Är Ecodesign-direktivets första frivilliga avtal nära förestående?

Det tycks troligt att EU-kommissionen under de kommande månaderna formellt godkänner två frivilliga avtal som en del av kommissionens program för Ecodesign-direktivet. Om de frivilliga avtalen godkänns markerar det ett avsteg från det nuvarande obligatoriska tillvägagångssättet (s k  implementeringsåtgärder) och de blir direktivets första frivilliga effektivitetsspecifikationer.

Medan Ecodesign-direktivet tillåter frivilliga avtal under vissa förhållanden, måste dessa ställa stränga miljökrav och demonstrera att de sannolikt kommer att uppnå handlingsprogrammets mål snabbare eller billigare än obligatoriska krav.

De två kategorier som nu diskuteras är komplicerade digitalboxar (grupp 18) och bildutrustning (grupp 4). Idén med frivilliga avtal för dessa produkter föreslogs av grupper av tillverkare och operatörer som hävdade att självreglering är att föredra på grund av produkternas komplexitet och eftersom utvecklingen involverar samverkan mellan hårdvara, mjukvara och operatörer.. Företagen bakom de frivilliga avtalen inkluderar Cisco, Microsoft, Intel och Samsung (för digitalboxar) och Dell, HP, Xerox och Toshiba (för bildutrustning).

De föreslagna frivilliga avtalen beskriver även övervaknings- och rapporteringsprocessen. En ledningsgrupp sammansatt av avtalets undertecknare och medlemmar av EU-kommissionen ansvarar för övervakningen. Representanter från medlemsstaterna och deras berörda intressenter ska kunna delta vid möten. Övervakningen kommer att vara baserad på rapporter insända av oberoende inspektörer.

Tillverkare av digitalboxar och bildutrustning menar att de frivilliga avtalen kommer att uppfylla de kriterier som ställs i bilaga VIII av Ecodesign-direktivet och kommer att erbjuda energibesparingar liknande de för ett obligatoriskt regelsystem. Dessutom beräknas de administrativa kostnaderna för de frivilliga avtalen att bli mindre krävande. Vissa europeiska fristående miljöorganisationer håller inte med om det och har framfört kritiken att de frivilliga avtalens effektivitetsnivåer inte är strikta nog.

Kommer dessa två första frivilliga avtal att öppna för fler frivilliga specifikationer, som kringgår tuffare obligatoriska regler? Håll utkik här…

För det föreslagna avtalet för komplicerade digitalboxar se:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/forum/2009_10_12/2009_10_12_voluntary_industry_agreement_cstbs.pdf

För det föreslagna avtalet för bildutrustning se:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/forum/2009_10_12/2009_10_12_voluntary_industry_agreement_eup_lot4.pdf

Leave a Reply