Kina tittar på en annan kanal för att tämja energiförbrukningen hos digitalboxar

Kina har just släppt sin första effektivitetsstandard för digitalboxar, GB 25957-2010. Medan andra statliga organisationer (dvs ENERGY STAR, EC Code of Conduct) redan har avklarat flera generationer av effektivitetsprogram för digitalboxar (för att stanna för en metodik som begränsar den totala typiska energiförbrukning (TEC) i kWh som en komplicerad digitalbox årligen förbrukar) har Kina istället valt en mindre komplicerad väg som begränsar den energi som förbrukas under endast två funktionslägen (på- och ”standby”-läge). Standarden omfattar endast kabel-, jordbundna och satellitprodukter som drivs med nätspänning på 220 VAC, 50 Hz.

För att avgöra om en digitalbox är kompatibel med den föreslagna standarden mäts enhetens effektförbrukning i aktivt på-läge (W) och jämförs sedan med den beräknade maximala gränsen för effektförbrukningen, med hjälp av de formler som visas i tabell 1. (OBS: lämpliga gränsvärden för de funktionstillägg som utnyttjas vid beräkningen (Pfa) anges i tabell 2.) Förutom att ha en effektförbrukning som är kompatibel med den för på-läget för en viss klass, måste gränsen för effektförbrukningen i ”standby”-läge också tillgodoses. Samtliga digitalboxar som säljs i Kina måste åtminstone tillgodose effektivitetsnivåerna enligt klass 3.

De produktvisa gränserna för effektförbrukning i på- och standbyläge är:

Klass 1 (bäst):  I på-läge 5,0 W plus summan av Pfa för kabel och jordbunden, 7,0 W plus summan av Pfa för satellit. 1,0 W max vid standby.

Klass 1  (bättre):  I på-läge 7,0 W plus summan av Pfa för kabel och jordbunden, 9,0 W plus summan av Pfa för satellit. 2,0 W max vid standby.

Klass 3  (bättre):  I på-läge 10,0 W plus summan av Pfa för kabel och jordbunden, 12,0 W plus summan av Pfa för satellit. 3,0 W max vid standby.

De tillåtna effektförbrukningstilläggen (Pfa) är: 3 W för HDTV, 2,2 W för intern hårddisk, 1,0 W för HDMI-utgång, 2,0 W för anslutning via telefonuttag, 2,0 W för utjämningsfunktion, 4,5 W för kabelmodem, 0,4 W för CAT 5-anslutning och slutligen 0,3 W för USB-anslutning.

Standarden, som utfärdades i januari i år, träder i kraft 1 juli 2011. Den finns på: http://wenku.baidu.com/view/3ab6384acf84b9d528ea7ab5.html

Leave a Reply