Elbilar och 3D-TV

”Alla” har en bärbar dator, en smart mobiltelefon och en HD-TV. Nu gäller det att få så många som möjligt att ta steget till 3D-TV och elbil. Då är efterfrågan på kisel räddad ytterligare några år.

Den som har läst Lewis Carrols två böcker om Alice känner säkert till ”the Red Queen’s race”. I den andra boken (Spegellandet) berättar den röda drottningen för Alice om hur man i hennes land hela tiden är tvungen att springa så fort som möjligt bara för att stå kvar på samma ställe. Den Röda Drottningens Princip har sedan dess använts i massor av vetenskapliga och andra sammanhang.

Inom elektronikindustrin känner vi till det här bara alltför väl. Den ständiga teknikutvecklingen och det ständiga prisfallet gör att man hela tiden måste hitta nya stora tillämpningar som kräver massor av kisel. Hittills har behovet av nya och snabbare datorer, nya högupplösande TV-apparater och nya bättre telefoner räckt till, men det gäller att hitta åtminstone ett par nya stora områden när behovet av platta TV-apparater och smarta telefoner så sakta börjar mättas.

Därför kastar sig alla som gamar över 3D-TV och elbilar. Här är två områden där volymerna kan bli gigantiska och där behovet av kisel är extremt stort. Här finns också en marknad (elbilar) som inte bara kräver snabba digitala konstruktioner, utan framför allt nya analoga och högspända komponenter. Huggsexan börjar nu på allvar.

Utmaningarna i att tillverka en konkurrenskraftig elbil är ruggigt stora och mycket har förstås att göra med strömförsörjningen. Det går att tillverka vettiga Litium-Jon-batterier, men för att nå rimlig livslängd och säkerhet krävs en ständig styrning och övervakning på cellnivå. Ingen enskild cell kan tillåtas att laddas upp/ur mer än de andra och det förutsätter en ständig lastbalansering. Med tanke på att ett batteri består av ett par hundra seriekopplade celler är det lätt att inse vad det betyder i antal komponenter. Dessutom måste de individuella komponenterna klara de spänningsspikar, kortslutningar och andra katastrofer som man måste räkna med i en bil. Biltillverkarna är livrädda för att tvingas återkalla sina bilar och i en elbil finns fler risker för katastroffel än de någonsin varit i närheten av tidigare.

Tittar man närmare på kraven är det lätt att avfärda alltsammans med att säga att det helt enkelt inte går. Det ser bara för svårt ut. Men som vanligt är halvledarföretagen villiga att göra underverk och de senaste dagarna har jag tittat på en del av vad som komma skall. Jag kan tyvärr inte skriva om detaljerna ännu, men tekniskt verkar det faktiskt som om det mesta är löst. Om biltillverkarna bestämmer sig för att sätta fart kommer det också att finnas komponenter som klarar jobbet.

Samma sak gäller 3D-TV, även om de tekniska problemen här inte är lika stora. Det gäller ”bara” att tillverka komponenter som är dramatiskt snabbare och samtidigt strömsnålare än förut. Det är inget nytt. Här ser vi till exempel FPGA-tillverkarna vädra morgonluft. En helt ny 3D-infrastruktur kommer att kräva mycket snabbare kommunikation (genombrott för 100 Gbit Ethernet) och databearbetning som är svår att klara med konventionella processorbaserade metoder. Programmerbar logik kan ha en ny stor marknad i några år tills standarderna satt sig och det blir dags att ta fram ”hårda” implementeringar.

Men som sagt, förutsättningen är satsningarna på 3D-TV och elbilar lyckas. Det är inte alls säkert. Marknaden uppför sig inte alltid som man kan förvänta sig.

Till slut några ord om det pågående processorkriget. Den här veckan har vi sett Intel presentera sina nyheter på Intel Developer Forum och mycket handlar om strömsnåla Atom-processorer för embeddedmarknaden och för mobiltelefonmarknaden. Det verkar som om man från Intel bestämt sig för att ta strid med ARM-arkitekturen på allvar. I och för sig varken nytt eller förvånande, men det skall bli intressant att se striderna det närmaste året. Många på Intel ångrar nog att man lät ARM-arkitekturen utvecklas i fred i så många år.

Leave a Reply