Linuxspalten nr 9 2010

Visst känns det bra med bekräftelse.

På Embedded Conference Scandinavia i Stockholm huvudtalade Anders Caspár om programutveckling i världens femte största mjukvaruföretag, Ericsson. Anders är ansvarig för Ericssons forskning på programvara och han pekade på hur dramatisk utvecklingen har varit och måste fortsätta att vara om industrin ska klara framtidens krav på funktioner, stabilitet och säkerhet.
Han pekar på att öppen källkod, öppen utveckling, öppen kunskap, ja öppen allting är en väsentlig drivkraft och att det är tveksamt om företag kan överleva med den klassiska proprietära, slutna, modellen för utveckling och ägande av programvara. Det är tveksamt om det egna företagets resurser och idékraft räcker till. Vi behöver gemenskapen av den månghövdade öppna källkodsrörelsen för att komma vidare. Anders förespråkade Eric S. Raymonds tankesätt i boken ”The Cathedral And The Bazaar” som jag nämnde i min förra spalt. Bort från det, många gånger storslagna, men tunga katedraltänkandet. Välj den sjudande och dynamiska marknadens mekanik. Gå från stora utvecklingsteam till små. Välj decentraliserade system snarare än centraliserade. Använd de öppna eko-system för programvara som växer fram och flytta fokus från den egna interna miljön.

Det är en väsentlig och kraftfull markering att öppen källkod spelar en nyckelroll i dagens och framtidens mjukvaruindustri. Något som jag även blev varse under Embedded Conference Scandinavia-dagarna. Många diskussioner kring Linux och hur man enklast utnyttjar förändringar. Vad som är ”bra” förändringar och vad som äventyrar stabilitet eller kan sätta käppar i hjulen i den mängd av ”inbäddad” elektronik som fanns att titta på.
Annat öppet som dök upp mellan alla borden var Per Einar Strömme som övertygade mig om att jag borde lära mig Erlang. Redan 1986 hade Joe Armstrong med kollegor på Ericsson börjat utvecklingen av språket som idag, sedan 1998, är öppen källkod och, som Per Einar påpekar, svarar upp mot en mängd krav som idag ställs kring skalbarhet och stöd för processorer med flera kärnor.
Android inte bara i mobiler. Det är säkert inte bara jag som primärt tänker på mobiltelefoner när jag hör Android nämnas. Sachin Kaushik arbetar på MontaVista Software med att leverera en komplett, så långt det nu går, Android-miljö ovanpå MontaVistas Linuxplattform. Det som för mig var en ögonöppnare var när han berättade om mängden av produkter som vi kommer att se med Android i botten. Google TV är bara en, skrivare, mediaspelare, spel och många andra hemelektronik-burkar kommer att ha Android som skal. Meningsfullt?
Det handlar säkert om att skapa nya behov som vi idag inte känner till. Är det självklart att vi vill att skrivaren, bara för att den är nätverksansluten, också ska ha en Facebook-app och kunna skriva ut bilder direkt från flickr.
De som kommer ihåg hur jag hyllade ”Bubble-appen” i min mobil kan säkert också se framför sig en Android-baserad tavelram med vattenpass inbyggt. Det skulle i alla fall vara ett steg i rätt riktning.

Leave a Reply