Energieffektiv Ethernet – En viktig del i miljövänliga datacentraler

Enligt den senaste informationen från Environmental Leader väntas marknaden för miljövänliga datacentraler öka drastiskt under de närmaste åren. Det nuvarande globala årliga marknadsvärdet på 3,82 miljarder dollar väntas öka till 13,81 miljarder dollar år 2015. Miljövänliga datacentraler tycks alltså vara väl värda att satsa på.

Men låt mig inte förlora siktet på den miljömässiga sidan av saken. (Jag är ju trots allt Mr Green.) Enligt Environmental Leader använder en genomsnittlig datacentral lika mycket el per år som  40 000 hushåll. Totalt sett står datacentraler för två procent av världens koldioxidutsläpp. ENERGY STARs andra version av specifikationen för datorservrar, som är under utveckling, liksom en ny specifikation som föreslagits för lagringsutrustning för företag, ger dessutom gott om uppmuntran för tillverkare av utrustning för datacentraler att bli mer miljövänliga.

Ett viktigt led i att göra datacentraler mer miljövänliga kan bli en ny standard för energieffektiv Ethernet (EEE), som arbetas fram av IEEE. Standarden, IEEE 802.3az, är framtagen för att implementera energisnåla inaktiva lägen för Ethernet-sändtagare och standardiserar även de signalmekanismer som möjliggör snabba övergångar mellan normal- och lågenergi-tillstånd. EEE kommer alltså att stänga av Ethernet-länkar när de inte används och sedan snabbt göra dem aktiva igen när så behövs.

När den väl är klar kommer den nya standarden att tvinga tillverkare att ändra sina nuvarande produkter. Detta kan visa sig vara ett bra tillfälle för dem att även gå igenom sina produkter som helhet och implementera förändringar inom kraftmatning och andra tekniker, och genomgående välja intelligentare och mer energieffektiva konstruktioner.

Utvecklingen av standarden befinner sig i sitt slutskede och standarden väntas stadfästas i slutet av året.

För att se IEEEs dokumentation rörande utvecklingen av EEE-standarden, gå till:

http://www.ieee802.org/3/az/baseline_summary_0309.pdf
Mer att läsa:
US Green Data Center Market to Hit $13.81 Billion By 2015
Energy-efficient Ethernet: A greener choice for 2010

Leave a Reply