Kanada inför strängare energieffektivitetsregler och lägger till nya produktkategorier

I förra månaden tog Kanada ett steg mot att minska hushållens energislöseri genom att införa strängare energieffektivitetskrav för vissa redan reglerade produkter och samtidigt införa minimikrav, MEPS (Minimum Energy Performance Standards) för fem nya produktkategorier. Dessa tillägg till energieffektivitetsreglerna publicerades 12 oktober i Canada Gazette Part II och träder i kraft 12 april 2012.

De produkter som ställs inför strängare effektivitetskrav är sådana som i sig inte klassas som elektronik – elektriska motorer, gas- och oljepannor för hushåll, torra transformatorer, stora luftkonditionerings- och värmepumpar, kommersiella kylsystem och reflekterande glödlampor. Nya krav har lagts till för elpannor och kombinerade luftkonditionerings- och värmepumpar.

För elektronikprodukter är nya minimikrav inriktade på två välkända energislösande områden – externa kraftsystem (EPSer) och energiförbrukning i standby-/av-läge i kompakta audioprodukter, klockradioapparater, teveapparater och videoprodukter (dvs DVD-spelare/inspelare, PVRer, Blu-ray-spelare).

Kanada antar normalt de effektivitetsvärden som tas fram av det amerikanska ENERGY STAR-programmet eller energidepartementet (DoE) och EPSer är inget undantag. De nya kanadensiska standarderna återspeglar EPS-kraven i den amerikanska lagstiftningen, Energy Independence and Security Act 2007 (EISA2007). I likhet med EISA2007 måste en EPS utformas att omvandla inspänning på 115 VAC till en enda lägre AC- eller DC-utspänning och ha en uteffekt på ≤ 250 W.  Från 12 april 2012 måste samtliga EPSer, tillverkade 1 juli 2010 eller därefter, för försäljning i Kanada, uppfylla effektivitetskraven med två undantag; ersättnings-EPSer påverkas inte förrän 1 juli 2013 och säkerhets-EPSer tillverkade före 13 juli 2017 behöver inte uppfylla kraven för prestanda utan last.

< 1 W utgående märkeffekt (Pno)
Minsta genomsnittliga effekt i aktivt läge (W): 0,5 * Pno. Maximal effekt utan last: 0,5 W

≥1 W och ≤ 51 W utgående märkeffekt (Pno)
Minsta genomsnittliga effekt i aktivt läge (W): 0,09*Ln (Pno) + 0,5. Maximal effekt utan last: 0,5 W

>51 W utgående märkeffekt (Pno)
Minsta genomsnittliga effekt i aktivt läge: 0,85 W. Maximal effekt utan last: 0,5 W

För fastställande av gränser för energiförbrukning i standby-läge för vissa konsumentprodukter byter Kanada kurs och följer istället EU-kommissionens Ecodesign-direktiv genom att anta 2013-års nivåer från direktivets krav för standby-energiförbrukning (träder i kraft 1 januari 2013). Dessa nivåer är strängare än de gränsvärden för standby-energiförbrukning som finns i USAs EISA2007.

Kompakta audioprodukter förutom klockradioapparater
Max 0,5 W i avstängt läge. Max 1 W i standbyläge med skärm och 0,5 W utan skärm.

Klockradioapparater
Max 1,0 W i avstängt läge och max 2 W i standbyläge med skärm.

TV-apparater
Max 0,5 W i avstängt läge. Max 1 W i standbyläge med skärm och 0,5 W utan skärm.

Videoprodukter
Max 0,5 W i avstängt läge. Max 1 W i standbyläge med skärm och 0,5 W utan skärm.

Källa: Canada Gazette Part II, 12 oktober 2011

För en guide till Kanadas energieffektivitetsregler och information om samtliga produkter som påverkas, gå till:  http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/guide.cfm

För mer uppgifter om EPS MEPS, gå till:  http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/amendment11/external-power-supplies-oct2011.cfm?attr=0

För mer uppgifter om standby MEPS, gå till: http://oee.nrcan.gc.ca/regulations/amendment11/standby-power-consumption-oct2011.cfm

Leave a Reply