Man måste ha en plan

Något som snabbt håller på att bli populärt bland företag är att planera hur man ska minska utsläppen av koldioxid. Under en och samma vecka har jag läst tre företagskommunikéer rörande detta. Detta bådar gott för en energieffektiv värld, speciellt som företagen i fråga tillverkar och säljer produkter som drar energi.

En sådan plan är Sonys ”Road to Zero”-plan. Namnet härrör ur företagets mål att sänka sin miljöpåverkan till noll år 2050. För att få fart på saker och ting har Sony också satt upp ett antal kortsiktiga mål inkluderande en 30-percentig minskning av den årliga energiförbrukningen för företagets produkter.

Sydkoreas LG är en annan tillverkare av energidrivna produkter som nyligen offentliggjort investeringsplaner, i detta fall värda 18 miljarder dollar (20 triljoner won) för att under de kommande tio åren minska utsläppen av växthusgaser och utveckla energisnåla produkter. Specifika produkter som omnämns i planen inkluderar luftkonditioneringssystem, kylskåp och teveapparater.

Verizon har också just presenterat ett hållbarhetsprogram som inkluderar nya initiativ som ska hjälpa till att minska företagets globala koldioxidutsläpp. Planen inkluderar ett partnerskap med Motorola som ska ge kunder mer energieffektiva “set-top”-boxar.

Det är bra att företagen tar dessa initiativ. Förhoppningsvis kommer sådana grepp att leda till fler vägledande metoder inom industrin.

För att läsa mer om planerna omnämnda ovan, se:

* Sony: http://www.sony.com/SCA/press/100407.shtml

* LG: http://www.businessweek.com/news/2010-04-11/lg-to-spend-18-billion-to-cut-co2-make-energy-saving-products.html

* Verizon: http://www.environmentalleader.com/2010/04/12/verizon-expands-sustainability-program-to-reduce-global-carbon-footprint/

Leave a Reply