Amerikanska EPA laddar om sitt batteriladdarprogram – med hjälp av sina vänner

Förra sommaren skrev jag om det amerikanska naturvårdsverkets (Environmental Protection Agency, EPA) beslut att börja se över sitt ursprungliga effektivitetsprogram för batteriladdarsystem (Battery Charger Systems, BCS). Samtidigt hade energikommissionen i Kalifornien (California Energy Commission, CEC) och det amerikanska energidepartementet (Department of Energy, DoE) kommit en bra bit på vägen mot att ta fram egna oberoende effektivitetsprogram för batteriladdarsystem. Den stora frågan var om  EPA skulle harmonisera med CEC eller DoE? För några veckor sedan publicerade ENERGY STAR det första utkastet till sin specifikation och svaret visade sig vara ja – förslaget följer DoEs riktlinjer för mindre system med batterieffekten (EB)* ≤  3 kWh) medan CECs riktlinjer åtföljs för större system (EB > 3 kWh).

Den föreslagna specifikationen utökar den nuvarande täckningen för programmet för såväl konsument- som industribaserade batteriladdarsystem som utnyttjar integrerade eller uttagbara batterier, inkluderande handhållna verktyg och utrustningar, mobil kommunikationsutrustning och drivutrustning. Detta inkluderar allt från produkter som trådlösa telefoner och mobiltelefoner samt e-läsplattor till golfbilar och truckar. EPA har delat in berörda batteriladdarsystem i tre grupper baserade på EB . Vissa produkter som täcks av andra ENERGY STAR-program – batteriladdarsystem som utnyttjar induktiv koppling, batteriladdarsystem för “backup”- och nöd-användning samt batteriladdarsystem som används med elektriska vägfordon – är undantagna.

Grupp 1: Små bärbara BCSer med batterieffekt (EB) mellan 100 och 3 000 Wh

DOE-produktklass 2, för t ex mobiltelefoner

DOE-produktklass 3, för t ex bärbara DVDer

DOE-produktklass 4, för t ex motordrivna verktyg

DOE-produktklass 5, för t ex leksaksfordon

DOE-produktklass 6, för t ex scootrar

Grupp 2: BCSer för golfbilar med batterieffekt (EB) mellan 3 000 och 10 000 Wh

DOE-produktklass 7, för t ex golfbilar

Grupp 3: BCSer för industriell drivutrustning med batterieffekt (EB) över 10 000 Wh, för t ex truckar

Batterieffekt = energi, i wattimmar, levererat av batteriet vid urladdning

Mätvärdet för verkningsgrad för batteriladdarsystem med EB ≤  3 kWh är baserat på UEC (Unit Energy Consumption), ett mått på systemens årliga energiförbrukningen (kWh/år). Det beräknas genom summering av produkterna av den mängd energi som förbrukas i aktivt, underhålls- och batterilöst läge och den tid som de beräknas befinna sig i respektive läge (baserat på genomsnittliga användarprofiler) under en 24-timmars period. De föreslagna gränserna för ENERGY STAR-kompatibilitet ser ut så här:

DOE-produktklass 2, med låg E och låg V. Batterieffekt (EB) upp till 100 Wh, märkspänning (VB) upp till 4 V och maximal UEC 1,9 kWh

DOE-produktklass 3, med låg E och medel V. Batterieffekt (EB) upp till 100 Wh, märkspänning (VB) mellan 4 och 10 V. Maximal UEC 1,5 kWh

DOE-produktklass 4, med låg E och högV. Batterieffekt (EB) upp till 100 Wh, märkspänning (VB) upp till 10V och maximal UEC 10,2 kWh

DOE-produktklass 5, med medel E och låg V. Batterieffekt (EB) mellan 100 och 3 000 Wh, märkspänningen (VB) upp till 20V och maximal UEC 58,1 kWh

DOE-produktklass 6, med medel E och högV. Batterieffekt (EB) mellan 100 och 3 000 Wh, märkspänning (VB) över 20V och maximal UEC 30,8 kWh

Dessutom kan produkter som helt utesluter energiförbrukning i underhålls- och batterilöst läge ges extra UEC-utrymme.

(Mr. Green noterar – Ibland kan harmonisering av effektivitetsvärden skapa problem. Vid den senaste konferensen anhöll intressenter om att EPA senarelägger slutförandet av ENERGY STAR-specifikationer som är harmoniserade med DoEs föreslagna specifikationer tills DoE har slutfört sitt arbete. EPA accepterade det, men påpekade att detta kommer att leda till en försening för denna del av programmet. Därmed finns det reservationer för ändringar av uppgifterna ovan baserat på DoEs slutrapport.)

För produkter med högre EB utnyttjas förbrukningsgränser baserade på aktivt, underhålls- och batterilöst läge liksom en “Charge Return Factor”-(CRF)-gräns (CRF definieras som det antal amperetimmar (Ah) som återförs till batteriet vid laddningen delat med det antal amperetimmar som batteriet ger vid urladdning). Förslagna maximala gränsvärden för batteriladdarsystem med EB > 10 kWh är:

CRF mellan 1,05 och 1,20 vid 40% urladdningsgrad

CRF mellan 1,05 och 1,15 vid 80% urladdningsgrad

CRF mellan 1,05 och 1,15 vid 100% urladdningsgrad

I aktivt läge måste omvandlingens verkningsgrad vara 0,84 eller högre och kraftfaktorn vara 0,85 eller högre.

I underhållsläge måste underhållseffekten vara 40 W eller lägre och utan batteri måste effekten vara 20 W eller lägre.

EPA hoppas kunna göra klart ENERGY STAR-specifikationen i början av innevarande år, så att den kan träda i kraft i juni 2011 för nyberörda produkter och i mars 2012 för produkter som för närvarande täcks av existerande program för batteriladdarsystem.

För mer information om ENERGY STARs reviderade specifikation för batteriladdarsystem, gå till:  http://www.energystar.gov/index.cfm?c=revisions.battery_charging_sys_spec

Leave a Reply