Dags för Electronica

Upp till bevis. Årets Electronica-mässa visar både status för elektronikbranschen i stort och elektronikmässor i synnerhet.

På måndag bär det av till München och Electronica och i slutet av nästa vecka är det dags att summera. Och den här gången är det alldeles ovanligt intressant. Resultatet kan bli i stort sett vad som helst från katastrof till succé.


Till att börja med frågar alla sig om Electronica skall kunna behålla sin fenomenala ställning bland elektronikmässorna. När alla andra mässor har backat har Electronica hållit ställningarna. Idag finns det ingen annan ”ren” elektronikmässa som ens kommer i närheten.

Men här ligger också ett problem. Att vara ohotad är inte alltid bra. Jag minns en mässa för många år sedan då jag intervjuade ett företag som tillverkade testare för ankomstkontroll av komponenter. Deras marknadsandel hade de senaste åren ökat dramatiskt och var nu mycket nära 100 procent, men ledningen var ändå inte glad. De visste mycket väl att de inom några få år skulle ha 100 procent av en obefintlig marknad och 100 procent av noll är fortfarande noll.

Nu kommer naturligtvis inte elektronikmarknaden att försvinna, men komponentmässan som företeelse riskerar att minska. Och det skulle inte vara lätt för Electronica att ställa om verksamheten från dagens jätteformat till något mera anspråkslöst. Det är alltid mycket lättare att låta kostnader skena iväg än att skära i dem. Fråga bara regeringen i Grekland.

En radikal minskning av antalet utställare och besökare skulle alltså vara riktigt dåligt för Electronica. Framför allt skulle dramatiskt minskade besökssiffror vara problematiskt inför kommande mässor.
Men det kan precis lika gärna gå jättebra. Historiskt sett vet vi att något nytt sällan helt ersätter det som fanns tidigare. Telefonen ersatte till exempel inte järnvägen, trots att somliga förutspådde det i början av nittonhundratalet. Men det finns en ganska stor överlappning mellan Electronica och en del nätaktiviteter. Dessutom har embeddedmässan i Nürnberg seglat upp som en konkurrent på det mest expansiva området. Kontentan är att det är fruktansvärt svårt att göra vettiga förutsägelser och vi får se i slutet av nästa vecka.

Här är för övrigt en ganska ”lustig” utveckling för elektronikindustrin. Samtidigt som alla områden blir mer och mer beroende av elektronik, tappar elektronikindustrin fokus. Elektronik betraktas som en ”enabler” för allt annat, men inte som ett eget intresseområde. Det här märks väldigt tydligt i marknadsföring och media, där allt nu inriktas på design och funktion och där teknikinnehållet allt oftare göms undan eller betraktas som en självklarhet. Det här har jag skrivit om tidigare och jag garanterar att jag kommer att återkomma till ämnet massor av gånger. Och ni som har funderingar om det här – skicka ett email eller slå en signal. Det här är viktigt.

Leave a Reply