En ny specifikation är på tapeten

Processen att ta fram den första ENERGY STAR-specifikationen för liten nätverksutrustning (small network equipment, SNE) fortsätter. Den 17 november meddelade organisationen att man skulle börja samla data för att ta fram ett specifikationsförslag. Då publicerades även en testmetod. Intressenternas återkoppling på testmetoden ska vara inne 10 december 2010.

ENERGY STAR definierar en SNE som en utrustning vars primära funktion är att överföra IP-trafik mellan olika nätverksgränssnitt/-portar som varken är ställningsmonterade eller avsedda för användning i uppställningar av standardutrustning.  Liten nätverksutrustning inkluderar: modem, switchar och routrar, samt annan relaterad utrustning, såsom Wi-Fi-förlängare. Specifikationen kommer också att täcka integrerad utrustning (t ex modem/routrar/kombinationsenheter) och både trådbundna och trådlösa versioner av all ovan nämnd utrustning.

Förut har liten nätverksutrustning inte inbegripits eftersom sådan utrustning generellt inte förbrukar samma mängd energi som exempelvis stora tillämpningar, teveapparater och lampor. Men eftersom nätverksutrustning har trängt in på hushållsmarknaden har saker och ting förändrats.

På ett intressentmöte den 19 november framförde  ENERGY STAR följande:

* Många SNE-kretsar arbetar kontinuerligt oberoende av nätverkstrafik.

* Efterfrågan på ny utrustning fortsätter att öka allteftersom mer audio-/video- utrustning kan anslutas till nätverk.
* Många existerande ENERGY STAR-program för elektronik förlitar sig på nätverk för sina primära funktioner.

Tänkandet är ganska klart. Nästa steg efter det att testmetoden är antagen blir att börja testa den nuvarande energiförbrukningen och börja ta fram specifikationen.

För mer om den nya specifikationen och för att ladda ner testförfarandet, besök ENERGY STARs SNE-sida.

Leave a Reply