Indiens BEE-stjärnor även på laptopdatorer

Veckan bjöd på nyheter från Indien, där den statliga energieffektivitetsbyrån Bureau of Energy Efficiency (BEE) tar ett steg framåt och inkluderar bärbara laptopdatorer i sitt stjärnmärkningssystem.

BEE startades 2002 för att hjälpa till att utveckla handlingsprogram för att dämpa den ökade energiförbrukningen orsakad av Indiens expanderande ekonomi. Stjärnmärkningsprogrammet startade 2006 för att hjälpa till med detta. För närvarande omfattar märkningsprogrammet 12 produkter. För fyra av dessa är märkningen obligatorisk, för övriga åtta är den frivillig. Märkningen av laptopdatorer kommer inledningsvis att vara frivillig, för att efter två år bli obligatorisk.

I en kommentar till tillkännagivandet svarade den indiska branschorganisationen Manufacturers’ Association for Information Technology (MAIT) att stora tillverkare som Dell, Canon och HP stöder beslutet. En tillverkare pekade på att eftersom deras produkter redan är kompatibla med specifikationen ENERGY STAR 5.0 kommer de automatiskt att tillgodose även BEE-standarden.

För mer information om BEE-standarden och märkningsprogrammet och för att se den påbörjade laptopstandarden (under datorer), besök BEE-webbsidan ”About Standards & Labeling Programme”.

Leave a Reply