Pirater i fokus

Svenska marinen gjorde en kraftfull insats mot piraterna utanför Somalia, men mot Piratpartiet hjälper varken kulsprutor eller kanoner. I EU-valet har kopiering av upphovsskyddat material blivit en av huvudfrågorna.
Det här är naturligtvis alldeles utmärkt. De traditionella partierna har stora interna problem upphovsrättsfrågorna och då bliralltid ryggmärgsreflexen att undvika dem så långt det är möjligt. Både Socialdemokrater och Moderater skulle nog helst se att locket lades på, till förmån för andra mera ”säljande” frågor.
Men det är viktigt att upphovsskydd och kontroll av Internet diskuteras. Tekniskt sett blir det allt lättare att övervaka allt som överförs via Internet och resultatet kan bli riktigt obehagligt. Politiker som godkänner drakoniska regler i tron att ”de ändå aldrig kommer att utnyttjas” kan få extremt otrevliga överraskningar i efterskott. Och då är det så dags.
Det problematiska är förstås att det finns så många dimensioner på de här frågorna. Det är också orsaken till att alla debatter tenderar att bli meningslösa, speciellt i TV. Att försöka bryta ner frågorna till ett enkelt ja eller nej innebär bara att det hela blir fånigt.
Ett enkelt sätt att debattera är att utnämna alla rättighetsinnehavare till skurkar. Det är inte särskilt svårt och organisationen IFPI gör ibland sitt bästa för att motsvara bilden. Inte minst gäller det de uppenbart fåniga ekonomiska kalkylerna över hur mycket som förlorats och hur mycket enskilda nedladdare bör betala i böter. Det är ju tämligen självklart att de flesta nedladdare inte skulle ha valt att köpa huvuddelen av vad de laddat ner. ”Ekorrinstinkten” gör att människor samlar på sig sådant som de inte egentligen behöver eller är särskilt intresserade av. Men det gäller förstås bara så länge det inte kostar något.
Här finns också en intressant positiv koppling mellan kopiering och försäljning och det gäller framför allt avancerade grafiska program som Photoshop, Illustrator, Premiere och 3D Studio Max. De här mycket dyra programmen har ”alltid” kopierats av ungdomar och det har lett till att enklare konkurrerande program har lyckats dåligt på marknaden. När ungdomarna efter några år börjat arbeta professionellt kräver de självklart att få arbeta med de program (och de nya versioner) som de är vana vid. Piratkopieringen kan i de här fallen leda till ökad försäljning och framför allt en marknadsposition som annars inte varit möjlig.
Jag påstår naturligtvis inte att kopiering i allmänhet är bra, men det är viktigt att utgå från verkligheten och framför allt se till de möjliga konsekvenserna. Många rättighetsinnehavare strider för en linje som i sin förlängning kan leda till en stenhård övervakning av Internet. Det är säkert en utveckling de egentligen inte vill ha.
Därför är det bra att Piratpartiet lyfter fram de här frågorna. Inte för att Piratpartiet har rätt, utan för att konsekvenserna av dåliga beslut kan bli så extremt otrevliga. Frågorna om upphovsrätt och kontroll av Internet kräver mycket mer eftertanke och många fler utredningar. Snabba beslut för att skyffla undan problemen kan visa sig vara stora misstag i framtiden.

Leave a Reply