för JTISC, Joint TickIT Industry Steering Committee. Det är på en konferens arrangerad av ITQ Nordic i Stockholm. Ämnet är TickITplus, en processförbättringsmetodik, som ger möjlighet att mäta och värdera organisationers processer, mognadsnivåer, förmåga och samtidigt få dem certifierade. Målgruppen är de som ska värdera egna eller andras företag, dess organisation och sätta en kvalitetsstämpel på verksamheten antingen internt eller som certifierare. Peter, som arbetat länge med kvalitet, säger att detta är ju inget nytt. Metoder för kvalitetssäkring fanns redan för 100 år sedan. Edwards Deming är en av föregångarna som efter andra världskriget formaliserade synen på hur man skapar kvalitet. Det han berättar är spännande, jag inser hur IT-avdelningarna nu börjar använda samma språk, samma metoder och samma terminologi som halvledarindustrin använt de senaste femtio åren. Men hur förhåller man sig till öppen källkod frågar jag Peter Lawrence? TickITplus innebär ju att man måste kunna mäta sina processer och ha affärsfokus på vilken nytta de levererar. Utan att redogöra för Peters kroppsspråk känner jag att här ligger en avgrund framför oss.

Android dominerar
Helt nyligen presenterades siffror på den förväntade marknadsandelen för år 2012 mellan olika operativsystem för smarta mobiltelefoner. Två tredjedelar, 67 procent, baseras på Android. Det motsvarar 426 miljoner sålda enheter. Apple iPhone når knappt upp till 20 procent med 125 miljoner telefoner. Övriga, Blackberry, Symbian, Windows Phone med flera lyckas med tvekan att synas på ett cirkeldiagram över industrin. För mig betyder detta att den öppna källkoden kommer att få ytterligare användare. Embedded-system, smarta telefoner och stora delar av infrastrukturen använder öppen källkod. Av världens 630 miljoner websiter svarar Apache, som ju är öppen källkod, för över 60 procent.
Det är inte svårt att falla för tanken att det öppna ändå vinner. Du får nog leva med tanken att det är bäst att du tar ditt ansvar och ser till att börja kvalitetssäkra ditt öppna källkodsystem. För du har väl dokumenterat din utvecklingsprocess?

Öppna skogar
Sommaren övergår i höst, svampsäsongen har startat, jag har utnyttjat öppenheten och plockat kantareller i skogen. Sant, jag har aldrig plockat så mycket kantareller. Årets skörd har gjort det möjligt att skänka bort det gula guldet till nära och kära. Utan Allemansrätten hade det inte blivit några svampar. Analogin att utan öppen källkod hade det inte blivit något Internet kanske haltar men utan öppenheten hade många goda idéer aldrig sjösatts.

Leave a Reply