Linuxspalten nr 3 2011

Linux på sjön

Har Linux nu tagit steget in i den marina världen? Glad i hågen styrde jag stegen mot en av de stora båtmässorna i landet, ”Allt för sjön”, för att utforska marknaden. Men det är tyvärr sant det som en av mina båtälskande vänner säger till mig, ge mig ett enda skäl till varför jag skulle använda Linux i båten.

Jag försöker argumentera för inbäddade applikationer, där ju Linux är ett alternativ till andra operativsystem. Jag påpekar att man nu, nästan alltid, kan köra applikationer med Linux som plattform. Min vän frågar spydigt om det inte är bättre att tala om badplattformar i marin miljö. Han ifrågasätter behovet, nyttan, av datorkraft på sjön i allt annat än ren navigation och för styrning/mätning av båtens funktioner. Tittar jag ut över skärgården en kväll i juli måste jag hålla med, varför och till vad skall jag använda ett datasystem när jag som nöjesseglare bara vill ha lugnet, friheten och naturupplevelsen.

Ändå retar det mig att jag trots upprepade försök inte hittade någon på mässan som ens visste om att det fanns något som hette Linux, än mindre kunde tala om för mig vad det är.

En samling kufar det är vad vi är, vi utvecklingsingenjörer som sysslar med embeddedteknik. Vi använder vår tid till att skapa vackra gränssnitt. Funktionalitet och stabilitet utan att någon ens tänker tanken på att det skulle vara öppen källkod. Att många tusen manårs arbete ligger bakom mycket av koden är faktiskt helt utan intresse. Det är funktionen som räknas. Det är kvalitén som betyder något.

Bland alla de produkter som finns tillgängligt för fritidsbåtsfolket är det bara navigation som visar att öppen källkod existerar. Jag såg en manöverkonsol med vad som såg ut som Android. Jag vet att det finns fungerande navigationsprogramvara, titta efter – opencpn.org – som bland annat läser CM93 v.2 kartfiler och kan installeras i Linuxmiljö. Så det är en sanning att det går att använda Linux i marin miljö. Nu var det ju inte ”att” det skulle gå jag ville se, det vet jag redan! Jag ville se att marin miljö också fylls med öppen källkod. Inte än blir svaret. Men det finns hopp!

Den marina miljön är aggressiv. Det vet alla som arbetat med elektronik på båtar. Behovet av fast installerad datakraft med Linux tycks vara begränsat. Men krav från en uppkopplad generation sprider sig naturligtvis även ut på sjön. Med nästa generationen av surfplattor kommer säkert också ett antal som görs sjövärdiga. Kan Garmin göra en GPS som flyter finns det säkert en tillverkare som hittar ett skäl att göra flytande surfplattor med Android till sommaren.

Låt vara att det inte ”riktigt” är en embedded Linux-applikation, men det är ändå öppen källkod på riktigt. Det är också kanske ett alternativ till radio och teve på båten. Barnen kommer att älska det.

För egen del drar jag mig längst ner i C-hallen. Där hittar jag det som kallas det flytande kulturhistoriska arvet. Träbåtar, doften av tjära, nyfernissade gamla båtar och nytillverkade båtar efter gammal modell. Det går att spekulera i hur vi skulle kunna utnyttja Linux på ett kreativt sätt för båtvärlden. Men att tänka på Linux med tjärdoft i näsan gick inte för mig. Jag fastnade i tankar om sommarens båtäventyr.

2 Responses to “Linuxspalten nr 3 2011”

  1. Lowrances senaste serie av navigatorer / plotters är enligt deras egna uppgifter Linux-baserad. Samma plattformar för hela koncernen.

    Kompetensen bland säljarna på båtmässorna är minimal, som bäst kan de priserna. Sällan klarar de av att redogöra för vilka funktioner som pryttlarna har.

    Haddock

  2. Tack ska du ha för kommentaren, det ska väl just vara en Captain för att känna till detta. Jag ska passa på att titta vidare på Lowrances. Enkel sökning på Linux gav inte så mycket. Re, säljare och kompetens så har du ju rätt, fråga om linux och svaret blir ”vafalls!”

Leave a Reply