ENERGY STAR påbörjar version 6.0 av skärmspecifikation

I slutet av 2010 tillkännagav amerikanska EPAs ENERGY STAR-team att de har börjat revidera den nuvarande skärmspecifikationen (version 5.0). Beslutet  kom som ett svar på att efterfrågan på sådana ENERGY STAR-märkta produkter ökar och EPA vill försäkra sig om att märkningen fortsätter att visa på de mest energieffektiva produkterna. Den ny specifikationen kommer att ersätta kraven enligt “Tier 2 Version 5.1” som skulle ha trätt i kraft den 30 oktober 2011.
Skärmspecifikationen täcker följande produkter: bildskärmar (monitorer), digitala fotoskärmar och ”professionella skyltar” (t ex, videoskärmar som finns i exempelvis livsmedelsbutiker och bensinstationer).

Den nya specifikationen (version 6.0) kommer att beakta följande:

* Vilken betydelse skärmområdet och upplösningen bör ha för bestämningen av effektförbrukningskraven

* Den automatiska ljusstyrkestyrningens (Automatic Brightness Control, ABC) inverkan på energieffektiviteten
* Behovet av en standardinställd testljusstyrka för professionella skärmar

* Andra frågor som rör testförhållanden

Version 5.0 trädde i kraft i oktober 2009. (Med denna version ändrades namnet från ”Monitors” till ”Displays,” och ovan listade produkter lades till.) Värt att observera är att 5.0-specifikationen antogs gemensamt av både ENERGY STAR och EU-kommissionens  Ecodesign-direktiv*. Detsamma planeras för version 6.0.

Ett webbseminarium planeras inom kort för att diskutera den nya omarbetningen.

För ny information, se:

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=revisions.display_spec

Huvudsidan för den nuvarande specifikationen är:

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=revisions.monitor_spec

För frågor eller bekymmer, vänligen kontakta

kent.christopher@epa.gov.

*Monitorer/skärmar täcks av Ecodesign-direktivet “TREN Lot 3, the computer Lot”. “TREN Lot 3” väntas godkännas i början av 2011.

Leave a Reply