Linuxspalten nr 8 2010

Från kaos till förändring

Det är lätt att förlora sig i alla de nya möjligheter som världen av öppen källkod skapar. Varje dag kommer nya mjukvarulösningar, uppdateringar och plattformar för Linuxbaserade system. Ska jag utnyttja förändringarna eller ska jag bara uppgradera och förfina?

Att då kastas in i historiens värld ger perspektiv. Jag går till Östasiatiska museet och deras utställning, Kina Nu, som är ett försök att beskriva de senaste 100 åren av Kinas utveckling. Från 1911 och kejsardömets fall fram till idag. Från kaos och misär, från invasion, revolution fram till den ekonomiska stormakt Kina är idag.
Likheten mellan utvecklingen av Linux från en kaotisk gräsrotsrörelse till en plattform för förändring, utveckling av små system i embeddedvärlden, mobiltelefoner till tunga serverfarmar för distribution av data till miljontals användare, är tydlig och enkel att se.

Kinas dramatiska utveckling på mindre än 100 år och ”Linux” likaså dramatiska utveckling på 20 år.

Idag aspirerar företag som Microsoft på att vara vågmästare i den öppna källkodsvärlden. Företag som, bara för några år sedan, inte ville bekräfta existensen av öppna alternativa plattformar till de egna proprietära.

I veckan som gick kastades Sverige in i en politisk villervalla, med Sverigedemokraterna som vågmästare i många politiska församlingar. Försöker man förstå hur partiet ska agera som vågmästare blir svaret lika månghövdat som antalet platser de besätter i landsting, kommun och riksdag.

Kan jag hoppas och tro att stora proprietära mjukvaruföretag ska agera ädlare, tydligare och arbeta enbart för uppslutning bakom de målsättningar rörelsen för öppen källkod står för? Jag vågar inte hoppas på det. Linuxvärlden och mycket av den öppenhet som präglar utvecklingen från kaos till kontinuitet, funktionalitet och stabilitet kan gå förlorad när strikt kommersiella krafter tar plats som vågmästare. Osäkerheten kan ses på samma sätt den nu ses i den svenska politiken.

På samma gång kräver även en öppen källkodsvärld äkta kommersiell framgång, det räcker inte med idealism. Utan genomslag i global skala kommer system med slutna modeller för licenser, underhåll och kod att regera ostört. Den öppna källkoden förpassas till utbildningsvärld och skaran djupt engagerade programmerare.

Vi ska inte luras eller förfasas av dem som vill söndra. Verkligheten kommer som oftast att formas utifrån vad som blir den mest effektiva vägen ekonomiskt och tekniskt. Förändring har varit en röd tråd i utvecklingen av Linux som plattform. Förändring kommer fortsatt att vara det som präglar världen av öppen källkod. Nya vägar att göra gamla saker. Nya idéer för kod som gör nya saker.

I många tusen år har Kina inspirerat världen till förändring. Mitt besök på Östasiatiska museet med Terrakottaarme och utställningen Kina Nu ger Eric S. Raymonds ”The Cathedral And The Bazaar” ett nytt perspektiv. Redan den förste kejsaren, Qin, hade visioner om stabilitet för 2000 år sedan. Han införde enande begrepp för mätning av vikt och volym och strukturerade stadskick och förvaltning. Inte olikt den förändring vi ser i världen av öppna standarder och uppslutningen bakom gemensamma modeller i den öppna källkodsrörelsen. Besök utställningen om du har tillfälle!

Olof Palme sa att ”Vi är djärva nog att önska förändringen därför att förändringarna kan göra utopier till verklighet”. Linux har redan tagit klivet från utopi till verklighet!

Leave a Reply