Teknikneutral översikt av lampors effektivitet

Prestanda- och tillförlitlighetsjämförelser mellan en ENERGY STAR-kompatibel CFL-lampa och en ENERGY STAR-kompatibel LED-lampa ger lätt förbryllande resultat.

Förra veckan tog dock amerikanska EPA ett steg i riktning mot att ändra på detta och skapa överlappning mellan olika effektivitetsprogram för belysning i och med publiceringen av sitt första utkast till en specifikation som harmoniserar kraven för de båda lamptyperna, “ENERGY STAR Program Requirements Specification for Lamps (Light Bulbs)”.  Målsättningen är att se till att mätvärden och testmetoder för belysningsprestanda garanterar effektivitet och kvalitet, oavsett vilken ljusproducerande teknik som utnyttjas. Nuvarande specifikation inkluderar inte lampor som fungerar meden extern ballast, drivkrets eller transformator (inkluderande linjära fluorescerande lampor, LED-ersättningslampor för linjära fluorescerande lampor och lågspänningslampor), lampor matade med en intern kraftkälla(dvs solenergi), lampor med energiförbrukande funktioner som inte ger användbar belysning, lampor baserade på andra standarder än ANSI samt Zhaga*-kompatibla LED-drivdon.

De föreslagna kraven på belysningseffektivitet för samtliga lampor (se nedan) är något strängare än nuvarande program, baserat på test av tillgängliga ENERGY STAR-kvalificerade produkter.

För oriktade lampor krävs minst 55 lm/W för lampor under 10 W och 60 lm/W över 10 W.
För riktade lampor krävs minst 40 lm/W för lampor under 10 W och 45 lm/W över 10 W.
För dekorativa lampor krävs minst 45 lm/W för lampor under 10 W och 50 lm/W över 10 W.

I utkastet föreslås att samtliga lampor > 5 W ska ha en effektfaktor på ≥ 0,7. Det är samma nivå som nuvarande effektfaktorspecifikation för LED men högre än specifikationen för CFL (≥ 0,5). Bland intresserade parter har framförts ett intresse för en ännu högre effektfaktor; EPA vill för närvarande få återkoppling på om det är möjligt att öka detta krav för vissa lampor. För en kopia av hela specifikationen, gå till: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.lamps.

*Zhaga är ett industrikonsortium för standardisering av drivdon för belysning.

Leave a Reply