Linuxspalten nr 5 2008

Med rätt att förstå

Öppen källkod tillåter förståelse. Med källkoden tillgänglig finns förutsättningen att du kan arbeta vidare på andras erfarenheter. Det är inte fråga om att du vill stjäla eller plagiera andras arbete. Inte heller om att få något gratis. Utan det gäller bara att förstå och bygga på.

Att skruva sönder leksaksbilar för att förstå hur de fungerade var något jag själv sysslade med som liten. Ofta med resultatet att de inte gick att återställa. Men jag lärde mig något varje gång.

Med den öppna källkoden och den fria programvaran har man chansen att arbeta vidare på samma sätt. Lära av egna och andras misstag och framgångar. Fördelen är att nu går det att plocka sönder och undersöka utan att det går sönder.

Bara på freshmeat.net, en av grundbultarna i världen för öppen källkod, finns det just nu 44 317 projekt. De 5 största är Mplayer en öppen spelare för filmer och annat multimediamaterial för Linux, linuxkärnan, cdrtools för att skapa CD- och DVD-skivor, Apache som är nätets största webserver och gcc gnu c-kompilatorn.

Besök freshmeat.net/stats/ och få en egen bild av hur viktig den öppna källkoden och den fria mjukvaran redan är. Längs ner på sidan finns en lista på alla de olika licenser som de 44 tusen projekten släppts med. 30 tusen eller 63 procent är GNU General Public License eller GPL i dagligt tal.

Ett av de mer aktiva projekten som man hittar i listorna är ”Damn Small Linux” som ger dig en fungerande datormiljö med en distribution på 50 Mbyte. Enligt hemsidan www.damnsmalllinux.org ska distributionen fungera bra med bara 16Mbyte RAM och en gammal 486DX.

Bland de amerikanska teknikkanalerna på nätet kan man följa debatten om öppen källkod. Ett påstående som river i halsen på många Linuxpuritaner är när icke troende (oftast finansiella analytiker) undrar varför det är så få som blivit miljonärer på öppen källkod.

Att en sann öppen källkodsaktivist skulle tala om finansiell ersättning skulle av många uppfattas som ofint, men det är ett påstående som nu måste omvärderas. Nu vet vi att verkligheten har kommit ikapp även analytikerna. Bara i januari 2008 var värdet av uppköpta öppen källkodsföretag uppe i nära 1,2 miljarder USD i och med Suns köp av svenska MySQL för en miljard dollar och Nokia som köpte norska Trolltech för 153 miljoner dollar. Det innebär att januari 2008 slår den samlade investeringen i öppen källkod och fri programvara under hela 2007. Kanske det har vänt nu, investerare och analytiker inser att den gamla affärsmodellen med mjukvarulicenser måste ses över. Den har blivit stenålder.

Leave a Reply