ENERGY STAR slutför senaste specifikationen för digitalboxar

I slutet av 2010, i bloggen En ny vaggvisa för digitalboxar?, skrev jag om hur ENERGY STARs  nya specifikation för digitalboxar höll på att ta form. Särskilt fokus riktades på den nya ”Deep Sleep”-funktionen – ett energiläge inom sovläget som kännetecknas av minskad energiförbrukning och längre tid för återgång till full funktionalitet i på-läge.

Den 21 januari publicerade EPA de slutliga specifikationskraven för både version 3 och version 4.  Version 3 kommer att träda i kraft 1 september 2011 och version 4 1 juli 2013. (Innan version 4 träder i kraft kommer dock ENERGY STAR att genomföra en granskning av ny utveckling inom området.)

I de slutliga versionerna är “Deep Sleep”-tillståndet bättre definierat. Förutom de krav som beskrevs i min december-blogg inkluderar de nya detaljer som en energiförbrukningsgräns baserad på en procentuell minskning från uppmätt energi i på-läge, samt krav på en användartillgänglig knapp för manuell ”Deep Sleep”-initiering.

Det bör observeras att “Deep Sleep”-funktionen för närvarande är en frivillig extrafunktion. Tillverkare uppmuntras dock att inkludera den med hjälp av vissa stimulansåtgärder såsom användning av en modifierad (snällare) formel för beräkning av den årliga energiförbrukningen för en viss modell. En av de saker som kommer att granskas inför version 4 är huruvida ”Deep Sleep” bör bli obligatoriskt.

En annan nyhet i den slutliga specifikationen är en gräns för den mängd per dag som en digitalbox kan vara aktiv för uppdatering av program/tidscheman och ”spekulativ inspelning” (automatisk inspelning av program som digitalboxen ”tror” att användaren kommer att vilja se baserat på vad denne tittat på tidigare).  Beträffande detta står det i specifikationen:

”Den totala tid som ägnas underhållsaktiviteter skall inte överstiga i genomsnitt två timmar under en 24-timmarsperiod, exkluderande sådana aktiviteter som schemalagts av slutanvändaren (t ex videoinspelning av ett regularjärt planlagt program). Nedladdning av video som inte har beställts av användaren (t ex “spekulativ inspelning”, eller “push”) skall inkluderas i det enligt kravet fastställda genomsnittet på två timmar.”

För att läsa den slutliga specifikationen i sin helhet, besök digitalbox-sidan på ENERGY STARs hemsida.

Leave a Reply