Nya testförfaranden för EISA 2007

Som sagt, det enda beständiga med regler för energieffektivitet är förändring.

I maj anordnade det amerikanska energidepartementet (DoE) ett möte för intressenter för att diskutera förslaget att ändra testförfarandena för batteriladdningssystem (BCSer) och externa spänningsenheter (EPSer) i energilagstiftningen “Energy Independence and Security Act 2007” (EISA2007). Följande förslag har lagts fram:

* Infogning av ett nytt testförfarande för att inkludera mätning av energiförbrukning i aktivt läge i BCSer (till stöd för en ny standard). DoE vill nu anta en modifierad version av det testförfarande för BCSer som California Energy Commission nyligen kommit med, som inkluderar aktivt läge (del 1, för BCS-produkter för konsumenter som förbrukar < 2 kW) och som inte ingick i tidigare testförfaranden.

* Kortare testtid för BCSer i standby- och av-läge

* Att EPS-testförfarandet ändras så att det inkluderar EPSer som kommunicerar med sina laster (t.ex. kraftmatning via USB-utgång) som eventuellt inte testas med nuvarande testförfarande

* Infogning av ett nytt testförfarande för flerspännings-EPSer (till stöd för en eventuell standard). DoE är här ute på okänd mark; nuvarande specifikationer för energieffektivitet hos kraftmatningsenheter med flera spänningsutgångar behandlar endast intern kraftmatning för datorer och servrar, inte EPSer.

Mer information om ändringsförslagen, samt bakgrund och tidigare diskussion bland intressenter, finns i det amerikanska federala registret, utgåva 2 april 2010 (http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-6318.pdf).

Leave a Reply